Curso de Doutoramento sobre Sistemas de Información para a Inclusión Social

Programa de Doutoramento en Comunicación e Información Contemporánea
Matrícula: 5-15 de febreiro de 2018: Secretaría Virtual para Estudantes Curso: 22 de febreiro, 16-20 horas
 
Denominación actividade: Investigar os sistemas e aplicacións das tecnoloxías da información para o desenvolvemento e a inclusión social.
Directores: José Miguel Túñez López y Carlos Ferrás Sexto.
Entidade organizadora ou coordinadora: Programa de Doutoramento en Comunicación e Información Contemporáneas. Colaboran: Grupo de Investigación Novos Medios, Gist. IDEGA, Asociación Ibérica de Sistemas e Tecnoloxías da Información AISTI.

Profesorado: Carlos Ferrás Sexto. Universidade de Santiago de Compostela. María Yolanda García Vázquez. Universidade de Santiago de Compostela/University of California. Berkeley.

Datas e horario de impartición: xoves 22 de febreiro, 16:00 a 20:00 horas, sala de doutoramento, Facultade de Ciencias da Comunicación.

Nº de prazas: Máximo 10/ Mínimo 2.

Matrícula do 5 ao 15 de febreiro de 2018Secretaría Virtual para Estudantes

Contidos: 1. Tecnoloxías da Información e Comunicación para o desenvolvemento económico e social. Fundamentos teóricos e metodolóxicos. 2. Deseño dun e-xornal comunitario en espazos vulnerables como estratexia de desenvolvemento. 3. Deseño dun sistema de comunicación remoto con teléfonos móviles para a inclusión de grupos sociais vulnerables. 4. Resultados de estudio de caso con grupo de mulleres desempregadas de longa duración.

Competencias e habilidades: a) Reforzar a capacidade de investigación a través da actualización de coñecementos interdisciplinares b) Promover competencia no deseño metodoloxico para a investigación en comunicación, tecnoloxía e desenvolvemento c) Promover habilidades de comunicación para a investigación interdisciplinar.

Observacións: O curso enfócase na presentación de resultados do proxecto de investigación interdisciplinar actualmente en marcha no que participan a USC, a University of California. Berkeley e a Universidade de Coimbra, co apoio económico e loxístico do Programa de Postdoutoramento da Xunta de Galicia, do programa Salvador de Madariaga do Ministerio de Educación e Ciencia, da Dirección Xeral de Inclusión Social da Xunta de Galicia e da Asociación Ibérica de Sistemas e Tecnoloxías da Información AISTI.

Máis información

Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados da USC (CIEDUS)

Gis-T IDEGA

A UIMP organiza en outubro un curso en Aciveiro sobre política, economía e comunicación na era dixital

O mosteiro de Aciveiro, en Forcarei, acollerá en outubro, os días 21 e 22, un curso que, baixo o título “Comunicarlacomplejidad.com”, analizará o escenario político, económico e comunicacional no marco da Unión Europea. Esta actividade, que se enmarca na programación das actividades da sede galega da Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), contará coa participación de coñecidos investigadores de varias universidades europeos e políticos con experiencia na vida parlamentaria da Europa comunitaria. Nos debates e reflexións poderán participar todos os alumnos interesados, que xa poden formalizar a súa matrícula.

Descarga o programa

Comeza o curso sobre a crise da comunicación en tempos de recesión económica

O curso ten lugar no Mosteiro de Aciveiro (Forcarei, Pontevedra) durante hoxe e mañá.

Ás 9:30h quedaba inaugurado o curso titulado “La crisis de la comunicación en tiempos de recesión económica”. Dirixido polo catedrático da Universidade de Santiago de Compostela Xosé López e organizado no marco dos cursos de verán ofrecidos pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo, este evento trata de ser, en palabras do seu director, “un foro de debate onde se analice o panorama actual do ámbito comunicativo no contexto da crise económica” así como se “reflexionará sobre os datos que aportan as empresas mediáticas en termos de negocio así coma sobre os modelos que adoptan para solucionar os problemas nos que están inmersas”.

Na inauguración tamén participaron o Secretario Xeral de Medios da Xunta de Galicia, Alfonso Cabaleiro, que fixou a atención dos presentes enfatizando a importancia histórica dun sistema mediático, o galego, que na actualidade “supón 200 millóns de euros de negocio ao ano e dá emprego a máis de 1.600 traballadores”.

Xosé Luis Barreiro Rivas (director da UIMP en Galicia), Ramón Villares (presidente do Consello da Cultura Galega) e David Raposeiras (alcalde do concello de Forcarei) deron a benvida aos asistentes ao curso e dispuxéronse a participar activamente no foro que tentará estudar a situación actual do sistema mediático, a influencia que ten nel a crise e as posibles medidas que os medios poden tomar para afrontar a coxuntura de recesión pola que atravesan.

É o tempo agora de que os relatores (entre os que se atopan persoeiros de relevancia coma Ramón Villares, Xosé Luis Barreiro Rivas, Ramón Reig, Marcial Murciano, Rosario de Mateo, Alfonso Sánchez Tabernero, Francisco Campos, Francisco Esteve, Fernando Salgado, Alfonso Sánchez Inzquierdo, Rosa Franquet, José Luis Dader e Ramón Salaverría) poñan enriba da mesa a problemática existente no eido mediático e provoquen o debate do que se esperan conclusións positivas para a análise e definición da crise dos medios e as medidas a adoptar para poñerlle remedio.

100 interesantes blogs sobre xornalismo

O sitio Bachelor’s Degree Online publica un listado cos que considera os 100 mellores blogs sobre para os estudantes de xornalismo. Sen dúbida, trátase dalgunhas das máis interesantes bitácoras sobre xornalismo categorizadas segundo o público obxectivo (categoría para educadores, por exemplo) ou segundo a temática (categoría dedicada aos novos medios).

Para acceder ao listado non tedes máis que premer neste enlace.

[lang_gl]Foro de Debate: ‘Galicia na Sociedade do Coñecemento’ [lang_es]Foro de Debate: ‘Galicia en la Sociedad del Conocimiento’ [lang_en]Forum: ‘ Galicia in the Knowledge Society ‘

[lang_gl]O Consello da Cultura Galega organiza este encontro que pretende facer unha achega á situación de Galicia na sociedade do coñecemento

O foro de debate ‘Galicia na Sociedade do Coñecemento’ abordará a situación de Galicia na sociedade do coñecemento dende tres perspectivas: económica, sociolóxica e tecnolóxica. Seguindo eses puntos de vista, o encontro organízase arredor de tres temas centrais: Galicia e a globalización, os cidadáns na sociedade da información, Galicia e as tecnoloxías da información e do coñecemento.

O encontro celébrase nun momento no que a sociedade do coñecemento convértese cada vez máis nun elemento central da vida das sociedades desenvolvidas contemporáneas, tanto nos aspectos sociais como nos económicos e culturais. Na base deste fenómeno está a gran revolución tecnolóxica da información producida nas últimas tres décadas, período en que a extraordinaria multiplicación da capacidade de distribuír fluxos de información foi proporcional á división dos seus custos. A chamada globalización económica e súa principal manifestación, a financeira, non se explican sen ese dato, o mesmo que ocorre co cambio nos costumes e hábitos de amplos sectores da poboación.

O foro, coordinado por Domingo Docampo, celébrase na sede do Consello da Cultura Galega os vindeiros días 3 e 4 de abril. A asistencia é gratuíta previa inscripción na páxina web do Consello: http://www.consellodacultura.org/

[lang_es]El Consello da Cultura Galega organiza este encuentro que pretende servir de acercamiento a la situación de Galicia en la sociedad del conocimiento

El foro de debate ‘Galicia en la Sociedad del Conocimiento’ abordará la situación de Galicia en la sociedad del conocimiento desde tres perspectivas: económica, sociológica y tecnológica. Siguiendo esos puntos de vista, el encuentro se organiza alrededor de tres temas centrales: Galicia y la globalización, los ciudadanos en la sociedad de la información, Galicia y las tecnologías de la información y del conocimiento.

El encuentro se celebra en un momento en el que la sociedad del conocimiento se convierte cada vez más en un elemento central de la vida de las sociedades desarrolladas contemporáneas, tanto en los aspectos sociales como en los económicos y culturales. En la base de este fenómeno está la gran revolución tecnológica de la información producida en las últimas tres décadas, período en que la extraordinaria multiplicación de la capacidad de distribuir flujos de información fue proporcional a la división de sus costes. La llamada globalización económica y su principal manifestación, la financiera, no se explican sin ese dato, lo mismo que ocurre con el cambio en las costumbres y hábitos de amplios sectores de la población.

El foro, coordinado por Domingo Docampo, se celebra en la sed del Consello da Cultura Galega los próximos días 3 y 4 de abril. La asistencia es gratuita previa inscripción en la página web del Consello: http://www.consellodacultura.org/

[lang_en]The Consello da Cultura Galega organizes this meeting that tries to be an approximation to the situation of Galicia in the knowledge society .
The forum ‘ Galicia in the Society of the Knowledge ‘ will approach the situation of Galicia in the knowledge society from three perspectives: economic, sociological and technological. Following these points of view, the meeting organizes three central topics: Galicia and the globalization, the citizens in the information society , Galicia and the information and knowledge technologies .

The meeting is celebrated in a moment in which the knowledge society turns increasingly into a central element of life of the developed contemporary societies, so much into the social aspects as in economic and cultural. In the base of this phenomenon there is the great technological revolution of the information produced in the last three decades, period in which the extraordinary multiplication of the aptitude to distribute flows of information was proportional to the division of hiscosts. The so called economic globalization and his principal manifestation, the financier, do not explain without this information the same as it happens with the change in the customs and habits of wide sectors of the population.
The forum coordinated by Domingo Docampo, is celebrated next 3rd and 4th of April. The assistance is free previous inscription in the web page of the Council: http:// www.consellodacultura.org/

[lang_gl]Os novos espazos de comunicación precisan de novos modelos productivos[lang_es]Los nuevos espacios de comunicación necesitan de nuevos modelos productivos[lang_en]New communication spaces needed for new production models

[lang_gl]A Universidade Autónoma de Barcelona abre o prazo para a 4º edición do Máster Internacional en Deseño e Xestión da Produción Audiovisual dirixido a licenciados con interese no campo da produción tanto en cine, televisión ou multimedia

Na súa cuarta edición o máster pretende novamente dar a coñecer os modelos produtivos que atendan ás necesidades do mercado e se proxecten dende novos espazos audiovisuais comerciais ou alternativos.
O máster está dirixido a profesionais do sector da comunicación audiovisual e a produción multimedia interesados en xestionar con eficiencia os seus recursos e actualizar os seus coñecementos.

Para máis información: http://www.produccionaudiovisual.net/matricula.htm

[lang_es]La Universidad Autónoma de Barcelona abre el plazo de matrícula para la 4º edición del Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Producción Audiovisual dirigido a licenciados con interés en el campo de la producción tanto en cine, televisión o multimedia

En su cuarta edición el Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Producción Audiovisual pretende nuevamente dar a conocer los modelos productivos que atiendan a las necesidades del mercado y se proyecten desde nuevos espacios audiovisuales comerciales o alternativos.
El máster está dirigido a profesionales del sector de la comunicación audiovisual y la producción multimedia interesados en gestionar con eficiencia sus recursos y actualizar sus conocimientos.

Para más información: http://www.produccionaudiovisual.net/matricula.htm 

[lang_en] The Universidad Autónoma de Barcelona opened the registration period for the 4 th edition of the International Master in Design and Management of Audiovisual Production target to graduate with an interest in field of production both in film, television or multimedia

In its fourth year of the Master seeks again to publicize the production models that address the needs of the market and are projected from new audiovisual trade or alternative spaces.
The Master is aimed at professionals in the field of audiovisual communication and multimedia production companies interested in managing its resources efficiently and update their knowledge.

For further information:http://www.produccionaudiovisual.net/matricula.htm

A facultade de comunicación de Santiago acolle un curso sobre xornalismo económico

Os 18 e 19 de xaneiro, aqueles que estean interesados poden asistir a un curso sobre xornalismo económico que terá lugar na Facultade de Ciencias da Comunicación en Santiago de Compostela.

En horario de tarde o venres e de mañá o sábado, están programadas varias charlas que impartirán o catedrático de Economía Aplicada Luis Caramés, e os xornalistas Luis Vázquez-Pena e Manuel Vázquez Sola.

A especialización na área de Economía require dunha base de coñecementos previos que poden adquirirse en diversas actividades formativas deste tipo. Para coñecer de preto o programa e o modo de inscrición, podedes clickar aquí.

[lang_es]Granollers acogerá en enero la CATOSFERA 2008[/lang_es][lang_en]Granollers hosts in January, CATOSFERA 2008[/lang_en][lang_gl]Granollers acollerá en xaneiro o Catosfera 2008[/lang_gl]

[lang_es]Los días 25, 26 y 27 de enero de 2008 se celebrará en el Centro Tecnológico Universitario de Granollers el primer encuentro de bloggers, expertos y emprendedores de la nueva red 2.0 de la blogosfera catalana. La denominada “Catosfera” es una comunitad virtual en la que se encuentran todos los bloggers que tienen como lengua vehicular el catalán.

En tan solo unas semanas, ya son más de 150 los bloggers inscritos, 40 los ponentes confirmados y una decena los colaboradores implicados en la organización. En estas jornadas habrá mesas y talleres sobre videoblogs, literatura y blogs, política y blogs, redes sociales y periodismo ciudadano. Además, se intentará definir un código ético bloguer, se hablará de la influencia de los blogs, de empresa 2.0 y también se debatirá sobre la nomenclatura blog o bloc. De todos modos, el programa completo de la Catosfera 2008 se puede consultar aquí.

Para asistir a estas jornadas, que están organizadas por Poliblocs (portal de blogs políticos en catalán) y el Ayuntamiento de Granollers, no es necesario pagar ninguna cuota de inscripción. La asistencia es gratuíta, las plazas son limitadas y la fecha límite de inscripción es el 20 de enero. Para más información sobre el evento, se puede consultar la página web: www.catosfera.net [/lang_es] [lang_en]On 25, 26 and January 27, 2008 will be held at the Technology Center Granollers University in the first match of bloggers, experts and entrepreneurs from the new network 2.0 of the catalan blogosphere. The so-called “Catosfera” is virtual comunity faced all bloggers whose vehicular language is Catalan.

In just a few weeks, there are already more than 150 bloggers registered, 40 speakers confirmed and a dozen partners involved in the organization. In those days there will be tables and workshops on videoblogs, literature and blogs, politics and blogs, social networks and citizen journalism. Furthermore, it tries to define a code of ethics bloguer, discuss the influence of blogs, enterprise 2.0 and also discuss the nomenclature blog or bloc. Anyway, the entire agenda of the Catosfera 2008 is available here.

To attend this conference, which is organized by Poliblocs (portal political blogs in Catalan) and the Municipality of Granollers, it is not necessary to pay any fee. Attendance is free, seats are limited and the deadline for registration is January 20. For more information about the event, please consult the following website: www.catosfera.net [/lang_en]

[lang_gl]Os días 25, 26 e 27 de xaneiro de 2008 celebrarase no Centro Tecnolóxico Universitario de Granollers o primeiro encontro de bloggers, expertos e emprendedores da nova rede 2.0 da blogosfera catalá. A denominada Catosfera é unha comunidade virtual na que se atopan todos os bloggers que teñen como lingua vehicular o catalán.

En tan só unhas semanas, xa son máis de 150 os bloggers inscritos, 40 os ponentes confirmados e unha decena os colaboradores implicados na organización. Nestas xornadas haberá mesas e talleres sobre videoblogs, literatura e blogs, política e blogs, redes sociais e xornalismo cidadán. Ademais, intentarase definir un código ético bloguer, falarase da influencia dos blogs, de empresa 2.0 e tamén se debaterá sobre a nomenclatura blog ou bloc.

Para asistir a estas xornadas, que están organizadas por Poliblocs (portal de blogs políticos en catalán) e o Concello de Granollers, non é necesario pagar ningunha cota de inscripción. A asistencia é gratuíta, as prazas son limitadas e a data límite de inscripción é o 20 de xaneiro. Para máis información sobre o evento, pódese consultar a páxina web: www.catosfera.net [/lang_gl]

[lang_gl]A innovación na xestión da información en pequenas e medianas empresas[/lang_gl][lang_es]La innovacón en la gestión de información en pequeñas y medianas empresas[/lang_es][lang_en]Innovation in information management in small and medium enterprises[/lang_en]

[lang_gl]A Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación, AGACOM, impartirá un seminario sobre xestión de información e innovación destinado ás pequenas e medianas empresas.

Cun total de 16 horas de duración, as sesións ocuparanse de temas fundamentais para o persoal de prensa e comunicación deste tipo de organizacións empresariais. Sistemas de información, innovación na xestión da información, a responsabilidade social corporativa, o rol dos gabinetes de comunicación ou o correcto emprego da web son algúns dos asuntos principais que serán tratados no seminario.

As oito sesións de dúas horas das que se compón o seminario serán impartidas na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela os vindeiros 13 e 14 de decembro de 2007.

A Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia colaborou coa organización das xornadas.

AGACOM é unha asociación galega que naceu co obxectivo de promover e desenvolver a investigación e o debate en materia de Comunicación no ámbito académico e a súa extensión ao ámbito das actividades profesionais e institucionais. Nos seus obxectivos sobrancea desenvolver as relacións entre o conxunto de países e comunidades de cultura galego-luso-afro-brasileira a través do intercambio de experiencias que permitan garantir unha posición de importancia na investigación en Ciencias da Comunicación. Conta cunha treintena de socios e está presidida pola catedrática de comunicación audiovisual da USC, Margarita Ledo Andión.

Para máis información: www.agacom.org

[/lang_gl]

[lang_es]

La Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación, AGACOM, impartirá un seminario sobre gestión de información e innovación destinado a las pequeñas y medianas empresas.

Con un total de 16 horas de duración, las sesiones se ocuparán de temas fundamentales para el personal de prensa y comunicación de este tipo de organizaciones empresariales. Sistemas de información, innovación en la gestión de la información, la responsabilidad social corporativa, el papel de los gabinetes de comunicación o el correcto empleo de la web son algunos de los asuntos principales que serán tratados en el seminario.

Las ocho sesiones de dos horas de las que se compone el seminario serán impartidas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela los próximos 13 y 14 de diciembre de 2007.

La Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia colaboró con la organización de las jornadas.

AGACOM es una asociación gallega que nació con el objetivo de promover y desarrollar la investigación y el debate en materia de Comunicación en el ámbito académico y su extensión al ámbito de las actividades profesionales e institucionales. Entre sus objetivos prima el desarrollo de las relaciones entre el conjunto de países y comunidades de cultura gallego-luso-afro-brasileña a través del intercambio de experiencias que permitan garantizar una posición de importancia en la investigación en Ciencias de la Comunicación. Cuenta con una treintena de socios y está presidida por la catedrática de comunicación audiovisual de la USC, Margarita Contento Andión.

Para más información: www.agacom.org [/lang_es] [lang_en]

The Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicacióm, AGACOM, conducted a seminar about information management and innovation for small and medium enterprises.

With a total of 16 hours, the meetings will address key issues for the staff of the press and communication of this type of business organizations. Information systems, innovation in information management, corporate social responsibility, the role of the cabinets of communication or the proper use of the Web are among the main issues that will be discussed at the seminar.

The eight two-hour sessions of the seminar which is composed be taught in the Faculty of Communication at the University of Santiago de Compostela the next 13 and December 14, 2007.

The Consellería de Innovación e Industria of the Xunta de Galicia collaborated with the staging.

AGACOM is an association Galician born with the objective to promote and develop research and debate in the field of communication in the academic field and its extension to the scope of professional and institutional. Among its objectives premium development of relations between the countries and communities of culture gallego-luso-afro-brasilian through exchange of experiences to ensure a position of importance in the investigation in Communication Science. It has thirty members and is chaired by Professor media of USC, Margarita Ledo Andión.

For more information: www.agacom.org [/lang_en]

Expertos debaten en Compostela sobre a televisión dixital en Galicia

A Academia Galega do Audiovisual organiza os días 29 e 30 de Novembro un Foro sobre a televisión dixital en Galicia, que terá lugar no Hotel NH Obradoiro, en Compostela. “A televisión dixital en Galicia: novas perspectivas, novos servizos” é o título deste foro que permitirá o encontro de expertos a nivel estatal e galego, co obxecto de debatir sobre a implantación da televisión dixital e as súas perspectivas de futuro.

Debatirase sobre as fontes de ingresos, os atrancos e as vantaxes que pode aportar a televisión dixital. En Galicia, os beneficiarios das 49 licenzas de TDT (4 autonómicas e 45 locais) asumiron compromisos de especial relevancia como o investimento de 150 millóns de euros, a creación de 1.500 postos de traballo e unha alta emisión de contidos en galego.

Os interesados en coñecer o programa e achegarse a este debate, poden informarse aquí.