Radón en España / comunicaradon.es

Versión en castelán

Proxecto I+D

Radón en España:
percepción da opinión pública, axenda mediática e comunicación do risco
(RAPAC)

Consello de Seguridade Nuclear (SUBV-13/2021)

comunicaradon.es

 • Proxecto: Radón en España: percepción da opinión pública, axenda mediática e comunicación do risco (RAPAC)
 • Organismo: Consello de Seguridade Nuclear
 • Referencia: SUBV-13/2021
 • Investigadora principal: Berta García Orosa
 • Duración: 3 anos (2021-2024)
 • Referencia a este proxecto: “Este artigo elaborouse no marco do proxecto Radón en España: percepción da opinión pública, axenda mediática e comunicación do risco (RAPAC) do Consello de Seguridade Nuclear (SUBV-13/2021)”

Obxectivos


O proxecto ten como obxectivo principal analizar a percepción pública do radón en España para propoñer accións de comunicación dirixidas a diferentes sectores da sociedade e das comunidades autónomas máis afectadas. 

Os resultados obtidos en investigacións anteriores amosan catro tendencias:

 • a relevancia do gas radón na saúde pública xa que é, en moitos lugares, a principal causa de cancro de pulmón
 • a importancia dunha cidadanía informada e concienciada na redución dos efectos do radón
 • a comunicación dixital como ferramenta de prevención de efectos perniciosos
 • a importancia dos medios dixitais nativos e matriciais na conformación da axenda e da opinión pública. 

O proxecto pretende coñecer a percepción da cidadanía española sobre o gas radón, a axenda mediática marcada por medios nativos e matriciais, a axenda marcada polas fontes de información institucionais, a percepción de profesionais implicados e, finalmente, deseñar un plan de comunicación e estratexias que poidan servir para liquidar as debilidades atopadas na percepción da opinión pública española sobre o radon. Deste xeito, poderase diagnosticar a situación real de coñecemento e concienciación, as fortalezas e debilidades na comunicación e deseñar retos de futuro.

Obxectivos específicos

 1. Analizar a percepción da opinión pública, cartografando o coñecemento da cidadanía sobre o radón nas diferentes comunidades autónomas.
 2. Determinar as principais estratexias comunicativas empregadas polos medios de comunicación dixitais sobre o radón.
 3. Analizar a axenda institucional e a información facilitada dende as fontes institucionales das comunidades en función á incidencia de radón.
 4. Avaliar a percepción sobre o radón de xornalistas, directores de comunicación, políticos e/ou técnicos.
 5. Deseñar un plan de comunicación para aumentar a eficacia na comunicación do risco sobre o gas radón a partir de recursos dixitais.
Cartografía do potencial de radón en España (CSN, 2017)

Premisas iniciais


A relevancia do radón en España, especialmente nalgunhas das comunidades autónomas.

O risco do radón para a saúde pública.

A relevancia dos medios de comunicación dixitais e dos gabinetes de comunicación institucionais na divulgación e conformación da opinión pública.

A importancia de coñecer a percepción da cidadanía antes de planificar accións de comunicación.

A relevancia dunha boa comunicación e divulgación sobre o radón para evitar riscos para a saúde e custos económicos a corto e medio prazo.

Equipo de investigación


 • Berta García Orosa (IP)
 • Mushira Alzyod
 • Tania Forja Pena
 • Eladio González Lois
 • Xosé López García
 • María Cruz Negreira Rey
 • Sara Pérez Seijo
 • Noel Presa Pascual
 • Ana Isabel Rodríguez Vázquez
 • Alba Silva Rodríguez
 • José Sixto García
 • Xosé Soengas Pérez
 • Jorge Vázquez Herrero
 • Ángel Antonio Vizoso García

Resultados


Publicacións científicas

García-Orosa, Berta (coord.) (2022). 25 años de ciberdemocracia en España: estrategias y actores emergentes. Nuevas formas de comunicación, nativos digitales y actores periféricos. Thomson Reuters Aranzadi.

García-Orosa, Berta (2022). El dilema de la incertidumbre. En García-Orosa, B. (coord.), 25 años de ciberdemocracia en España: estrategias y actores emergentes. Nuevas formas de comunicación, nativos digitales y actores periféricos (pp. 13–27). Thomson Reuters Aranzadi.

García-Orosa, Berta; Canavilhas, João; Vázquez-Herrero, Jorge (2023). Algorithms and communication: A systematized literature review [Algoritmos y comunicación: Revisión sistematizada de la literatura]. Comunicar, 74. https://doi.org/10.3916/C74-2023-01

Negreira-Rey, M.-C.; Vázquez-Herrero, J. (2022). La cobertura mediática sobre el gas radón en los medios digitales en Galicia. Prisma Social, 39, 4–24. https://revistaprismasocial.es/article/view/4855

Sixto-García, José; García-Orosa, Berta; González-Lois, Eladio; Pascual-Presa, Noel (2025). Transparencia en YouTube para la comunicación del riesgo del radón. Revista Latina de Comunicación Social, 83, 1–20. https://doi.org/10.4185/rlcs-2025-2266

Congresos e conferencias

García-Orosa, Berta (2022). Comunicación y percepción de riesgos radiológicos. El caso del radón en España: opinión pública, agenda mediática y comunicación del riesgo. VIII Congreso Internacional de la AE-IC. 29 de xuño – 1 de xullo, Barcelona (España).

García-Orosa, Berta (2022). Ciberdemocracia y la comunicación de riesgo. El caso del gas radón. IX Congreso ALICE. Comunicación política. Nueva era, nuevos retos. 14-16 de setembro, Málaga (España).

García-Orosa, Berta; López-García, Xosé; Vázquez-Herrero, Jorge (2022). La comunicación del riesgo como reconfiguradora del espacio público. Estudio de caso del gas radón. XXVIII Congreso Internacional de la SEP. 10-11 de xuño, Valencia (España).

García-Orosa, Berta; Forja-Pena, Tania (2022). Risk communication as a risk to democracy. The case of radon gas. Quo vadis Digital Democracy? Strengthening and Preserving Democracy in the Digital Age An International Hybrid Conference of the Research Association NRW Digital Society. 29 de setembro – 1 de outubro, Bonn (Alemaña).

García Orosa, Berta; Forja Pena, Tania; Negreira-Rey, Cruz (2023). Los medios nativos digitales y la construcción del riesgo: estudio de caso de la cobertura sobre el gas radón. XXIX Congreso Internacional de la SEP, 26-30 de xuño, Barcelona (España).

Negreira-Rey, María-Cruz; Vázquez-Herrero, Jorge; García-Orosa, Berta; Forja-Pena, Tania (2022). Análisis de la cobertura mediática sobre el gas radón en España en los últimos 25 años. IAMCR Conference 2022, 11-15 de xullo, Beijing (China).

Pascual Presa, N.; García-Orosa, B. (2023). Risk communication in the fourth wave of digital communication: The case of radon gas. IAMCR Conference 2023, 9-13 de xullo, Lyon (Francia).

Pascual Presa, N.; Fernández-Pichel, M.; Losada, D.; García-Orosa, B.; Martínez, P. (2023). Inteligencia Artificial para el análisis de información sobre riesgos para la salud en Internet. XV International Conference on Digital Communication and Online Journalism: Disinformation in the Era of Artificial Intelligence, 27-28 de novembro, Bilbao (España).

Pascual Presa, N.; Fernández-Pichel, M.; Losada, D.; García-Orosa, B.; Martínez, P. (2024). Inteligencia artificial y métodos big data para el estudio masivo de datos en Internet: Nuevas metodologías para el análisis de información sanitaria en línea. IX Congreso AE-IC Comunicación & Innovación Sostenible, 28-31 de maio, Murcia (España).

Pascual Presa, N.; Fernández-Pichel, M.; Losada, D., García-Orosa, B., Ortigueira, P., & Fernández-Folgueira, N. (2023). Health information on the Internet: Relevant search results about radon. 8th International Conference on Communication & Media Studies, 6-8 de setembro, Madrid (España).

Pérez-Seijo, S.; Pascual Presa, N.; García-Orosa, B.; Ortigueira., L. (2024). Comunicación de riesgo y gas radón: el papel del sector científico en España. IX Congreso AE-IC Comunicación & Innovación Sostenible, 28-31 de maio, Murcia (España).

Pérez-Seijo, Sara; Sixto-García, José; Forja-Pena, Tania (2023). Risk communication for public health: Case study of radon gas. IAMCR Conference 2023, 9-13 de xullo, Lyon (Francia).

Divulgación

“Novos Medios lidera un proxecto para dar a coñecer os riscos do radon á sociedade”, publicado o 23 de marzo de 2023 en Xornal USC (Universidade de Santiago de Compostela). https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/novos-medios-lidera-proxecto-dar-conecer-riscos-radon-sociedade

“La USC liderará un proyecto para que la sociedad conozca los riesgos de la exposición al gas radón”, publicado o 23 de marzo de 2023 en La Voz de Galicia. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2023/03/23/usc-liderara-proyecto-sociedad-conozca-riesgos-exposicion-gas-radon/00031679598238312967286.htm

“Investigadores da USC lideran un proxecto para dar a coñecer os riscos do radon á sociedade”, publicado o 23 de marzo de 2023 en Galicia Confidencial. http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/225908-investigadores-usc-lideran-proxecto-dar-conecer-riscos-radon-sociedade

“Un proxecto analiza os riscos do radon sobre a sociedade”, publicado o 23 de marzo de 2023 en El Correo Gallego. https://www.elcorreogallego.es/sociedad/2023/03/24/proxecto-analiza-riscos-do-radon-85087631.html

“Investigadores de la USC lideran un proyecto para dar a conocer los riesgos del radón en la sociedad”, publicado o 23 de marzo de 2023 en Galicia Press. https://www.galiciapress.es/articulo/ultima-hora/2023-03-23/4225811-investigadores-usc-lideran-proyecto-dar-conocer-riesgos-radon-sociedadpara

“A USC lidera un proxecto sobre a percepción pública do radón”, publicado o 23 de marzo de 2023 en GCiencia. https://www.gciencia.com/universidade/usc-lidera-proxecto-percepcion-radon

Entrevista á IP Berta García Orosa no Bos Días (Televisión de Galicia) do 25 de marzo de 2023. https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/bos-dias-fds-6054492?t=2958

“La construcción y percepción social del gas radón”, de Berta García-Orosa, publicado o 19 de xuño de 2023 en Revista Nuclear (Sociedad Nuclear Española). https://www.revistanuclear.es/divulgacion/la-construccion-y-percepcion-social-del-gas-radon

Actividades

 • Visita do investigador da Universidade do Minho Ricardo Zocca.
 • Inicio da web e das redes sociais do proxecto.
 • Defensa do TFM “Radón en España: la comunicación del ámbito científico en el caso del gas radón” de Noel Presa Pascual, realizado no marco deste proxecto.
 • Defensa do TFM “Divulgación científica e da saúde en TikTok: estudo do caso da Organización Mundial da Saúde (OMS)” de Lucía Garrido Freijanes.

Mapa interactivo


O Consello de Seguridade Nuclear pon a disposición o Mapa do potencial de radón en España no seu espazo web dedicado ao gas radón, que inclúe esta visualización con ArcGIS.