Medios nativos dixitais en España: estratexias, competencias, implicación social e (re)definición de prácticas na produción e difusión xornalísticas

Versión en castellano

PROXECTO DE XERACIÓN DE COÑECEMENTO (2021)

 • Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Programa: Programa Estatal para Impulsar a Investigación Científico-Técnica e a súa Transferencia, do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023.
 • Referencia: PID2021-122534OB-C21
 • Investigador principal 1: Xosé López García
 • Investigadora principal 2: Berta García Orosa
 • Duración: 3 anos (2022-2025)
Comunicación e publicidade (en castelán)
Comunicación e publicidade (en inglés)
 • This article/result/activity is part of the R&D project Digital-native media in Spain: Strategies, competencies, social involvement and (re)definition of practices in journalistic production and diffusion (PID2021-122534OB-C21), funded by MICIU/AEI/10.13039/501100011033 and by “ERDF/EU”.
 • Short reference: Grant PID2021-122534OB-C21 funded by MICIU/AEI/10.13039/501100011033 and by “ERDF/EU”.

Obxectivos

No ámbito dos medios nativos dixitais, presentes de forma global con características e desafíos propios, hai cambios cruciais que se reflicten nas estratexias que adoptan, as competencias profesionais que implican e desenvolven, a relación e o impacto na sociedade e a reformulación da praxe xornalística. Medios nativos dixitais en España: estratexias, competencias, implicación social e (re)definición de prácticas na produción e difusión xornalísticas abordará a singularidade dos medios nativos dixitais, o seu rol na sociedade e a súa evolución nun contexto post-pandemia COVID-19.

Este proxecto deu continuidade á liña de investigación creada polo grupo Infotendencias, que encadeou proxectos de investigación sobre xornalismo dixital centrados nos usos e preferencias informativas no novo mapa de medios español, na innovación e na converxencia dixital nos medios. Esta proposta parte dos resultados previos para afrontar dúas liñas específicas de investigación dos medios nativos dixitais, que se traducen nos seguintes obxectivos:

 1. Analizar as estratexias editoriais e de implicación social dos medios nativos dixitais. Este obxectivo implica: (a) a identificación de innovacións editoriais, tecnolóxicas e comerciais na produción e difusión xornalísticas; (b) a avaliación de estratexias de implicación social e relación con audiencias, fontes e actores sociais; e (c) a análise dos sistemas de rendición de contas, contribución á pluralidade e á democracia dixital.
 2. Coñecer as competencias xornalísticas que esixen os medios nativos dixitais. O obxectivo considera: (a) a análise dos perfís xornalísticos; (b) a análise de formatos de alta tecnoloxía e plataformas emerxentes; e (c) a análise de ferramentas para a creación, administración e xestión de contido dixital.
Equipo de investigación
 • López García, Xosé (IP1)
 • García Orosa, Berta (IP2)
 • Bellón Rodríguez, Ana
 • Costa Sánchez, Carmen
 • Negreira Rey, María Cruz
 • Pérez Seijo, Sara
 • Rodríguez Vázquez, Ana Isabel
 • Sánchez Amboage, Eva
 • Silva Rodríguez, Alba
 • Sixto García, José
 • Soengas Pérez, Xosé
 • Toural Bran, Carlos
 • Vázquez Herrero, Jorge
 • Vizoso García, Ángel Antonio
Equipo de traballo
 • Casás García, Hermenegildo José
 • Forja Pena, Tania
 • Gutiérrez Caneda, Beatriz
 • Janeiro Pereira, Luis Darío
 • Martínez Graña, Paula
 • Messias Canavilhas, João Manuel (colaborador)
 • Oliveira Barbosa, Suzana (colaboradora)
 • Pampín Quián, Luis Alberto
 • Pascual Presa, Noel
 • Sorrentino, Carlo (colaborador)
 • Westlund, Oscar (colaborador)

Proxecto coordinado

Medios nativos dixitais en España: tipoloxías, estratexias, competencias e sostibilidade xornalísticas

 • Investigador coordinador 1: Xosé López García
 • Investigadora coordinadora 2: María del Pilar Martínez-Costa Pérez
 • Acrónimo do proxecto coordinado: DIGINATIVEMEDIA

Subproxecto 2 – Medios nativos dixitais en España: tipoloxías, audiencias, construción da confianza e claves para a sostibilidade xornalística

 • Investigadora principal 1: María del Pilar Martínez-Costa Pérez
 • Investigador principal 2: Ramón Salaverría Aliaga

Dende o sitio web Infotendencias se realizaranse comunicacións puntuais sobre este proxecto.


Resultados

Artigos en revistas indexadas

Balsebre-Torroja, A.; Ortiz-Sobrino, M. Á.; Soengas-Pérez, X. (2023). Radio crossmedia y radio híbrida: la nueva forma de informarse y entretenerse en el escenario digital. Revista Latina de Comunicación Social, 81, 17-39. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2023-1848 (SJR Q1) (Acceso aberto)

Costa-Sánchez, C.; Vizoso, Á.; López-García, X. (2023). Fake News in the Post-COVID-19 Era? The Health Disinformation Agenda in Spain. Societies, 13(11), 242. https://doi.org/10.3390/soc13110242 (SJR Q2) (Acceso aberto)

González-Arias, C.; López-Garcí­a, X. (2023). ChatGPT: Stream of opinion in five newspapers in the first 100 days since its launch. Profesional de la información, 32(5). https://doi.org/10.3145/epi.2023.sep.24 (JCR Q1; SJR Q1) (Acceso aberto)

González-López, R.; Negreira-Rey, M.-C.; Vázquez-Herrero, J. (2024). Periodismo en Twitch: análisis exploratorio de las primeras iniciativas informativas. Revista de Comunicación, 23(1), 221–258. https://doi.org/10.26441/RC23.1-2024-3433 (SJR Q2) (Acceso abierto)

Gutiérrez-Caneda,B.; Vázquez-Herrero, J.; López-García, X. (2023). AI application in journalism: ChatGPT and the uses and risks of an emergent technology. Profesional de la Información, 32(5). https://doi.org/10.3145/epi.2023.sep.14 (JCR Q1; SJR Q1) (Acceso aberto)

Hendrickx, J.; Vázquez-Herrero, J. (2024). Dissecting Social Media Journalism: A Comparative Study Across Platforms, Outlets and Countries. Journalism Studies. https://doi.org/10.1080/1461670X.2024.2324318 (JCR Q2, SJR Q1) (Acceso aberto)

López-García, X.; Silva-Rodríguez, A.; Vázquez-Herrero, J. (2023). Evolution, trends and future of native media: From avant-garde to the epicenter of the communications ecosystem. Profesional de la Información, 32(2). https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.06 (JCR Q1; SJR Q1) (Acceso aberto)

Negreira-Rey, M.-C. (2022). From the Capital to the Neighborhood: The Hyperlocal Media Model in the Spanish Context. Journalism Practice. https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2159499 (JCR Q3; SJR Q1) (Repositorio institucional: http://hdl.handle.net/10347/33408)

Negreira-Rey, M.C.; Vázquez-Herrero, J.; López-García, X. (2023). No People, No News: News Deserts and Areas at Risk in Spain. Media and Communication, 11(3), 293–303. https://doi.org/10.17645/mac.v11i3.6727 (JCR Q2; SJR Q1) (Acceso aberto)

Otero-González, I.; Vázquez-Herrero, J. (2023). Open and commercial tools to generate a digital interactive story in journalism: systematic review and features analysis. New Review of Hypermedia and Multimedia, 29(1), 36–55. https://doi.org/10.1080/13614568.2023.2175041 (JCR Q4, SJR Q2) (Repositorio institucional:http://hdl.handle.net/10347/32596)

Pérez Seijo, S. (2023). Periodismo inmersivo con vídeo 360 grados: valor, narrativa y retos de futuro. Doxa Comunicación, 37, 385–400. https://doi.org/10.31921/doxacom.n37a1841 (SJR Q3) (Acceso aberto)

Pérez-Seijo, S.; Silva-Rodríguez, A. (2024). Innovation in Digital Media beyond Technology: The Audience-Centered Approach and Pending Challenges. Journalism and Media, 5(1), 311–324. https://doi.org/10.3390/journalmedia5010021 (SJR) (Acceso aberto)

Quian, A.; Elías, C.; Soengas Pérez, X. (2023). Consumption of information and citizen’s perception of the sources consulted during the Covid-19 pandemic: A study of the situation based on opinion polls. Profesional de la Información, 32(4). https://doi.org/10.3145/epi.2023.jul.13 (JCR Q1; SJR Q1) (Acceso aberto)

Quian, A.; Sixto-García, J. (2024). Inteligencia artificial en la prensa: estudio comparativo y exploración de noticias con ChatGPT en un medio tradicional y otro nativo digital. Revista de Comunicación, 23(1), 457–483. https://doi.org/10.26441/RC23.1-2024-3374 (SJR Q2) (Acceso aberto)

Rodríguez-Vázquez, A.-I.; Negreira-Rey, M.-C.; López-García, X. (2024). The Challenge of Audiences as (re)Active Drivers of Journalistic Change. Comunicar. https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/115120/4775 (JCR Q1; SJR Q1) (Acceso aberto)

Sixto-García, J.; López-García, X. (2023). Innovative innovation in journalism. Journalism. https://doi.org/10.1177/14648849231219359 (JCR Q2, SJR Q1) (Acceso aberto)

Sixto-García, J.; Losada-Fernández, D. (2023). Spanish Twitch streamers: Personal influence in a broadcast model akin to television. Convergence, 29(3), 713–729. https://doi.org/10.1177/13548565221149892 (JCR Q2, SJR Q1) (Repositorio institucional: http://hdl.handle.net/10347/31645)

Vázquez-Herrero, J.; Negreira-Rey, M.-C.; López-García, X. (2023). Misinformation on Trial: Media Coverage of a Murder, Public Conversation and Fact-Checking. Journalism Practice, 17(10), 2218–2240. https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2164328 (JCR Q3; SJR Q1) (Repositorio institucional: http://hdl.handle.net/10347/31736)

Vázquez-Herrero, J.; Negreira-Rey, M.-C.; López-García, X. (2023). Research on digital native media: an emerging topic in the field of digital communication. Profesional de la información, 32(2). https://doi.org/10.3145/epi.2023.mar.02 (JCR Q1; SJR Q1) (Acceso aberto)

Vázquez-Herrero, J.; Negreira-Rey, M.-C.; Sixto-García, J. (2022). Mind the Gap! Journalism on Social Media and News Consumption Among Young Audiences. International Journal of Communication, 17, 3822–3842. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/19643 (JCR Q3; SJR Q1) (Acceso aberto)

Outras publicacións

López-García, X. (2024). Diez respuestas de la investigación científica a dudas de los periodistas digitales. Infonomy, 2(1), e24001. https://doi.org/10.3145/infonomy.24.001 (Acceso aberto)

López-García, X. (2024). (Re)imaginar el periodismo inteligente. Anuario ThinkEPI, 18, e18e02. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2024.e18a02 (Acceso aberto)

Negreira-Rey, M.-C.; López-García, X.; Rodríguez-Vázquez, A.-I. (2024). El periodismo local reinventa estrategias. Decálogo para los desafíos en tiempos de inteligencia artificial. Infonomy, 2(1), e24008. https://doi.org/10.3145/infonomy.24.008  (Acceso aberto)

Rodríguez-Vázquez, A.-I.; López-García, X. (2024). Periodismo que busca  un  tránsito  de  comunicar  sólo  “para”  a comunicar  “con”. Algunas propuestas prácticas. Infonomy, 2(1), e24004. https://doi.org/10.3145/infonomy.24.004 (Acceso aberto)

Libros

Negreira-Rey, M.-C.; Vázquez-Herrero, J.; Sixto-García, J.López-García, X. (2023). Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media: New Actors, Models and Practices. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43926-1 (Repositorio institucional: http://hdl.handle.net/10347/33345)

Capítulos de libro

Canavilhas, J.; Campos Domínguez, E.; García Orosa, B. (2023). Journalism, crisis and politics: a communications approach in times of change. En M.-C. Negreira-Rey, J. Vázquez-Herrero, J. Sixto-García, X. López-García (Eds.), Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media: New Actors, Models and Practices (pp. 135–149). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43926-1_10

García Orosa, B.; Capón García, J.L. (2023). Alfabetización mediática y la comunicación de riesgo tras la pandemia. Un enfoque a través del engagement. IN-RED 2023: IX Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red (pp. 769–778). Editorial Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/INRED2023.2023.16595 (Acceso aberto)

López-García, X.; Gutiérrez-Caneda, B. (2023). Hybrid Media Communication Ecosystems: Redefining the Boundaries of Journalism. En M. C. Negreira-Rey; J. Vázquez-Herrero; J. Sixto-García; X. López-García (Eds.), Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media (pp. 15–24). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43926-1_2 (Repositorio institucional)

Martínez-Graña, P.; Elías, C.; Soengas-Pérez, X. (2023). Daily Podcasts: The Challenge of Producing Journalistic Audio Content Beyond the Radio. En M. C. Negreira-Rey; J. Vázquez-Herrero; J. Sixto-García; X. López-García (Eds.), Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media (pp. 215–227). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43926-1_15

Negreira-Rey, M.-C.; de Haan, Y.; van den Broek, R. (2023). Boundaries of Hyperlocal Journalism: Geographical Borders, Roles and Relationships with the Audience in Spain and the Netherlands. En M.-C. Negreira-Rey, J. Vázquez-Herrero, J. Sixto-García, X. López-García (Eds.), Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media (pp. 71–88). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43926-1_6 (Repositorio institucional)

Negreira-Rey, M.-C.; Vázquez-Herrero, J.; Sixto-García, J.; López-García, X. (2023). An Introduction to the Study of Journalism and Its Boundaries. En M.-C. Negreira-Rey, J. Vázquez-Herrero, J. Sixto-García, X. López-García (Eds.), Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media (pp. 1–12). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43926-1_1

Pérez-Seijo, S.; Barbosa, S.; Vicente, P. N. (2023). Artificial Intelligence in Journalism: Case Study of the Spanish, Portuguese and Brazilian News Media Systems. En M.-C. Negreira-Rey, J. Vázquez-Herrero, J. Sixto-García, X. López-García (Eds.), Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media (pp. 261–274). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43926-1_18

Silva-Rodríguez, A.; Sixto-García, J.; Rodríguez-Vázquez, A. I.; Westlund, O. (2023). Models for Mobile Communication and Effects on the Boundaries of Journalism. En M.-C. Negreira-Rey, J. Vázquez-Herrero, J. Sixto-García, X. López-García (Eds.), Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media (pp. 201–213). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43926-1_14

Vázquez-Herrero, J.; van der Nat, R. (2023). Blurring and Redefining Boundaries of Journalism in the Production and Reception of Interactive Digital Storytelling. En M.-C. Negreira-Rey, J. Vázquez-Herrero, J. Sixto-García, X. López-García (Eds.), Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media (pp. 153­–167). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43926-1_11 (Repositorio institucional)

Vázquez-Herrero, J. (2023). Los documentales interactivos. En S. Herrera-Damas, J.L. Rojas-Torrijos (Ed.), Manual de nuevos formatos y narrativas para el periodismo y la no ficción (pp. 273–290). Tirant Humanidades. (Repositorio institucional: http://hdl.handle.net/10347/33480)

Vizoso, Á. (2023). La visualización de la información ante el reto de la accesibilidad. En S. Barbosa (Ed.), #AcesseJor. Por um jornalismo digital acessível, inclusivo e inovador. Livros LabCom. https://labcomca.ubi.pt/wp-content/uploads/2023/12/2023_AcesseJOR_SBarbosa.pdf (Acceso aberto)

Vizoso, Á. (2023). Las infografías interactivas. En S. Herrera-Damas, J.L. Rojas-Torrijos (Ed.), Manual de nuevos formatos y narrativas para el periodismo y la no ficción. Tirant Humanidades.