Medios nativos dixitais en España: estratexias, competencias, implicación social e (re)definición de prácticas na produción e difusión xornalísticas

Versión en castellano

PROXECTO DE XERACIÓN DE COÑECEMENTO (2021)

 • Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Programa: Programa Estatal para Impulsar a Investigación Científico-Técnica e a súa Transferencia, do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2021-2023.
 • Referencia: PID2021-122534OB-C21
 • Investigador principal 1: Xosé López García
 • Investigadora principal 2: Berta García Orosa
 • Duración: 3 anos (2022-2025)
Comunicación e publicidade (en castelán)
 • Esta/e publicación/resultado/actividad es parte del proyecto de I+D+i Medios nativos digitales en España: estrategias, competencias, implicación social y (re)definición de prácticas de producción y difusión periodísticas (PID2021-122534OB-C21), financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ y “FEDER Una manera de hacer Europa”.
 • Cita abreviada: Proyecto PID2021-122534OB-C21 financiado por MCIN / AEI 10.13039/501100011033 / “FEDER Una manera de hacer Europa”.
 • Outros casos: Instrucciones para la comunicación y publicidad de las ayudas a la I+D+i concedidas por la Agencia Estatal de Investigación.
Comunicación e publicidade (en inglés)
 • This article/result/activity is part of the R&D project Digital-native media in Spain: Strategies, competencies, social involvement and (re)definition of practices in journalistic production and diffusion (PID2021-122534OB-C21), funded by MCIN / AEI/10.13039/501100011033/ and by “ERDF A way of making Europe”.
 • Short reference: Grant PID2021-122534OB-C21 funded by MCIN / AEI/10.13039/501100011033/ and by “ERDF A way of making Europe”.

Obxectivos

No ámbito dos medios nativos dixitais, presentes de forma global con características e desafíos propios, hai cambios cruciais que se reflicten nas estratexias que adoptan, as competencias profesionais que implican e desenvolven, a relación e o impacto na sociedade e a reformulación da praxe xornalística. Medios nativos dixitais en España: estratexias, competencias, implicación social e (re)definición de prácticas na produción e difusión xornalísticas abordará a singularidade dos medios nativos dixitais, o seu rol na sociedade e a súa evolución nun contexto post-pandemia COVID-19.

Este proxecto deu continuidade á liña de investigación creada polo grupo Infotendencias, que encadeou proxectos de investigación sobre xornalismo dixital centrados nos usos e preferencias informativas no novo mapa de medios español, na innovación e na converxencia dixital nos medios. Esta proposta parte dos resultados previos para afrontar dúas liñas específicas de investigación dos medios nativos dixitais, que se traducen nos seguintes obxectivos:

 1. Analizar as estratexias editoriais e de implicación social dos medios nativos dixitais. Este obxectivo implica: (a) a identificación de innovacións editoriais, tecnolóxicas e comerciais na produción e difusión xornalísticas; (b) a avaliación de estratexias de implicación social e relación con audiencias, fontes e actores sociais; e (c) a análise dos sistemas de rendición de contas, contribución á pluralidade e á democracia dixital.
 2. Coñecer as competencias xornalísticas que esixen os medios nativos dixitais. O obxectivo considera: (a) a análise dos perfís xornalísticos; (b) a análise de formatos de alta tecnoloxía e plataformas emerxentes; e (c) a análise de ferramentas para a creación, administración e xestión de contido dixital.
Equipo de investigación
 • López García, Xosé (IP1)
 • García Orosa, Berta (IP2)
 • Bellón Rodríguez, Ana
 • Costa Sánchez, Carmen
 • Negreira Rey, María Cruz
 • Pérez Seijo, Sara
 • Rodríguez Vázquez, Ana Isabel
 • Sánchez Amboage, Eva
 • Silva Rodríguez, Alba
 • Sixto García, José
 • Soengas Pérez, Xosé
 • Toural Bran, Carlos
 • Vázquez Herrero, Jorge
 • Vizoso García, Ángel Antonio
Equipo de traballo
 • Casás García, Hermenegildo José
 • García Vivero, Gloria
 • Gutiérrez Caneda, Beatriz
 • Janeiro Pereira, Luis Darío
 • Martínez Graña, Paula
 • Messias Canavilhas, João Manuel (colaborador)
 • Oliveira Barbosa, Suzana (colaboradora)
 • Pampín Quián, Luis Alberto
 • Sorrentino, Carlo (colaborador)
 • Westlund, Oscar (colaborador)

Proxecto coordinado

Medios nativos dixitais en España: tipoloxías, estratexias, competencias e sostibilidade xornalísticas

 • Investigador coordinador 1: Xosé López García
 • Investigadora coordinadora 2: María del Pilar Martínez-Costa Pérez
 • Acrónimo do proxecto coordinado: DIGINATIVEMEDIA

Subproxecto 2 – Medios nativos dixitais en España: tipoloxías, audiencias, construción da confianza e claves para a sostibilidade xornalística

 • Investigadora principal 1: María del Pilar Martínez-Costa Pérez
 • Investigador principal 2: Ramón Salaverría Aliaga

Dende o sitio web Infotendencias se realizaranse comunicacións puntuais sobre este proxecto.


Resultados

Artículos WoS/Scopus

Balsebre-Torroja, A.; Ortiz-Sobrino, M. Á.; Soengas-Pérez, X. (2023). Radio crossmedia y radio híbrida: la nueva forma de informarse y entretenerse en el escenario digital. Revista Latina de Comunicación Social, 81, 17-39. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2023-1848

Negreira-Rey, M.-C. (2022). From the Capital to the Neighborhood: The Hyperlocal Media Model in the Spanish Context. Journalism Practice. https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2159499

Vázquez-Herrero, J.; Negreira-Rey, M.-C.; López-García, X. (2023). Misinformation on Trial: Media Coverage of a Murder, Public Conversation and Fact-Checking. Journalism Practice. https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2164328

Otros artículos
Libros

Negreira-Rey, M.-C.; Vázquez-Herrero, J.; Sixto-García, J.; López-García, X. (in press). Blurring Boundaries of Journalism in Digital Media: New Actors, Models and Practices. Springer Nature.