Grupos de investigación en Comunicación

Esta lista de grupos de investigación pretende reunir nun documento as ligazóns a algúns dos principais grupos de investigación no campo da Comunicación que existen en España no inicio do ano 2022. Non están todos, pero todos os que figuran existen (polo menos, formalmente). A elaboración é aberta, polo que, se se detectan ausencias, agradécese que se envíe o nome do grupo e a ligazón para engadilo á lista (novosmedios@gmail.com).

A fin de ofrecer unha visión panorámica, inclúese unha relación de universidades que contan con grupos que investigan no campo da Comunicación e que teñen nas súas webs enlaces con eses grupos ou que contan con ligazóns a todos os grupos de investigación desas universidades.

A agrupación temática –Xornalismo Dixital e Comunicación Dixital, Comunicación Audiovisual, Publicidade e Historia da Comunicación– ás veces presenta dificultades para situar os grupos, polo que a súa inclusión nalgún destes apartados fíxose pola liña ou liñas de investigación preferentes ou nas que cultivaron máis recoñecemento por parte dos seus pares no campo científico. Varios grupos poderían estar en máis dun dos citados apartados.


Xornalismo Dixital e Comunicación Dixital

DIGIDOC
Universitat Pompeu Fabra
Grupo de Investigación en Documentación Digital y Comunicación Interactiva

POCOM-GRP
Universitat Pompeu Fabra
Grupo de investigación en Comunicación Política, Periodismo y Democracia

GRECC
Universitat Pompeu Fabra
Grupo de investigación en Comunicación Científica
https://www.upf.edu/web/grecc

PCP – Periodismo, Comunicación y Poder
Universitat Jaume I
Grupo de investigación en Periodismo, Comunicación y Poder

MediaCom UCLM
Universidad de Castilla-La Mancha
Observatorio de Comunicación en Castilla-La Mancha

Novos Medios
Universidad de Santiago de Compostela
Grupo de investigación en Comunicación Digital

TECNOARCOM
Universidad de Sevilla
Grupo de investigación en Tecnología, Arte, Documentación y Comunicación

COMPOLITICAS
Universidad de Sevilla
Grupo interdisciplinario de estudios de Comunicación, Política y Cambio Social

DEMOC-MEDIA
Universidad de Sevilla
Grupo Medios, Políticas de Comunicación y Democracia en la Unión Europea

GICID
Universidad de Zaragoza
Grupo de investigación en Comunicación e Información Digital

GCE – Gabinete Comunicación y Educación
Universidad Autónoma de Barcelona

DNMRG – Digital News Media Research Group
Universidad de Navarra

MDCS – Mediación dialéctica de la Comunicación Social
Universidad Complutense de Madrid.

GRE – Grupo de Investigación en Comunicación, Medios y Sociedad
Universidad Internacional de Catalunya

DDT – Digital Dietetics Team
Grupo interuniversitario estatal

Provuldig
Grupo interuniversitario (Madrid)
Programa de nuevos escenarios de vulnerabilidad digital


Comunicación Audiovisual

UNICA – Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual
Universitat Pompeu Fabra

GRISS
Universitat Autònoma de Barcelona
Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis

GEA – Grupo de Estudos Audiovisuais
Universidad de Santiago de Compostela

ITACA-UJI
Universitat Jaume I
Cultura Visual. Análisis de los discursos.

EGAUDIM – Equipo de Investigación en Géneros Audiovisuales e Imágenes
Universidad de Sevilla


Publicidade

GRECP – Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat Publicitàries
Universitat Ramon Llull, Facultat de Comunicació Blanquerna

Publiradio – Grup de Recerca en Publicitat i Comunicació Radiofònica
Universitat Autònoma de Barcelona


Educación Mediática

SMEMIU – Grupo de Investigación de Social Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubicua
UNED

ÁGORA
Universidad de Huelva

Grupo de Investigación en Educación y Comunicación (Educomunicación)
Universidad de Cádiz

ANIMA+D – Grupo de Investigación en Infancia y Comunicación
Universidad Villanueva.


Historia da Comunicación

https://www.ashiscom.org/index.php/investigacion/grupos-de-investigacion

IHPLA – Historia del Periodismo y las Lecturas Populares en Andalucía
Universidad de Sevilla


Grupos que figuran nos sitios web das universidades españolas

Universidad de Málaga
Comunicación

Universidad de Sevilla
Periodismo I
Periodismo II
Comunicación audiovisual

Universitat Jaume I
Comunicación

Universidad Miguel Hernández – Elche

Comunicación

Comunicación y salud

Universidad Autónoma de Barcelona

Periodismo

Universidad Complutense de Madrid

Comunicación

Universidad Carlos III de Madrid

Comunicación

Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Comunicación

Ciberimaginario

Universidad de Zaragoza

Grupos de investigación

CEU San Pablo. Madrid

Grupo: Investigación en Comunicación a través de la Imagen y el Diseño

Grupo: España, cuna del reporterismo

Universidad Ramón Llull. Barcelona

Comunicación

Universidad Nebrija. Madrid

Grupos de investigación

Universidad Villanueva. Madrid.

Comunicación

Universidad de Castilla-La Mancha

Grupos de investigación

Comunicación

Grupo: GISOCOM Grupo de Investigación en Sociología de la Comunicación

Universidad de Navarra

Grupos de investigación

Universidad de Granada

Comunicación

Universidad de Santiago de Compostela

Comunicación

Universidad de Vigo

Comunicación

Universidad de A Coruña

Comunicación

Grupos de investigación

Universidad Pompeu Fabra

Comunicación

Universidad de Extremadura

Grupos de investigación

Universidad de Murcia

Comunicación

Universidad Católica de Murcia 

Comunicación

Comunicación I

Grupo: Comunicación Audiovisual Digital (DIGITALAC)

Grupo: Comunicación y menores

Universidad Internacional de La Rioja

Grupos de investigación

Universidad de Girona

Grupos de investigación

Universidad de Lleida

Grupos de investigación

Universidad de Vic

Grupos de investigación

Universidad de Barcelona

Grupos de investigación

Universidad de La Laguna

Grupos de investigación

Universidad de Baleares

Grupos de investigación

Universidad del País Vasco

Comunicación

Universidad de Deusto

Comunicación

Universidad Pablo Olavide

Grupos de investigación

Grupo: COMINTRAD

Universidad de Alicante

Comunicación

UNED

Grupos de Investigación

Universidad de Huelva

Grupos de Investigación


Instituto de Investigación en Comunicación / Centros de Investigación en Comunicación

Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura

Center for Internet Studies and Digital Life

Center for Media and Political Communication Research

InCom-UAB

Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural


Fontes para seguir a investigación e os grupos de investigación en España

Mapcom – Mapas de Investigación en Comunicación en las Universidades Españolas
https://mapcom.es/mapas/
http://maelenamelon.com/MapComII/MapComII_GruposInvestigacion/index.html