Revistas de investigación en Comunicación

As revistas científicas conforman un espazo propio no ecosistema comunicativo que destaca por converterse na principal canle de información utilizado polos científicos a fin de difundir os resultados das súas investigacións. O campo da Comunicación conta cun número cada vez maior de publicacións destas características.

Aínda que as vías para a divulgación do coñecemento multiplícanse na sociedade rede, as revistas científicas destacan como o principal referente para os académicos. A continuación, incluímos unha lista con algunhas destas publicacións.

Editadas no Estado español

Comunicar

Profesional de la Información

Revista Latina de Comunicación Social

Anàlisi

Communication&Society

Historia y Comunicación Social

Estudios sobre el Mensaje Periodístico

Icono 14

Revista Prisma Social

AdComunica

Revista Mediterránea de Comunicación

Tripodos

Fonseca

RAE-IC

Index.Comunicación

Hipertext.net

Revista Internacional de Relaciones Públicas

ZER. Revista de Estudios de Comunicación

Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación

Doxa Comunicación

Fotocinema

Textual&Visual Media

RedMarka. Revista de Marketing Aplicado

MH Journal. Miguel Hernández Communication Journal

Plataforma de Revistas de Comunicación

Editadas noutros países

Journalism

Journalism Studies

Journalism Practice

Digital Journalism

European Journal of Communication

Estudos em Comunicação

Observatorio (OBS*)

Comunicação e Sociedade

Cuadernos.info

Media and Communication

International Journal of Communication

Revista de Comunicación

Journal of Communication

Comunicación y Sociedad

Journalism and Media

Palabra Clave

Journalism&Mass Communication Quarterly

Communication Research and Practice