Traxectoria

Versión en castellano

O grupo Novos Medios naceu no ano 1999 no seo da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. Coordinado polo catedrático Xosé López, a súa liña central de investigación foi –dende o inicio– e segue a ser o impacto e a relación das tecnoloxías cos cambios no ámbito da comunicación –tanto na producción coma na difusión e recepción– e na divulgación do coñecemento.

Durante o ano 2012 e co obxectivo de conformar un equipo plenamente interdisciplinar, Novos Medios fusionouse co equipo de investigación dirixido por Carlos Ferrás Sexto denominado GIS-T (Grupo de Investigación Sociedade, Tecnoloxías e Territorio). Desta unión xurdiu un grupo de 21 investigadores e colaboradores que traballa de xeito conxunto e complementario e que produce achegas ao ámbito científico dende unha perspectiva multidisciplinar e poliédrica.

O actual Novos Medios conta cunha experiencia de máis de 20 proxectos financiados en convocatorias públicas nos últimos 10 anos e ducias de contratos de transferencia con axentes do ámbito privado que contribúen a que se abra e manteña un fluxo efectivo do coñecemento e experiencia acumulada no eido académico cara o ámbito da empresa privada.

Proxectos I+D financiados en convocatoria pública vixentes

Título: IBERIFIER – Iberian Digital MediaResearch and Fact-Checking Hub (2020-EU-IA-0252)
Convocatoria: European Digital Media Observatory (European Commission)
Datas: 2021-2024

Título: Radón en España: percepción de la opinión pública, agenda mediática y comunicación del riesgo – RAPAC (SUBV-13/2021)
Convocatoria: Consejo de Seguridad Nuclear
Datas: 2021-2024
Investigadora principal: García Orosa, Berta

Título: Medios audiovisuales públicos ante el ecosistema de las plataformas: modelos de gestión y evaluación del valor público de referencia para España
Convocatoria: Generación de Conocimiento 2021 – Ministerio de Ciencia e Innovación
Datas: 2022-2024
Investigadores principais: Túñez López, José Miguel; Campos Freire, Francisco

Título: Medios nativos digitales en España: estrategias, competencias, implicación social y (re)definición de prácticas de producción y difusión periodísticas
Convocatoria: Generación de Conocimiento 2021 – Ministerio de Ciencia e Innovación
Datas: 2022-2025
Investigadores principais: López García, Xosé; García Orosa, Berta

Plan Galego – Consolidación e estruturación 2023 GRC

Novos Medios ten unha axuda para a consolidación e estruturación de unidades de investigación, na súa modalidade A – Grupos de referencia competitiva (GRC), 2023–2026, da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia.

Proxectos I+D financiados en convocatoria pública xa finalizados

Título: Cibermedios nativos digitales en España: formatos narrativos y estrategia móvil (RTI2018-093346-B-C33)
Convocatoria: Retos de Investigación 2018 (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)
Datas: 2019-2021
Investigadores principais: López García, Xosé; García Orosa, Berta
Máis información

Título: Nuevos valores, gobernanza, financiación y servicios audiovisuales públicos para la sociedad de Internet: contrastes europeos y españoles (RTI2018-096065-B-I00)
Convocatoria: Retos de Investigación 2018 (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)
Datas: 2019-2021
Investigadores principais: Campos Freire, Francisco; Túñez López, Miguel

Título: Usos e preferencias informativas no novo mapa de medios en España: modelos de xornalismo para dispositivos móbiles
Tipo: (PN) Plan Nacional
Datas: 2016-2018
Investigador principal: López García, Xosé
Máis información

Título: Indicadores de gobernanza, financiación, rendición de contas, innovación, calidade e servizo público das radiotelevisións europeas aplicables a España no contexto dixital
Tipo: (PN) Plan Nacional
Datas: 2016-2018
Investigadores principais: Campos Freire, Francisco; Túñez López, Miguel
Máis información

Título: Innovación y desarrollo de los cibermedios en España-Arquitectura de la interactividad periodística en dispositivos múltiples: formatos de información , conversación y servicios.
Tipo: (PN) Plan Nacional
Datas: 01/02/2013 – 31/01/2016
Investigador principal: López García, Xosé

Título: Novos Medios. Consolidacion e estruturacion de unidades de investigacion competitivas 2012. (GPC)
Tipo: (PG) Plan Galego
Datas: 17/06/2012 – 30/11/2014
Investigador principal: López García, Xosé

Título: CampUSCulturae (CLT2011/Vol11/campUSCulturae)
Tipo: Contratos coa UE
Datas: 02/05/2011 – 01/05/2016
Investigador principal: Neira Cruz, Xosé Antonio

Título: Sociedad de la información y desarrollo urbano-regional. Aplicación de metodologías de E-Inclusión y Marketing Territorial
Tipo: Plan Nacional
Datas: 01/01/2010 – 30/06/2013
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: Granxas dixitais. DIVERCIENCIA
Tipo: Outros proxectos autonómicos
Datas: 01/10/2010 – 30/11/2010
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia – Arquitectura de la Información (coordinado y subproyecto)
Tipo: Plan Nacional
Datas: 01/01/2010 – 31/12/2012
Investigador principal: López García, Xosé

Título: DIVERCIENCIA.Comunicar a ciencia: os medios de comunicación e divulgación do coñecemento
Tipo: Outros proxectos autonómicos
Datas: 13/11/2009 – 13/11/2009
Investigador principal: López García, Xosé

Título: Plataforma de xestión dixital da cultura galega
Tipo: Proxectos Xunta
Datas: 06/08/2009 – 04/12/2012
Investigador principal: Túñez López, José Miguel

Título: Diverciencia granxas dixitais. DIVERCIENCIA
Tipo: Outros proxectos autonómicos
Datas: 01/09/2008 – 23/11/2008
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: Laboratorio Tecnológico de Identidades Culturales Europeas
Tipo: Accións complementarias
Datas: 01/02/2008 – 31/01/2011
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: Tendencias na converxencia dos medios de comunicación en Galicia 2007-2010.
Tipo: Proxectos Xunta
Datas: 30/10/2007 – 31/10/2010
Investigador principal: López García, Xosé

Título: Laboratorio tecnolóxico de identidades culturais Europeas.
Tipo: Proxectos Xunta
Datas: 01/01/2007 – 31/10/2007
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: Sociedade da información e desenvolvemento urbano-rexional. Análise de impactos en rexións periféricas a partir da aplicación de metodoloxías de E-inlución
Tipo: Proxectos Xunta
Datas: 31/10/2006 – 31/10/2009
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: Convergencia digital den los medios de comunicación – Medios.(Subproyecto)
Tipo: Plan Nacional
Datas: 01/10/2006 – 30/12/2009
Investigador principal: López García, Xosé

Título: Sociedad de la información y desarrollo urbano-regional. Análisis de impactos en regiones periféricas a partir de la aplicación de metodologías de e-inclusión.
Tipo: Plan Nacional
Datas: 01/10/2006 – 30/12/2009
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: Axudas para estruturación en Humanidades e Ciencias Sociais
Tipo: Xunta – Axudas xerais
Datas: 01/01/2006 – 31/12/2008
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: Axuda para a contratación de personal técnico de apoio na modalidade de técnicos de proxectos MEC
Tipo: Plan Nacional
Datas: 18/06/2004 – 17/06/2007
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: SINDUR. Sociedade da información e desenvolvemento urbano e rexional. Fundamentos teóricos e avaliación de impactos en rexións periféricas
Tipo: Proxectos Xunta
Datas: 15/07/2003 – 14/07/2006
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: ALFA-SINDUR. Rede de Excelencia América Latina Formación Académica Sociedade da Información e Desenvolvemento Urbano e Rexional
Tipo: Proxectos Xunta
Datas: 15/07/2003 – 14/07/2004
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: Centro de Estudios Eurorregionales Galicia-Norte de Portugal
Tipo: Contratos coa UE
Datas: 01/01/2003 – 31/12/2004
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: Sociedad de la Información y Desarrollo Urbano y Regional. Fundamentos teóricos y valoración de impactos en regiones periféricas
Tipo: Plan Nacional
Datas: 01/11/2002 – 31/10/2005
Investigador principal: Ferrás Sexto, Carlos

Título: El impacto de internet en los medios de comunicación en España – Radio
Tipo: Plan Nacional
Datas: 01/11/2002 – 30/10/2005
Investigador principal: López García, Xosé

Título: Análisis de contenidos, organizacional y formal de los medios de comunicación en línea en Galicia: experiencias y alternativas
Tipo: Plan Nacional
Datas: 28/12/2001 – 27/12/2004
Investigador principal: Pousa Estévez, Xosé Ramón

Título: Análise dos contidos textuais e dos aspectos formais dos diarios galegos
Tipo: Proxectos Xunta
Datas: 18/08/2001 – 17/08/2004
Investigador principal: López García, Xosé