[lang_gl]Novos modelos de negocio, ideas anti-crise para os medios e Twitter, moito Twitter en Austin[/lang_gl][lang_es]Nuevos modelos de negocio, ideas anti-crisis para los medios y Twitter, mucho Twitter en Austin[/lang_es]

[lang_gl]


Un ano máis, Novos Medios está presente no International Symposium on Online Journalism organizado na Universidade de Texas en Austin. O congreso, que se celebra ao longo de dúas xornadas está marcado polo 10º aniversario do evento, xa que foi en 1999 cando a Knight Chair in Journalism, a través de Rosental Calmon Alves comezou a organizar este foro de debate sobre o mundo do xornalismo e a comunicación.
Neste marco, a primeira xornada tivo participantes que aportaron a súa visión sobre a situación actual que está a vivir o xornalismo. Así, Paul Steiger (ProPublica) avanzaba que nunha situación na que moitos xornalistas están a ser despedidos e o ceo se pecha sobre o futuro de moitos outros, hai esperanza. Steiger está seguro de que os proxectos pequenos e moi enfocados a determinados segmentos ou colectivos teñen moitas posibilidades de triunfar. En ProPublica están a traballar, ademais, coa integración da participación cidadá na elaboración de reportaxes de investigación.
Outra serie de intervencións que tiveron gran repercusión no auditorio foron as que trataron de explicar novos modelos de negocio na rede que están a ter éxito que traballan coa fórmula de contidos de pago nalgunha das súas modalidades. Primeiro foi Steve Outing o que falou de ofrecer contidos realmente premium á audiencia. Productos polos que, a través dun tratamento de diferenciación con respecto aos medios impresos e ás noticias publicadas noutros sites, os lectores/usuarios estean dispostos a pagar. Outing comentou tamén a posibilidade crecente de escribir historias na rede mediante “microdonacións” dos usuarios. Un exemplo que puxo foi o de spot.us, proxecto onde os usuarios poden propoñer historias que logo de ser revisadas polos xornalistas, son aceptadas para o traballo da redacción ou non. Se son aceptadas, os lectores poden facer donacións de 20$ para que os xornalistas traballen nelas.
Nesta liña de modelo de negocio, Premesh Chandran falou da experiencia do proxecto no que traballa (é cofundador de malaysiakini.com, organización de medios independente en Malasia), que é rentable, ten éxito nun tradicional contexto de restricción de liberdades de prensa por parte do goberno e non para de medrar en tempos de crise.
No transcorrer do congreso é curioso ver como se estrutura un debate paralelo ao que se dá na sala de conferencias mediante unha ferramenta de sobra coñecida por todos: a rede social twitter. Un gran número de asistentes estamos a participar nun debate paralelo en directo a través dos comentarios en twitter. É sorprendente ver como a conversa que se mantén online fía un discurso enriquecedor arredor das cuestións tratadas onde conferenciantes, organizadores e asistentes aportan ideas. Pero, por que Twitter? Nos Estados Unidos non é a rede social máis empregada, como podemos ver nesta gráfica correspondente aos datos do último ano en Norteamérica.

Redes sociais nos Estados Unidos. Datos do último ano.

Porén, ten moita penetración en determinados segmentos como canle de comunicación interna como poden ser os staffs directivos de empresas ou o mundo da comunicación. Continúa o congreso. Continuamos “twiteando”.[/lang_gl] [lang_es]


Un año más, el grupo Novos Medios está presente en el International Symposium, on Online Journalism organizado por la Universidad de Texas en Austin. El congreso, que tiene lugar los días 17 y 18 de abril, celebra este año la efeméride que supone su décimo aniversario, desde la primera edición, que tuvo lugar en el año 1999 cuando la Knight Chair in Journalism, a través de Rosental Calmon Alves, asumió la organización de este privilegiado foro de debate sobre le mundo del periodismo y la comunicación.
En este marco, la primera jornada contó con participantes que aportaron su particular visión acerca de la situación actual que está experimentando el periodismo. Así, Paul Steiger (ProPublica) avanzaba que en una situación como la actual, en la que muchos periodistas están siendo despedidos y el cielo se nubla para muchos otros, no todo está perdido Steiger está seguro de que los proyectos pequeños y muy enfocados a determinados segmentos o colectivos particulares tienen muchas posibilidades de triunfar. En ProPublica están trabajando, además, con la integración de la participación ciudadana en la elaboración de reportajes de investigación.
Otras intervenciones que tuvieron gran repercusión en el auditorio del ACES Center fueron aquellas que trataron de explicar la configuración de nuevos modelos de negocio exitosos en la red y que funcionan con la fórmula de contenidos de pago en alguna de sus modalidades. En primer lugar, Steve Outing habló de la posibilidad de ofrecer contenido realmente Premium a la audiencia; productos por los que, por medio de un tratamiento de diferenciación respecto de los medios impresos y las noticias publicadas en otros sites, los lectores/usuarios asuman el pago de una cantidad económica. Outing comentó también la posibilidad creciente de escribir historias en la red mediante “microdonaciones” de los usuarios. Un ejemplo en este sentido es el de spot.us, proyecto en el que los usuarios pueden proponer historias que, una vez revisadas por periodistas, pueden ser aceptadas para el trabajo redaccional. En caso afirmativo, los lectores pueden hacer donaciones de 20$ para que los periodistas trabajen en ellas.
En el devenir del congreso resulta llamativo observar cómo se estructura un auténtico debate paralelo al que se produce –de modo tradicional- en la sala de conferencias, mediante una herramienta sobradamente conocida por todos: la red social Twitter. Un gran número de asistentes estamos participando en un debate paralelo en directo a través de los comentarios en Twitter. Resulta sorprendente ver como la conversación que tiene lugar online configura un discurso enriquecedor alrededor de las cuestiones abordadas por los ponentes, constituyendo un debate a tres bandas en el que conferenciantes, organizadores y asistentes presentan y debaten ideas y conceptos. Pero, ¿por qué Twitter? En los Estados Unidos no es la red oscial más empleada, como podemos comprobar en la siguiente gráfica con los datos del último año en Norteamérica.

Redes sociais nos Estados Unidos. Datos do último ano.

Observamos como Twitter cuenta con mucha penetración en determinados segmentos como canal de comunicación interna tales como staffs de directivos de empresas o del mundo de la comunicación. En congreso sigue su curso. Seguimos “twitteando”
[/lang_es]

Deixa un comentario