IV Jornadas Internacionais de Jornalismo, a renovación do xornalismo


Durante a xornada de hoxe están a celebrarse en Porto, na Universidade Fernando Pessoa, as IV Jornadas Internacinoais de Jornalismo coa temática principal “Os Jovens e a Renovaçao do Jornalismo”. En próximas entradas daremos conta dalgunhas das intervencións máis relevantes do encontro.

Deixa un comentario