[lang_gl]Nace Cabozo, a nova comunidade web galega[/lang_gl] [lang_es]Nace Cabozo, la nueva comunidad web gallega[/lang_es]

[lang_gl]O 14 de febreiro de 2008 Antonio Mariño, viveirense emigrado a Alemaña, programou o que co paso do tempo se converteu no Facebook galego, Cabozo.

Cabozo

Antonio Mariño emigrou a Alemaña hai anos e no seu afán de manter o contacto cos seus amigos e familia elaborou unha páxina web que lle permitise comunicarse con eles na distancia. Co paso do tempo o novo lugar de encontro converteuse nunha rede social que ten o galego como lingua principal e Mariño implementou ferramentas e melloras baixo demanda dos seus fieis usuarios, os seus coñecidos. Así chegou o chat, a posibilidade de subir imaxes e vídeos e enviar mensaxes privadas. O software libre está presente dende o primiero momento como a única tecnoloxía empregada e, a día de hoxe, a rede social Cabozo está programada en PHP correndo sobre Linux CentOS con Apache e MySQL.
O boca a boca entre a comunidade natal de Antonio Mariño, Viveiro, e o espallamento por Galiza das virtudes desta nova rede social fixeron que, unha vez aberta ao público xeral Cabozo pasara de ter 30 usuarios a ter 250 en tan só 25 días. Na actualidade son máis de 400 os cabozeiros que empregan este novo espazo na rede para comunicarse cos seus amigos e desenvolver a súa vida social no entorno dixital.[/lang_gl] [lang_es]El 14 de febrero de 2008 Antonio Mariño, viveirense emigrado a Alemania, programó lo que con el paso del tiempo se ha convertido en el Facebook gallego, Cabozo.

Cabozo

Antonio Mariño emigró a Alemania hace años y en su afán por mantener el contacto con sus amigos y familiares elaboró una página web que le permitiese comunicarse con ellos a distancia. Con el paso del tiempo el nuevo lugar de encuentro se ha convertido en una red social que tiene la lengua gallega como idioma principal y Mariño ha implementado herramientas y mejoras bajo la demanda de sus fieles usuarios, sus amigos y conocidos. Así llegó el chat, la posibilidad de subir imágenes y vídeos y enviar mensajes privados. El software libre está presente desde el primer momento como la única tecnología empleada y, a día de hoy, la red social Cabozo está programada en PHP empleando Linux CentOS con Apache y MySQL.
El boca a boca entre la comunidad natal de Antonio Mariño, Viveiro, y la rápida transmisión de la noticia por Galicia de las virtudes de esta nueva red social ha hecho que, una vez abierta al público general Cabozo pasara de tener 30 usuarios a tener 250 en tan solo 25 días. En la actualidad son más de 400 los que emplean este nuevo espacio en la red para comunicarse con sus amigos y desenvolver su vida social en el entorno digital.[/lang_es]

Deixa un comentario