[lang_gl]Os novos espazos de comunicación precisan de novos modelos productivos[lang_es]Los nuevos espacios de comunicación necesitan de nuevos modelos productivos[lang_en]New communication spaces needed for new production models

[lang_gl]A Universidade Autónoma de Barcelona abre o prazo para a 4º edición do Máster Internacional en Deseño e Xestión da Produción Audiovisual dirixido a licenciados con interese no campo da produción tanto en cine, televisión ou multimedia

Na súa cuarta edición o máster pretende novamente dar a coñecer os modelos produtivos que atendan ás necesidades do mercado e se proxecten dende novos espazos audiovisuais comerciais ou alternativos.
O máster está dirixido a profesionais do sector da comunicación audiovisual e a produción multimedia interesados en xestionar con eficiencia os seus recursos e actualizar os seus coñecementos.

Para máis información: http://www.produccionaudiovisual.net/matricula.htm

[lang_es]La Universidad Autónoma de Barcelona abre el plazo de matrícula para la 4º edición del Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Producción Audiovisual dirigido a licenciados con interés en el campo de la producción tanto en cine, televisión o multimedia

En su cuarta edición el Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Producción Audiovisual pretende nuevamente dar a conocer los modelos productivos que atiendan a las necesidades del mercado y se proyecten desde nuevos espacios audiovisuales comerciales o alternativos.
El máster está dirigido a profesionales del sector de la comunicación audiovisual y la producción multimedia interesados en gestionar con eficiencia sus recursos y actualizar sus conocimientos.

Para más información: http://www.produccionaudiovisual.net/matricula.htm 

[lang_en] The Universidad Autónoma de Barcelona opened the registration period for the 4 th edition of the International Master in Design and Management of Audiovisual Production target to graduate with an interest in field of production both in film, television or multimedia

In its fourth year of the Master seeks again to publicize the production models that address the needs of the market and are projected from new audiovisual trade or alternative spaces.
The Master is aimed at professionals in the field of audiovisual communication and multimedia production companies interested in managing its resources efficiently and update their knowledge.

For further information:http://www.produccionaudiovisual.net/matricula.htm

Deixa un comentario