[lang_gl] Unha ocasión para que os doutorandos debatan os problemas metodolóxicos da comunicación [lang_es] Una ocasión para que los doctorandos debatan los problemas metodológicos de la comunicación [lang_en] An occasion for the doctorate students to discuss about the methodologic problems of the communication

[lang_gl] 

A xuntanza celebrarase o 9 de maio na Facultade de Ciencias da Información da Universidade Complutense de Madrid. 

A Unión Latina de Economía Política da Información, a Comunicación e a Cultura (ULEPICC-España) organiza a 1ª Xuntanza Nacinonal de Doutorandos coa temática dos “Problemas metodolóxicos da comunicación” como telón de fondo. O encontro é unha cita recomendable para todos aqueles investigadores que estean a realizar a súa Tese Doutoral. Terán a oportunidade de compartir o seu traballo e as súas dúbidas con outros investigadores que se atopan na mesma situación.

Con estas xornadas, a sección española da ULEPICC pretende crear un foro de debate e discusión sobre os problemas metodolóxicos que os doutorandos afrontan á hora posicionarse ante novos proxectos no ámbito da comunicación, que estes poidan expoñer as súas investigacións e o xeito no que as abordan metodoloxicamente.

Para máis información e inscrición: páxina web da ULEPICC-España.

[lang_es]

La reunión se celebrará el 9 de mayo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.La Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España) organiza la 1ª Jornada Nacinonal de Doctorandos con la temática de los “Problemas metodológicos de la comunicación” como telón de fondo. El encuentro es una cita recomendable para todos aquellos investigadores que estén realizando su Tesis Doctoral. Tendrán la oportunidad de compartir su trabajo y sus dudas con otros investigadores que se encuentran en la misma situación.Con estas jornadas, la sección española de la ULEPICC pretende crear un foro de debate y discusión sobre los problemas metodológicos que los doctorandos afrontan a la hora posicionarse ante nuevos proyectos en el ámbito de la comunicación, que estos puedan exponer sus investigaciones y el modo en el que las abordan metodológicamente.Para más información e inscripción: página web de la ULEPICC-España.[lang_en]

The meeting will be the 9 of May in the Facultad de Ciencias de la Información of the Universidad Complutense de Madrid.The Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC-Spain) organize the 1ª Day Nacinonal de Doctorandos with the thematic of the “methodologic problems of the communication” like esence. The encounter is a recommendable appointment for all those investigators who are making their Doctoral Thesis. They will have the opportunity to share its work and its doubts with other investigators who are in the same situation.With these days, the spanish section of the ULEPICC tries to create a forum discussion on the methodologic problems that the students confront to position itself before new projects in the scope of the communication, that these can expose their investigations and the way in which they approach them methodologically.For more information and inscription: page Web of ULEPICC-Spain.         

  

Deixa un comentario