I Congreso Español de la Televisión Dixital I Congreso Español da Televisión Digital I Spanish Congress of Digital Television

Os días 9 e 10 de abril celébrase o Primeiro Congreso sobre Televisión Dixital organizado por ASODAL, Asociación Española de Televisiones Digitales Privadas Autonómicas y Locales, e que se encadra no Málaga Valley Happening, un foro de encontro da industria TIC e multimedia, así como de empresas de distribución, produción e exhibición da industria audiovisual e que terá lugar en Málaga, a bordo dun barco de luxo.

ASODAL integra as televisións dixitais privadas de ámbito autonómico e local que contan coa licencia administrativa para emitir, entre elas as do Grupo Vocento, Popular TV, Canal Catalá, Grupo Promecal, Prensa Ibérica, entre outros.

Los días 9 y 10 de abril se celebrará el Primer Congreso sobre Televisión Digital organizado por ASODAL, Asociación Española de Televisiones Digitales Privadas Autonómicas y Locales, y que se encuadra en el Málaga Valley Happening, un foro de encuentro de la Industria TIC y multimedia, así como de empresas de distribución, producción y exhibición de la industria audiovisual y que tendrá lugar en Málaga, a bordo de un barco de lujo.

ASODAL integra a las televisiones digitales privadas de ámbito autonómico y local que cuentan con la correspondiente licencia administrativa para emitir, entre ellas las del Grupo Vocento, Popular TV, Canal Catalá, Grupo Promecal, Prensa Ibérica, entre otros.

On the 9th and 10th of April will be celebrated the First Congress on Digital Television organized by ASODAL, Spanish Association of Autonomous and Local Digital Televisions, which fits in the Málaga Valley Happening, a forum of meeting of the TIC and multimedia Industry , as well as distribution, production and exhibition companies of the audiovisual Industry and that will take place in Malaga, on board of a ship of luxury.
ASODAL integrates(repays) to the digital televisions deprived of autonomous and local area that possess(rely on) the corresponding administrative license to express(emit), between(among) them those of the Group Vocento, Popular TV, Channel Catalá, Group Promecal, Iberian Press, between(among) others.

Deixa un comentario