[lang_gl]A viaxe vital e profesional de José Marques de Melo[/lang_gl][lang_es]El viaje vital y profesional de José Marques de Melo[/lang_es][lang_en]José Marques de Melo’s vital and professional trip[/lang_en]

50 anos de jornalismo
[lang_gl] José Marques de Melo (xornalista e profesor titular da Universidade Metodista de São Paulo, onde é director da Cátedra UNESCO de Comunicación) vén de publicar o seu último libro, titulado Vestígios da travessia: da imprensa â Internet: 50 anos de jornalismo (São Paulo, Brasil: Paulus, 2009, 304 páxinas / ISBN: 978-85-349-2845-8).
Na primeira parte desta obra Marques de Melo fai un repaso da súa vida, destacando as viaxes entre o pobo e as metrópoles globalizadas a modo de percorrido vital que marca o seu devir profesional. Na segunda parte do libro, o xornalista e profesor brasileiro fai unha escolma dos seus textos publicados nos 50 anos de “travesía xornalística”, como el mesmo a denomina. Estes textos permiten observar de preto as diferentes fases polas que atravesou o discurso narrativo do autor, que paralelamente avanza dende os tempos da prensa escrita ata a contemporaneidade, ata Internet.
[/lang_gl] [lang_es] José Marques de Melo (periodista y profesor titular de la Universidad Metodista de São Paulo, donde es director de la Cátedra UNESCO de comunicación) acaba de publicar su último libro, titulado Vestígios da travessia: da imprensa â Internet: 50 anos de jornalismo (São Paulo, Brasil: Paulus, 2009, 304 páginas / ISBN: 978-85-349-2845-8).
En la primera parte de esta obra, Marques de Melo hace un repaso a su vida, destacando los viajes entre el pueblo y las metrópolis globalizadas a modo de recorrido vital que marca su devenir profesional. En la segunda parte del libro, el periodista y profesor brasileño hace una selección de sus textos publicados en los 50 años de “travesía periodística”, como el mismo la denomina. Estes textos permiten observar de cerca las diferentes ases por las que ha pasado el discurso narrativo del autor, que avanza paralelamente desde los tiempos de la prensa escrita hasta la contemporaneidad, hasta Internet.
[/lang_es] [lang_en] Jose Marques de Melo (journalist and teacher of the Universidade Metodista São Paulo, where he is the director of the UNESCO Chair of communication) has just published his last book, Vestígios da travessia: da imprensa â Internet: 50 anos de jornalismo (São Paulo, Brasil: Paulus, 2009, 304 pages / ISBN: 978-85-349-2845-8).
In the first part of this work, Marques de Melo does a revision to his life, emphasizing the trips among the village and the metrópolis included like vital tour that marks his professional develops. In the second part of the book, the journalist and Brazilian teacher makes a selection of his texts published in 50 years of ” journalistic voyage “.
[/lang_en]

Deixa un comentario