[lang_gl]O paso da radio á ciberradio no seo de Internet[/lang_gl][lang_es]El paso de la radio a la ciberradio en el seno de Internet[/lang_es][lang_en]Evolution of the radio to the online radio in Internet [/lang_en]

La radio en Internet
[lang_gl] Mariano Cebrián Herreros vén de publicar (La radio en Internet. De la ciberradio a las redes sociales y la radio móvil. Buenos Aires: La Crujía. 2008 / ISBN: 978-987-601-063-4 ) un libro que revela como a radio tradicional se incoporou a Internet e artellou arredor do seu sistema comunicativo propio unha rede de absorción das novas ferramentas que lle permiten ter un oco importante no universo da comunicación interactiva.
Na primeira parte do libro Cebrián Herreros examina polo miúdo como a radio se converteu en ciberradio no seo de Internet. O autor sitúa á nova radio no conxunto dos cibermedios profundizando no modelo comunicativo que propón, prestando especial atención ás aportacións que fai á comunicación interactiva (expresividade sonora, xéneros, programación, fragmentacións…).
A segunda parte do texto está dedicada a tratar en exclusiva as extensións que nacen e collen forma a partires da ciberradio como son a web 2.0 sonora, as redes sociais de audio, a sindicación e intercambio de audio a través de sistesmas RSS e redes P2P, o podcasting, los audioblogs e a radio móbil.
Esta obra de Mariano Cebrián Herreros é unha pioneira e orixinal investigación sobre a radio en Internet que estuda de maneira global a evolución do tradicional medio ata a súa inclusión no mundo online.[/lang_gl] [lang_es]Mariano Cebrián Herreros acaba de publicar (La radio en Internet. De la ciberradio a las redes sociales y la radio móvil. Buenos Aires: La Crujía. 2008 / ISBN: 978-987-601-063-4) un libro que revela cómo la radio tradicional se ha incorporado a Internet y ha tejido alrededor de su sistema comunicativo propio una red de abosroción de las nuevas herramientas que la capacitan para hacerse un hueco importante en el universo de la comunicación interactiva.
En la primera parte del libro, Cebrián Herreros examina en detalle cómo la radio se ha convertido en ciberradio en el seno de Internet. El autor sitúa a la nueva radio en el conjunto de los cibermedios profundizando en el modelo comunicativo que propone, prestando especial atención a las aportaciones que hace a la comunicación interactiva (expresividad sonora, géneros, programación, fragmentaciones…).
La segunda parte del texto está dedicada a tratar en exclusiva las extensiones que nacen y cogen forma a partir de la ciberradio como son la web 2.0 sonora, las redes sociales de audio, la sindicación e intercambio de audio a través de sistemas de RSS y redes P2P, el podcasting, los audioblogs y la radio móvil.
Esta obra de Mariano Cebrián Herreros es una pionera y original investigación sobre la radio en Internet que estudia de manera global la evolución del tradicional medio hasta su inclusión en el mundo online.[/lang_es] [lang_en]Mariano Cebrián Herreros has just published (La radio en Internet. De la ciberradio a las redes sociales y la radio móvil. Buenos Aires: La Crujía. 2008 / ISBN: 978-987-601-063-4) a book that reveals how the traditional radio has joined to Internet and has woven about his communicative own system a network of the new tools that qualify it an important hollow to be done in the universe of the interactive communication.
In the first part of the book, Cebrián Herreros examines in detail how the radio has turned into online radio into the Internet bosom. The author places to the new radio in the set of the online media penetrating into the communicative model who proposes, giving special attention to the contributions that it does to the interactive communication (sonorous expressiveness, genres, programming, fragmentations …).
The second part of the text is dedicated to treating in sole right the extensions that are born and take form from the online radio as the web 2.0 sonorous, the social networks of audio, the syndication and audio exchange using RSS systems and networks P2P, the podcasting, the audioblogs and the mobile radio.
Mariano Cebrián Herreros’s book is a pioneering and original research on the radio in Internet that studies in a global way the evolution of the traditional media way up to his incorporation in the online world. [/lang_en]

Deixa un comentario