[lang_gl]Aciveiro foi escenario do debate sobre os medios públicos, a súa xestión e os seus modelos de funcionamento (Aciveiro I)[/lang_gl][lang_es]Aciveiro fue escenario del debate sobre medios públicos, su gestión y sus modelos de funcionamiento (Aciveiro I)[/lang_es][lang_en]Public media, their management and its models of operation in Aciveiro (Aciveiro I)[/lang_en]

[lang_gl]Esta semana celebrouse no Mosteiro de Aciveiro (Forcarei, Pontevedra) o curso Modelos de organización y funcionamiento de los medios de comunicación Públicos en la sociedad de la información. Panorama y desafíos en el escenario de Galicia en la Unión Europea, dirixido por Xosé López, no marco das actividades académicas organizadas pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
No curso interviñeron Emilio Prado, Jesús Timoteo, Marc Carrillo, Joan Majó, Danny Wood, Enrique Bustamante, Bernardo Días Nosty… dando a súa visión sobre os medios de comunicación públicos dende diferentes perspectivas (económica, de xestión, xornalística, etc.).
Para resumir as intervencións destas primeiras figuras do mundo da comunicación, comeza agora unha serie de tres posts onde se recollerán as reflexións máis importantes que cada un deles fixo.[/lang_gl] [lang_es]Esta semana se ha celebrado en el Monasterio de Aciveiro (Forcarei, Pontevedra) el curso Modelos de organización y funcionamiento de los medios de comunicación Públicos en la sociedad de la información. Panorama y desafíos en el escenario de Galicia en la Unión Europea,dirigido por Xosé López, en el marco de las actividades académicas organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Durante el curso han intervenido Emilio Prado, Jesús Timoteo, Marc Carrillo, Joan Majó, Danny Wood, Enrique Bustamante, Bernardo Díaz Nosty… y otros muchos dando su visión sobre los medios de comunicación púbicos desde diferentes perspectivas (económica, de gestión, periodística, etc.).
Para resumir las intervenciones de estas primeras figuras del mundo de la comunicación, comienza ahora un serie de tres posts donde se reflejarán las reflexiones más importantes que cada uno de ellos hizo.[/lang_es] [lang_en]This week the course has been celebrated in the Monastery of Aciveiro (Forcarei, Pontevedra) Modelos de organización y funcionamiento de los medios de comunicación Públicos en la sociedad de la información. Panorama y desafíos en el escenario de Galicia en la Unión Europea , directed by Xosé Lopez, within the framework of the activities academic organized by the Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). During the course they have taken part Emilio Prado, Jesus Timoteo, Marc Cheek, Joan Majó, Danny Wood, Enrique Bustamante, Bernardine Diaz Nosty… and other many giving its vision on means of
communication from different perspective (economic, of management, journalistic, etc.). In order to summarize the interventions of these first figures of the world of the communication, now begins three series of posts where the most important reflections will be reflected that each one of them did.[/lang_en]

Deixa un comentario