[lang_gl]Como relacionar 1200 elementos cunha interface en Digital Vaults[/lang_gl][lang_es]Como relacionar 1200 elementos con una interface en Digital Vaults[/lang_es][lang_en]Digital Vaults, 1200 records, only one interface[/lang_en]

[lang_gl] O equipo de Second Story deulle unha volta máis á arquitectura da información nas páxinas web coa interface deseñada para o proxecto Digital Vaults, que conta cun portal onde se almacenan máis de 1200 documentos do Arquivo Nacional dos Estados Unidos.
A proposta desta experiencia consiste en relacionar os documentos -como fotografías, imaxes de documentos e textos dixitalizados- de maneiras que non son usuais co obxectivo final de achegar parte dos arquivos e patrimonio documental do Arquivo Nacional a través desta exposición virtual a un público para o que, seguramente, pasaría desapercibido.
O usuario pode acceder aos documentos, navegar por eles valéndose das rutas preestablecidas e coñecer as moitas veces insólitas relacións que os acontecementos narrados por eses documentos e os personaxes que os protagonizan establecen entre si. Se o que busca o usuario é unha experiencia propia, tamén pode escoller un punto de partida para logo mesturar os recordos no panel principal, a modo de mesa de escritorio, onde terá a oportunidade de escoller elementos e ver o tipo de relación que existe entre eles.
O sitio web permite tamén aos usuarios empregar os recordos visuais achegados, facer pósters derivados das imaxes e incluso composicións visuais, ao tempo que permite gardar virtualmente os documentos consultados e crear coleccións propias.
Por todas estas características, e por moitas máis, a páxina está nominada aos Oscars da web, os premios Webby. Unha proposta a de Second Story a ter en conta na arquitectura da información para a web.
[/lang_gl] [lang_es] El equipo de Second Story le ha dado una vuelta más a la arquitectura de la información en las páginas web con la interfaz diseñada para el proyecto Digital Vaults, que cuenta con un portal donde se almacenan más de 1200 documentos del Archivo Nacional de los Estados Unidos.
La propuesta de esta experiencia consiste en relacionar los documentos -como fotografías, imágenes de documentos y textos digitalizados- de maneras que no son usuales con el objetivo final de acercar parte de los archivos y patrimonio documental del Archivo Nacional a través de esta exposición virtual a un público para el que, seguramente, pasaría desapercibido de otro modo.
El usuario puede acceder a los documentos, navegar por ellos valiéndose de las rutas preestablecidas y conocer las muchas veces insólitas relaciones que los acontecimientos narrados por esos documentos y los personajes que los protagonizan establecen entre sí. Si lo que busca el usuario es una experiencia propia, también puede escoger un punto de partida para luego mezclar los recuerdos en el panel principal, concebido a modo de mesa de escritorio, donde tendrá la oportunidad de escoger elementos y ver el tipo de relación que existe entre ellos.
El sitio web permite también a los usuarios emplear los recuerdos visuales, hacer pósters derivados de las imágenes e incluso composiciones visuales, a la vez que permite guardar virtualmente los documentos consultados y crear colecciones propias.
[/lang_es] [lang_en] The people of Second Story has given a new point of view to the architecture of the information in the web with the interface designed for the Digital Vaults project , that counts on a vestibule where National Archives of the United States is stored more than 1200 documents. The proposal of this experience consists of relating documents – as photographies, images of documents and digitalized texts- of ways that are not usual with the final mission to approach part of the archives and documentary patrimony of the National Archives through this virtual exhibition to a public for whom, surely, it would happen unnoticed otherwise.
The user can accede to documents, to sail by them using itself the pre-established routes and to often know the unusual relations that the events narrated by those documents and the personages who carry out them establish to each other. If the user is looking for an own experience, also he can choose a departure point soon to mix the memories in the main panel, conceived as a table, where he will have the opportunity to choose elements and to see the type of relation that exists among them.
The Web site also allows the users to use the visual memories, to even do posters derived from the images and visual compositions, simultaneously that allow to keep consulted documents virtually and to create own collections.
[/lang_en]

Deixa un comentario