[lang_gl]A UCM analiza as redes sociais no “III Congreso Internacional de Periodismo en la Red”[lang_es]La UCM analiza las redes sociales en el “III Congreso Internacional de Periodismo en la Red”[lang_en]The UCM analyzes the social networks in the “III Congress the International of Journalism in the Network”

[lang_gl]A Universidade Complutense de Madrid organiza os días 23 e 24 de abril o III Congreso Internacional de Periodismo en la Red: Foro Web 2.0. Blogs, Wikies, Redes Sociais e e-Participación

A necesidade de establecer as características do momento evolutivo no que se enconta o xornalismo na actualidade e a súa relación coa rede é o punto de partida deste congreso que vai xa pola súa terceira edición. Nesta oportunidade serán as redes sociais o centro das comunicacións e dos debates. A discusión sobre as tendencias do xornalismo profesional e as novas tecnoloxías dixitais, a expansión do fenómeno blog e as wikies permitirá coñecer o entorno de Internet e a súa aplicación como nova canle de comunicación e información.

No congreso tamén se analizará a base do fenómeno blog dentro do estudo do novo concepto de xornalismo na rede e da participación cidadá a través das ferramentas que aporta a Web 2.0.

Para máis información: páxina oficial do congreso.

[lang_es]La Universidad Complutense de Madrid organiza los días 23 y 24 de abril el III Congreso Internacional de Periodismo en la Red: Foro Web 2.0. Blogs, Wikies, Redes Sociales y e-Participación.


La necesidad de establecer las características del momento evolutivo en el que se encuentra el periodismo en la actualidad y su relación con la red es el punto de partida de este congreso que va ya por su tercera edición. En esta oportunidad, serán las redes sociales el centro de las comunicaciones y de los debates. La discusión sobre las tendencias del periodismo profesional y las nuevas tecnologías digitales, la expansión del fenómeno blog y las wikies permitirá conocer el entorno de Internet y su aplicación como nuevo canal de comunicación e información.


En el congreso también si analizará la base del fenómeno blog dentro del estudio del nuevo concepto de periodismo en la red y de la participación ciudadana a través de las herramientas que aporta la Web 2.0.


Para más información: página oficial del congreso.

[lang_en]

The Universidad Complutense of Madrid organizes days 23 and of 24 April The III  International Congress of Journalism in the Network: Forum Web 2.0. Social Blogs, Wikies, Networks and e-Participation.

The necessity to establish the characteristics of the evolutionary moment at which is the media at the present time and its relation with the network is the departure point of this congress that already goes by his third edition. In this opportunity, they will be the social networks the center of the communications and the debates. The discussion on the tendencies of the professional media and the new digital technologies, the expansion of the phenomenon blog and the wikies will allow to know the surroundings Internet and its application like new communication channel and information.

The congress will analyze the new concept of journalism in the network and the citizen participation through the tools of the Web 2.0.

For more information: official page of the congress.


Deixa un comentario