[lang_gl]A innovación na xestión da información en pequenas e medianas empresas[/lang_gl][lang_es]La innovacón en la gestión de información en pequeñas y medianas empresas[/lang_es][lang_en]Innovation in information management in small and medium enterprises[/lang_en]

[lang_gl]A Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación, AGACOM, impartirá un seminario sobre xestión de información e innovación destinado ás pequenas e medianas empresas.

Cun total de 16 horas de duración, as sesións ocuparanse de temas fundamentais para o persoal de prensa e comunicación deste tipo de organizacións empresariais. Sistemas de información, innovación na xestión da información, a responsabilidade social corporativa, o rol dos gabinetes de comunicación ou o correcto emprego da web son algúns dos asuntos principais que serán tratados no seminario.

As oito sesións de dúas horas das que se compón o seminario serán impartidas na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela os vindeiros 13 e 14 de decembro de 2007.

A Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia colaborou coa organización das xornadas.

AGACOM é unha asociación galega que naceu co obxectivo de promover e desenvolver a investigación e o debate en materia de Comunicación no ámbito académico e a súa extensión ao ámbito das actividades profesionais e institucionais. Nos seus obxectivos sobrancea desenvolver as relacións entre o conxunto de países e comunidades de cultura galego-luso-afro-brasileira a través do intercambio de experiencias que permitan garantir unha posición de importancia na investigación en Ciencias da Comunicación. Conta cunha treintena de socios e está presidida pola catedrática de comunicación audiovisual da USC, Margarita Ledo Andión.

Para máis información: www.agacom.org

[/lang_gl]

[lang_es]

La Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación, AGACOM, impartirá un seminario sobre gestión de información e innovación destinado a las pequeñas y medianas empresas.

Con un total de 16 horas de duración, las sesiones se ocuparán de temas fundamentales para el personal de prensa y comunicación de este tipo de organizaciones empresariales. Sistemas de información, innovación en la gestión de la información, la responsabilidad social corporativa, el papel de los gabinetes de comunicación o el correcto empleo de la web son algunos de los asuntos principales que serán tratados en el seminario.

Las ocho sesiones de dos horas de las que se compone el seminario serán impartidas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela los próximos 13 y 14 de diciembre de 2007.

La Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia colaboró con la organización de las jornadas.

AGACOM es una asociación gallega que nació con el objetivo de promover y desarrollar la investigación y el debate en materia de Comunicación en el ámbito académico y su extensión al ámbito de las actividades profesionales e institucionales. Entre sus objetivos prima el desarrollo de las relaciones entre el conjunto de países y comunidades de cultura gallego-luso-afro-brasileña a través del intercambio de experiencias que permitan garantizar una posición de importancia en la investigación en Ciencias de la Comunicación. Cuenta con una treintena de socios y está presidida por la catedrática de comunicación audiovisual de la USC, Margarita Contento Andión.

Para más información: www.agacom.org [/lang_es] [lang_en]

The Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicacióm, AGACOM, conducted a seminar about information management and innovation for small and medium enterprises.

With a total of 16 hours, the meetings will address key issues for the staff of the press and communication of this type of business organizations. Information systems, innovation in information management, corporate social responsibility, the role of the cabinets of communication or the proper use of the Web are among the main issues that will be discussed at the seminar.

The eight two-hour sessions of the seminar which is composed be taught in the Faculty of Communication at the University of Santiago de Compostela the next 13 and December 14, 2007.

The Consellería de Innovación e Industria of the Xunta de Galicia collaborated with the staging.

AGACOM is an association Galician born with the objective to promote and develop research and debate in the field of communication in the academic field and its extension to the scope of professional and institutional. Among its objectives premium development of relations between the countries and communities of culture gallego-luso-afro-brasilian through exchange of experiences to ensure a position of importance in the investigation in Communication Science. It has thirty members and is chaired by Professor media of USC, Margarita Ledo Andión.

For more information: www.agacom.org [/lang_en]

Deixa un comentario