As posibilidades das autoedición e autoproducción de programas en radio

A Universidade Internacinal Menéndez Pelayo organiza o obradoiro orientado cara as novas tecnoloxías radiofónicas

O curso de Cración Radiofónica, deseñado en foramato de obradoiros impartidos por varios docentes, está orientado a exercitar os aspectos técnicos e metodolóxicos da autoedición e autoprodución de programas.
A finalidade é traballar entorno a programas alternativos aos propios da radio convencional, dotando aos alumnos das ferramentas necesarias para aproveitar as potencialidades do medio e incidir na cultura e a sociedade contemporáneas.

No curso crearanse cápsulas radiofónicas partindo da revisión da elaboración da información, empregando practicas que renovan os formatos e os xéneros propios do medio.

O curso desenvolverase entre o 2 e o 6 de xullo en A Coruña.

Podes formalizar a túa matrícula a través da web da UIMP.

Deixa un comentario