Identidade e Xénero, temas centrais dun Congreso Internacional de Comunicación

“Poñer en común diferentes visións sobre cuestións que teñen que ver, por unha banda, cos modelos, procesos e límites da identidade, e pola outra, con todos os vértices que implica a dimensión de xénero”. Este é o obxectivo fundamental do Congreso Internacional de Comunicación, Identidade e Xénero, que terá lugar os días 25 e 26 de Outubro na Universidade Rey Juan Carlos (Madrid), organizado polo Seminario de Estudos de Identidade e Xénero GICOMSOC (Grupo de Investigación sobre Comunicación, Sociedade e Cultura) do Departamento de Ciencias da Comunicación I de dita Universidade. 

As comunicacións distribuiranse en tres áreas de traballo: Comunicación e Identidade, Comunicación e Xénero e Novos Horizontes. O papel fundamental dos medios de comunicación como axentes que contribúen a afortalar e difundir as claves identitarias da colectividade, así como a especial atención ás representacións do feminino difundidas a través da información e da publicidade constitúen os dous eixos temáticos deste Congreso. O prazo para o envío de comunicacións remata o 31 de Maio. Para máis información, clickade aquí

Deixa un comentario