[lang_gl]7ª Edición do Curso de Formación Continua para Xornalistas[/lang_gl][lang_es]7ª Edición del Curso de Formación Continua para Periodistas[/lang_es][lang_en]7th edition of the Continuing Education Course for Journalists[/lang_en]

[lang_gl]O grupo de investigación da Facultade de Comunicación da USC, Novos Medios, organiza a sétima edición do obradoiro de producción de contidos para rede.
O vindeiro 28 de outubro darán comezo as clases do curso dirixido polos profesores Xosé López e Marita Otero. Os profesores Manuel Gago e José Pereira completan o equipo docente.
Os participantes acadarán destrezas para desenvolver a súa tarefa de xornalistas nas múltiples opcións que na actualidade pon a disposión a rede.
Os alumnos familiarizaranse co vocabulario relacionado co Ciberxornalismo, aprenderán as estructuras de narración que mellor resultado teñen na rede e iniciaranse no mundo da creación de productos para Internet.
A nosa Facultade foi unha das pioneiras en ofertar esta formación en España.
O programa vai dirixido a alumnos e licenciados nas dúas titulacións do centro, ademais de para profesionais en activo.

Para máis información poñerse en contacto Departamento de Ciencias da Comunicación do centro.[/lang_gl] [lang_es]El grupo de investigación de la Facultad de Comunicación de la USC, Novos Medios, organiza la séptima edición del taller de producción de contenidos para la red.
El próximo 28 de octubre darán comienzo las clases del curso dirigido por los profesores Xosé López y Marita Otero. Manuel Gago y José Pereira completan el equipo docente.
Los participantes conseguirán destrezas para desarrollar su tarea de periodistas en las múltiples opciones que en la actualidad pone a disposición la red.
Los alumnos se familiarizarán con el vocabulario relacionado con el Ciberperiodismo, aprenderán las estructuras de narración que mejor resultado tienen en la red y se iniciarán en el mundo de la creación de productos para Internet.
La Facultad de Comunicación de la USC fue una de las pioneras en ofertar esta formación en España.
El programa va dirigido a alumnos y licenciados en las dos titulaciones del centro, además de para profesionales en activo.
Para más información ponerse en contacto Departamento de Ciencias de la Comunicación del centro.[/lang_es] [lang_en]The research group at the School of Communication of the USC, Novos Medios, is organizing the seventh edition of the content production for the Internet workshop.

The next Oct. 28 will begin classes in the course run by the teachers Xosé Lopez and Marita Otero. Manuel Gago and José Pereira complete the teaching team.

Participants develop skills to succeed in its task of journalists in the many options that currently makes arrangements to the network.

Students will bercome familiar with the vocabulary related with Ciberjournalism, learn the structures of narration that have better result in the network and will start in the world of product creation for the Internet.

Our School was one of the pioneiras of offering such training in Spain.

The program is aimed at students and graduates of the two titulacións center, in addition to active professionals.

For more information contact the Department of Communication Sciences Center.[/lang_en]

Deixa un comentario