O Eyetrack 07 confirma a inversión dos tempos de lectura en pantalla e en papel

Desde o importante estudo de Jakob Nielsen, existía a realidade, máis ou menos aceptada, de que a lectura en pantalla era máis lenta e dificultosa que no papel. O profesor Ignacio Armentia, a finais dos 90, realizou unha experiencia similar con alumnos da Universidade do País Basco, atopando resultados que confirmaban a lentitude da lectura en pantalla pero con índices máis baixos e próximos entre si que os atopados por Nielsen. O novo estudo Eyetrack, promovido polo Poynter Institute, confirma un fenómeno que xa se advertía coa popularización das pantallas TFT, a súa extensión, e a mellora tecnolóxica na representación das tipografías nos sistemas operativos Windows e MacOs. A principal clave é que a xente le máis na web. Os lectores len un porcentaxe máis grande do texto dunha noticia na web (77%), que no papel. Hai dúas pautas de lectura, métodica ou de escáner. No papel, un 75% dos usuarios son metódicos, e na web a porcentaxe baixa a un 50%. Pero tanto os que seguen unha pauta como a outra, len a mesma cantidade de texto.

Ademais, aínda que a diferencia do estudo do ano anterior, o Eyetrack contén moi poucos datos públicos de acceos gratuíto, advírtense outras interesantes consecuencias:
-Os formatos alternativos de representación da información axudan aos lectores a entender . Formatos como a entrevista, as listas, axudan a incrementar a atención do usuario ata un 15%.
-En prensa, as grandes fotos e titulares atraen a atención no usuario. Pero, curiosamente, na web, funcionan como principais condutores da atención elementos direccionais como barras de navegación, columnas de titulares, ladiños.
-As fotos que funcionan en prensa son aquelas “documentais”, nas que o protagonista realiza accións, en comparación cos posados ou as fotos de estudo.

Ver texto, vídeo e un documento coas principais conclusións.

Manuel Gago.

Deixa un comentario