Revistas de investigación en Comunicación

As revistas científicas conforman un espazo propio no ecosistema comunicativo que destaca por converterse na principal canle de información utilizado polos científicos a fin de difundir os resultados das súas investigacións. O campo da Comunicación conta cun número cada vez maior de publicacións destas características.

Aínda que as vías para a divulgación do coñecemento multiplícanse na sociedade rede, as revistas científicas destacan como o principal referente para os académicos. A continuación, incluímos unha lista con algunhas destas publicacións.

Editadas no Estado español

1.-Comunicar

https://www.revistacomunicar.com/

2.-Profesional de la Información

http://profesionaldelainformacion.com/index.html

3.-Revista Latina de Comunicación Social

http://nuevaepoca.revistalatinacs.org/index.php/revista

4.-Anàlisi

https://www.analisi.cat/

5.-Communication&Society

https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/index

6.-Historia y Comunicación Social

https://revistas.ucm.es/index.php/HICS

7.-Estudios sobre el Mensaje Periodístico

https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP

8.-Icono 14

https://icono14.net/ojs/index.php/icono14

9.-Revista Prisma Social

https://revistaprismasocial.es/

10.-AdComunica

https://www.e-revistes.uji.es/index.php/adcomunica

11.-Revista Mediterránea de Comunicación

https://www.mediterranea-comunicacion.org/

12. Tripodos

http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna

13.-Fonseca

https://revistas.usal.es/index.php/2172-9077

14.-RAE-IC

http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic

15.-Index.Comunicación

https://journals.sfu.ca/indexcomunicacion/index.php/indexcomunicacion

16.-Hipertext.net

https://raco.cat/index.php/Hipertext

17.-Revista Internacional de Relaciones Públicas

http://revistarelacionespublicas.uma.es/index.php/revrrpp/index

18.-ZER. Revista de Estudios de Comunicación

https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer

19.-Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación

https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos

20.-Doxa Comunicación

https://revistascientificas.uspceu.com/doxacomunicacion

21.-Fotocinema

https://revistas.uma.es/index.php/fotocinema

22.-Textual&Visual Media

https://textualvisualmedia.com/index.php/txtvmedia

23.-RedMarka. Revista de Marketing Aplicado

https://revistas.udc.es/index.php/REDMARKA

24.-MH Journal. Miguel Hernández Communication Journal

https://revistas.innovacionumh.es/index.php/mhcj

25.-Plataforma de Revistas de Comunicación

https://plataformarevistascomunicacion.org/

Editadas noutros países

1.-Journalism

https://journals.sagepub.com/home/jou

2.-Journalism Studies

https://www.tandfonline.com/toc/rjos20/current

3.-Journalism Practice

https://www.tandfonline.com/toc/rjop20/current

4.-Digital Journalism

https://www.tandfonline.com/toc/rdij20/current

5.-European Journal of Communication

https://journals.sagepub.com/home/ejc

6.- Estudos em Comunicação

http://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/index.php/ec/index

7.-Observatorio (OBS*)

http://obs.obercom.pt/index.php/obs

8.-Comunicação e Sociedade

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/5305

9.-Cuadernos.info

http://cuadernos.info/index.php/cdi

10.-Media and Communication

https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/2295

11.-International Journal of Communication

https://ijoc.org/index.php/ijoc

12.-Revista de Comunicación

https://revistadecomunicacion.com/

13.-Journal of Communication

https://academic.oup.com/joc

14.-Comunicación y Sociedad

http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc

15.-Journalism and Media

https://www.mdpi.com/journal/journalmedia

16.-Palabra Clave

https://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave

17.-Journalism&Mass Communication Quarterly

https://journals.sagepub.com/home/jmq

18.-Communication Research and Practice

https://www.tandfonline.com/toc/rcrp20/current