Redes de investigación en Comunicación

A conformación de redes de investigación intensificouse nos últimos anos, no marco dunha sociedade rede. Neste documento recóllense algunhas redes de investigadores do campo científico da Comunicación, redes de investigación xornalística e redes nadas ao amparo de fundacións que traballan no campo da formación e o estudo da Comunicación

Neste documento figuran algunhas entidades que traballan nos citados campos. Todas as que figuran están activas, pero a relación non é exhaustiva. Os responsables das entidades que queiran figurar nesta lista poden enviar os datos das súas organizacións á seguinte dirección: novosmedios@gmail.com.

Redes de investigadores de Comunicación

1.-ALFAMED 

https://www.redalfamed.org/espaa

2.-XESCOM

https://www.facebook.com/XESCOM/

3.-RICCAP

https://www.riccap.org/es/

4.-ESTUDIOS SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

https://medios-comunicacion.com/

5.-REDES IBEROAMERICANAS DE INVESTIGACIÓN

https://www.auip.org/es/redes-de-investigacion/relacion-redes

6.-WORLDS OF JOURNALISM

https://worldsofjournalism.org/

7.-EDMO

https://edmo.eu/

8.-Communication Studies Research Network

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/commrn/

Redes de difusión de investigación académica

ResearchGate

https://www.researchgate.net/

Academia

https://www.academia.edu/

Mendeley

https://www.mendeley.com/

Publons

https://publons.com/

Redes de investigación xornalística / Entidades que promoven a investigación xornalística

1.-ICIJ. The International Consortium Investigative Journalism

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

https://www.icij.org/

2.-GIJN. Global Investigative Journalism Network

https://gijn.org/

3.-OCCRP. Organized Crime and Corruption Reporting Project

https://www.occrp.org/en

4.-IRPI. Investigative Reporting Project Italy

https://irpi.eu/

5.-ANCIR. African Network of Centers for Investigative Reporting

https://investigativecenters.org/

6.-IRE. Investitative Reporters&Editor

https://www.ire.org/

7.-CIJ. Center for Investigative Journalism

https://tcij.org/

8.-REVERAL. The Center for Investigative Reporting

https://revealnews.org/

9.-ProPublica. Investigative Journalism in de Public Interest

https://www.propublica.org/

10.-The Bureau Investigative Journalism

https://www.thebureauinvestigates.com/

Fundacións e entidades que traballan no campo da Comunicación

1.-Fundación Gabo

https://fundaciongabo.org/es

2.-CIVIO

https://civio.es/

3.-POR CAUSA

https://porcausa.org/

4.-FUNDACIÓN PARA EL PERIODISMO

https://fundacionperiodismo.org/

5.-LABORATORIO DE PERIODISMO

https://laboratoriodeperiodismo.org/

6.-GOOGLE NEWS INITIATIVE

https://newsinitiative.withgoogle.com/

7.-META JOURNALISM PROJECT

https://www.facebook.com/journalismproject