Radón en España: percepción da opinión pública, axenda mediática e comunicación do risco (RAPAC)

 Versión en castellano

  • Proxecto: Radón en España: percepción da opinión pública, axenda mediática e comunicación do risco (RAPAC)
  • Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear
  • Referencia: SUBV-13/2021
  • Investigadora principal: Berta García Orosa
  • Duración: 3 anos (2021-2024)
  • Forma de citar este proxecto: Este artículo elaborouse no marco do proxecto Radón en España: percepción da opinión pública, axenda mediática e comunicación do risco (RAPAC) do Consejo de Seguridad Nuclear.