Radón en España / comunicaradon.es

Versión en castelán

Proxecto I+D

Radón en España:
percepción da opinión pública, axenda mediática e comunicación do risco
(RAPAC)

Consello de Seguridade Nuclear (SUBV-13/2021)

comunicaradon.es

 • Proxecto: Radón en España: percepción da opinión pública, axenda mediática e comunicación do risco (RAPAC)
 • Organismo: Consello de Seguridade Nuclear
 • Referencia: SUBV-13/2021
 • Investigadora principal: Berta García Orosa
 • Duración: 3 anos (2021-2024)
 • Referencia a este proxecto: “Este artigo elaborouse no marco do proxecto Radón en España: percepción da opinión pública, axenda mediática e comunicación do risco (RAPAC) do Consello de Seguridade Nuclear (SUBV-13/2021)”

Obxectivos


O proxecto ten como obxectivo principal analizar a percepción pública do radón en España para propoñer accións de comunicación dirixidas a diferentes sectores da sociedade e das comunidades autónomas máis afectadas. 

Os resultados obtidos en investigacións anteriores amosan catro tendencias:

 • a relevancia do gas radón na saúde pública xa que é, en moitos lugares, a principal causa de cancro de pulmón
 • a importancia dunha cidadanía informada e concienciada na redución dos efectos do radón
 • a comunicación dixital como ferramenta de prevención de efectos perniciosos
 • a importancia dos medios dixitais nativos e matriciais na conformación da axenda e da opinión pública. 

O proxecto pretende coñecer a percepción da cidadanía española sobre o gas radón, a axenda mediática marcada por medios nativos e matriciais, a axenda marcada polas fontes de información institucionais, a percepción de profesionais implicados e, finalmente, deseñar un plan de comunicación e estratexias que poidan servir para liquidar as debilidades atopadas na percepción da opinión pública española sobre o radon. Deste xeito, poderase diagnosticar a situación real de coñecemento e concienciación, as fortalezas e debilidades na comunicación e deseñar retos de futuro.

Obxectivos específicos

 1. Analizar a percepción da opinión pública, cartografando o coñecemento da cidadanía sobre o radón nas diferentes comunidades autónomas.
 2. Determinar as principais estratexias comunicativas empregadas polos medios de comunicación dixitais sobre o radón.
 3. Analizar a axenda institucional e a información facilitada dende as fontes institucionales das comunidades en función á incidencia de radón.
 4. Avaliar a percepción sobre o radón de xornalistas, directores de comunicación, políticos e/ou técnicos.
 5. Deseñar un plan de comunicación para aumentar a eficacia na comunicación do risco sobre o gas radón a partir de recursos dixitais.
Cartografía do potencial de radón en España (CSN, 2017)

Premisas iniciais


A relevancia do radón en España, especialmente nalgunhas das comunidades autónomas.

O risco do radón para a saúde pública.

A relevancia dos medios de comunicación dixitais e dos gabinetes de comunicación institucionais na divulgación e conformación da opinión pública.

A importancia de coñecer a percepción da cidadanía antes de planificar accións de comunicación.

A relevancia dunha boa comunicación e divulgación sobre o radón para evitar riscos para a saúde e custos económicos a corto e medio prazo.

Equipo de investigación


 • Berta García Orosa (IP)
 • Xosé López García
 • María Cruz Negreira Rey
 • Sara Pérez Seijo
 • Ana Isabel Rodríguez Vázquez
 • Alba Silva Rodríguez
 • José Sixto García
 • Xosé Soengas Pérez
 • Jorge Vázquez Herrero
 • Ángel Antonio Vizoso García

Mapa interactivo


O Consello de Seguridade Nuclear pon a disposición o Mapa do potencial de radón en España no seu espazo web dedicado ao gas radón, que inclúe esta visualización con ArcGIS.