Doctoral Summer School: presente e futuro da investigación ciberxornalística

Trinta doutorandos chegados dende diferentes partes de España, Portugal e Latinoamérica déronse cita na primeira edición da Doctoral Summer School, promovida pola Rede de Excelencia en Periodismo Dixital e Converxencia Mediática.

As instalacións da Facultade de Comunicación da Universidad de Navarra acolleron do 2 ao 4 de xullo a primeira edición da Doctoral Summer School. O evento buscaba poñer en relación a longa carreira académica de recoñecidos investigadores na área do ciberxornalismo con investigadores e investigadoras noveis que están iniciando o seu percorrido a través da realización dunha tese de doutoramento.

A inauguración das xornadas contou coa presenza de Jane B. Singer, profesora da University of London e pioneira no estudio da comunicación e o xornalismo na rede. A intervención da profesora Singer versou fundamentalmente sobre a adaptación das rutinas xornalísticas aos novos escenarios que xorden das mudanzas tecnolóxicas, realidade sobre a que ten investigado moito ao longo da súa ampla carreira.

Jane B. Singer e Javiar Díaz Noci no transcurso da conferencia inaugural. Imaxe: Alejandro Morales Vargas.

Logo da clase maxistral inaugural, os asistentes ao acto puideron tomar parte no debate e poñer en común as súas ideas, dúbidas e preguntas con investigadores con grande experiencia. Foi no marco dos debates teóricos e metodolóxicos propostos pola organización, nos que os doutorandos e doutorandas debían expor algunhas das preguntas que lles están a xurdir durante a realización das súas investigacións. Ditas preguntas foron debatidas e respondidas por expertos como Ramón Salaverría, Javier Díaz Noci, José Alberto García Avilés, Pere Masip, Guillermo López García e Carlos Toural, este último membro do Grupo Novos Medios.

Ademais, os participantes puideron asistir a un obradoiro de publicación académica con Lluís Codina. O profesor da Universitat Pompeu Fabra fixo fincapé nas claves máis importantes para a elaboración dun artigo con maiores posibilidades de éxito no proceso de revisión por pares das revistas científicas. De xeito complementario, tivo lugar un seminario sobre a ética na investigación en comunicación conducido pola profesora Elvira García de Torres da Universidade CEU Cardenal Herrera. Nel salientáronse as necesidades que debe cumprir unha investigación en comunicación para a protección dos datos obtidos ou o mantemento da privacidade dos suxeitos investigados entre outras realidades a ter moi presentes cando un investigador inicia as súas pesquisas.

Ramón Salaverría explicando a historia das teses sobre ciberxornalismo en España durante a derradeira xornada. Imaxe: Alejandro Vargas Morales.

A xornada final comezou cunha exposición da historia das teses de doutoramento centradas no ciberxornalismo, un percorrido iniciado no ano 1998 que deu xa como resultado 104 teses —o 8,1% do total de traballos realizados na área de comunicación durante o período analizado—. Estes datos foron achegados polo anfitrión, o profesor Ramón Salaverría, como antesala da presentación das teses das alumnas e alumnos participantes nesta primeira Doctoral Summer School.

Así, os participantes dispuxeron dun tempo de exposición dos aspectos máis relevantes da tese que están a levar a cabo, deixando un espazo ao final para o debate das ideas mostradas e o intercambio de experiencias cos demais participantes. Estas sesións de presentación estiveron moderadas por Pere Freixa —Universitat Pompeu Fabra—, Koldo Meso e Ainara Larrondo —Universidad del País Vasco— e Eva Campos —Universidad de Valladolid— que non só dirixiron as intervencións senón que aportaron ideas para a mellora das investigacións ou a solución de posibles dificultades apoiados na súa experiencia investigadora.

Á conclusión das tres xornadas de traballo e intercambio de experiencias que contaron coa participación dos investigadores en formación do grupo Novos Medios Sara Pérez Seijo e Ángel Vizoso, docentes e alumnos coincidiron en sinalar o éxito das mesmas. Esta primeira edición da Doctoral Summer School supuxo sen dúbida un éxito da organización, liderada por Alicia Arza e Silvia Corzo —alumnas de doutoramento da Universidade de Navarra— e sentou as bases para futuras edicións nas que investigadores e investigadoras en ciberxornalismo de diferentes partes do mundo poñan en común as súas experiencias.

SARA PÉREZ SEIJO, ÁNGEL VIZOSO GARCÍA

Fondo pesar polo pasamento de Marques de Melo

A comunidade lusófona de comunicación chora a perda de Marques de Melo. Numerosas asociacións e investigadores expresaron o seu pesar. Agacom lembra a figura do primeiro doutor en Comunicación titulado por unha universidade brasileira e recupera a homenaxe de Margarita Ledo Andión no congreso da Asociación Española de investigación de la Comunicación (AE-IC) en Madrid. O profesor Marques de Melo tivo unha ampla traxectoria académica. Foi fundador da INTERCOM e nomeado ” Comunicador da Paz” pola Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de la Comunicación.

Nota da Agacom: http://www.agacom.org/single-post/2018/06/21/Pesar-polo-pasamento-de-José-Marques-de-Melo

I Simposio Internacional de Revista Latina de Comunicación Social

 

INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN Y
RETOS EN LA TV PÚBLICA EUROPEA

Revista Latina de Comunicación Social e o grupo de investigación Novos Medios da Universidade de Santiago de Compostela promoven o I Simposio Internacional sobre Innovación en Comunicación y Retos de la Televisión Pública Europea, que se celebrará na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago 0 13 e 14 de setembro de 2018.

Call for papers e normas

Comité organizador
Comité científico

PROGRAMA PROVISIONAL

Jueves, 13 de septiembre

10:00-11:30. Inauguración. Conferencia de Marius Dragomir,  Director del Center for Media, Data and Society, Central European University (Budapest): Legitimidad e  innovación en el servicio audiovisual público en Europa.

11:30-12:00. Pausa café.

12:00-13:30. Panel 1. Indicadores de gestión y financiación: gobernanza, valor social público y financiación de las TV públicas europeas.

  • Carmen Costa, Profesora de la Universidad de Coruña: El valor de comunicar bien el valor social público.
  • Francisco Campos Freire, Profesor de la Universidad de Santiago: Cambios y reformas de la gobernanza del servicio audiovisual público para la era de post-emisión.
  • Valentín Alejandro Martínez  y Oscar Juanatey Boga, Profesores de la Universidad de A Coruña: Nuevas vías de financiación del servicio audiovisual público.

15:30-17:30. La televisión pública hoy.
Intervenciones basadas en los textos de los artículos publicados en el extra de Revista Latina de Comunicación Social sobre “Innovación en comunicación y retos en la TV Pública Europea”.

17:30-18:00 Pausa café.

18:00-20.00 Investigar sobre TV pública.
Comunicaciones libres seleccionadas del call for papers.
Sesiones en simultáneo de ser necesarias.

Viernes, 14 de septiembre

09:30-11:00. Panel 2. Calidad, alfabetización y eficiencia del servicio audiovisual público.

  • José Manuel Pérez Tornero, Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Grupo de Investigación deComunicación y Educación: La calidad y la alfabetización audiovisual en Europa.
  • Olga Blasco Blasco, Profesora de la Universidad de Valencia: Indicadores de eficiencia de la financiación de la radiotelevisión pública europea.

11:00-11:30. Pausa café.
11:30-13:00. Panel 3. Los públicos de lo público.

  • Ana López Cepeda, Profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca): Regulación de la participación e interacción de la radiotelevisión pública en Europa.
  • Xosé Rúas Araujo, Profesor de la Universidad de Vigo: La complejidad y rigidez de la regulación de los debates electorales en el servicio audiovisual público.
  • Magdalena Rodríguez Fernández y Eva Sánchez Amboage, Profesoras de la Universidad de Coruña: El servicio audiovisual público en las plataformas de redes sociales.

13:00. Presentación del libro colectivo del I Simposio, colección Cuadernos Artesanos de Latina, por José Manuel de Pablos.

13:30. Presentación de resultados del proyecto de investigación por Francisco Campos.

14:00. Clausura. Por Francisco Campos, Miguel Túñez y José Manuel de Pablos.

 

Doctoral Summer School: xornalismo dixital e converxencia mediática

A Rede de Excelencia en Xornalismo Dixital e Converxencia Mediática ( http://www.onlinejournalismresearch.com/ ) convoca a súa primeira Doctoral Summer School, dirixida a estudantes de doutoramento e de máster interesados pola investigación sobre ciberxornalismo, converxencia de medios e comunicación dixital en xeral. Será albergada polo Center for Internet Studies and Digital Life da Universidad de Navarra.

Doctoral Summer School
Periodismo digital y convergencia mediática: teorías y metodologías
Pamplona, 2-4 julio 2018
Web:
http://www.onlinejournalismresearch.com/doctoral-summer-school/

La Red de Excelencia en Periodismo Digital y Convergencia Mediática ( http://www.onlinejournalismresearch.com/ ) convoca su primera Doctoral Summer School, dirigida a estudiantes de doctorado y de máster de cualquier país, interesados por la investigación sobre ciberperiodismo, convergencia de medios y comunicación digital en general. La Red de Excelencia está conformada por expertos investigadores de diez universidades españolas, que participarán en el evento como instructores.

Esta actividad de formación predoctoral se enmarca en el proyecto “Hacia un periodismo inclusivo. Convergencia y rol del periodismo español en el escenario de la comunicación global” (ref.: CSO2016-81882-REDT), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno de España).  La Doctoral Summer School será albergada por el Center for Internet Studies and Digital Life de la Universidad de Navarra.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Los estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores participantes asistirán a sesiones plenarias, debates teóricos, debates metodológicos y talleres con expertos en diversas disciplinas del ciberperiodismo y la comunicación digital. El curso contará asimismo con una ponencia invitada a cargo de la prestigiosa profesora británica Jane Singer (City University, Londres).

Los estudiantes que asistan estarán invitados a presentar un sumario de su tesis doctoral. Si lo desean, recibirán asimismo orientaciones para la mejora de su investigación por parte de los investigadores sénior participantes.

Las lengua de actuación será principalmente el español, aunque la conferencia inaugural será en inglés. Se admitirán presentaciones en portugués.

INSCRIPCIÓN Y CUOTA

La Doctoral Summer School tiene un número limitado de plazas que se asignarán teniendo en cuenta la propuesta de investigación presentada y el orden de solicitud. Los estudiantes de doctorado que deseen participar deberán enviar los documentos descritos en el apartado “Solicitud de plaza” de la página web de la convocatoria.  El plazo para el envío de concluirá el 15 de junio de 2018 .

La cuota de inscripción da derecho a la participación en todas las sesiones, certificado de asistencia,  material de trabajo, coffee-breaks, comidas de los días 3 y 4 de julio, y cena del día 3. La inscripción anticipada (hasta el 15 de mayo) tiene un coste de 60€ y la inscripción normal son 75€

Más información y matrícula en: http://www.onlinejournalismresearch.com/doctoral-summer-school/

___________________________________________________________________

Doctoral Summer School
Digital Journalism and Media Convergence: theories and methodologies
Pamplona, 2-4 julio 2018
Web:
http://www.onlinejournalismresearch.com/doctoral-summer-school/

The Digital Journalism and Media Convergence Excellence Network ( http://www.onlinejournalismresearch.com/ ) announces its first Doctoral Summer School, directed to PhD and Master Students from all over the world interested in Cyberjournalism, media convergence and digital communication research in general.  Highly qualified researchers from ten different Spanish universities make up the excellence network and will take part in the event as instructors.

This pre-doctoral formative activity belongs to the project “Towards an inclusive Journalism.  Convergence and role of Spanish Journalism in the Global Communication Scenario” (ref.: CSO2016-81882-REDT), funded by the Ministry of Economy and Competitiveness (Spanish Government). The Doctoral Summer School will be by the Center for Internet Studies and Digital Life from the University of Navarra.

PROGRAMME OF ACTIVITIES

PhD Students and young researchers participating will attend plenary sessions, theoretical debates, methodological debates and workshops with experts from various cyberjournalism and digital communication disciplines. In addition, the course will have the privilege to have a guest talk by British renowned professor Jane Singer (City University, London).

Attending students will be invited to present a summary of their PhD dissertation. And, if they want to, they will also receive guidance from participating senior researchers in order to improve their research.

Activities will be carried out mainly in Spanish, although the opening session will be in English. Presentations in Portuguese will be accepted.

APPLICATION AND FEES

The Doctoral Summer School has a limited number of available spots that will be assigned taking into account the research proposal submitted and the order of application. PhD Students aiming to participate will need to send the described documents in the “Solicitud de plaza” section in the call for participants’ website. The application deadline is June 15th, 2018.

Registration fee gives right to take part in all sessions, attendance’s certificate, work material, coffee-breaks, lunch of days 3rd and 4th of July and dinner on July 3rd.   Advance registration (prior to the 15th of May) costs 60€ and regular registration costs 75€.

For further information and registration, please visit: http://www.onlinejournalismresearch.com/doctoral-summer-school/

Curso de Doutoramento sobre Sistemas de Información para a Inclusión Social

Programa de Doutoramento en Comunicación e Información Contemporánea
Matrícula: 5-15 de febreiro de 2018: Secretaría Virtual para Estudantes Curso: 22 de febreiro, 16-20 horas
 
Denominación actividade: Investigar os sistemas e aplicacións das tecnoloxías da información para o desenvolvemento e a inclusión social.
Directores: José Miguel Túñez López y Carlos Ferrás Sexto.
Entidade organizadora ou coordinadora: Programa de Doutoramento en Comunicación e Información Contemporáneas. Colaboran: Grupo de Investigación Novos Medios, Gist. IDEGA, Asociación Ibérica de Sistemas e Tecnoloxías da Información AISTI.

Profesorado: Carlos Ferrás Sexto. Universidade de Santiago de Compostela. María Yolanda García Vázquez. Universidade de Santiago de Compostela/University of California. Berkeley.

Datas e horario de impartición: xoves 22 de febreiro, 16:00 a 20:00 horas, sala de doutoramento, Facultade de Ciencias da Comunicación.

Nº de prazas: Máximo 10/ Mínimo 2.

Matrícula do 5 ao 15 de febreiro de 2018Secretaría Virtual para Estudantes

Contidos: 1. Tecnoloxías da Información e Comunicación para o desenvolvemento económico e social. Fundamentos teóricos e metodolóxicos. 2. Deseño dun e-xornal comunitario en espazos vulnerables como estratexia de desenvolvemento. 3. Deseño dun sistema de comunicación remoto con teléfonos móviles para a inclusión de grupos sociais vulnerables. 4. Resultados de estudio de caso con grupo de mulleres desempregadas de longa duración.

Competencias e habilidades: a) Reforzar a capacidade de investigación a través da actualización de coñecementos interdisciplinares b) Promover competencia no deseño metodoloxico para a investigación en comunicación, tecnoloxía e desenvolvemento c) Promover habilidades de comunicación para a investigación interdisciplinar.

Observacións: O curso enfócase na presentación de resultados do proxecto de investigación interdisciplinar actualmente en marcha no que participan a USC, a University of California. Berkeley e a Universidade de Coimbra, co apoio económico e loxístico do Programa de Postdoutoramento da Xunta de Galicia, do programa Salvador de Madariaga do Ministerio de Educación e Ciencia, da Dirección Xeral de Inclusión Social da Xunta de Galicia e da Asociación Ibérica de Sistemas e Tecnoloxías da Información AISTI.

Máis información

Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados da USC (CIEDUS)

Gis-T IDEGA

III Simposio Internacional XESCOM na Coruña

A Rede Internacional de Investigación de xestión da Comunicación organiza o III XESCOM, Simposio Internacional sobre Xestión da Comunicación. A Innovación da Innovación: Do Medio ao Contenido Predictivo, que se celebrará os próximos 22 e 23 de marzo de 2018 na Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña (España).

Call for Papers

Máis información

Comunicar CFP “Medios móviles emergentes”

Comunicar 59 (2019-2):
Medios móviles emergentes. Convergencia comunicativa en el nuevo escenario mediático

Editores Temáticos
Dr. Xosé López, Universidad de Santiago de Compostela (España)
Dr. João Canavilhas, Universidad de Beira Interior (España)
Dr. Oscar Westlund, Universidad de Gotemburgo (Suecia)

Fecha inicial de llamada: 01-04-2018
Fecha final de llamada: 30-09-2018

Más información

EPI CFP “Infomediación y automatización”

Infomediación y automatización
v. 27, n. 4, julio-agosto de 2018

La infomediación o intermediación en la información y la comunicación ha adquirido renovadas dimensiones en la sociedad red, ahora multiplicadas por los procesos de automatización que alimentan el ecosistema de la información y la comunicación digital.

Plazo de entrega: 10 de marzo de 2018

Más información

El Presidente de IMMAA y Octavio Islas intervendrán en el II Simposio Internacional de XESCOM en Quito

El evento está organizado por la red XESCOM, que promueve Novos Medios con NEOCOM de Uvigo e iMARKA de Coruña

El presidente de International Media Management Academic Association (IMMAA), el profesor  portugués Paulo Faustino, y el Director del Centro de Altos Estudios de Internet y de la Sociedad de la Información, profesor  Octavio Islas, pronunciarán los días 15 y 16 de septiembre, respectivamente,  las conferencias magistrales del segundo Simposio Internacional de Gestión de la Comunicación, organizado por la Red XESCOM de los grupos de Comunicación de las Universidades de Santiago de Compostela, Coruña y Vigo, en colaboración con la Universidad Técnica Particular de Loja, en cuya Escuela de Negocios de Quito se celebra este evento, que congregará a más de 200 congresistas.

Paulo Faustino es profesor de las Universidades de Lisboa y Porto (Portugal) así como Presidente de International Media Management Academic Association (IMMAA), red que agrupa a prestigiosos académicos de las Universidades de Columbia, Chicago, Moscú, Navarra, Santiago de Compostela.  La segunda conferencia magistral será pronunciada, el viernes día 16 de septiembre, por el profesor Octavio Islas, Director del Centro de Altos Estudios en Internet y Sociedad de la Información de la Universidad de los Hemisferios; de la Revista Razón y Palabra; de la Cátedra Itinerante de Nueva Teoría Estratégica (CINTE); de la Cátedra Julian Assange de Tecnopolítica y Cultura de CIESPAL y miembro del Grupo de Ingeniería en Comunicación (GICOM).

En este congreso internacional de Quito, al que se presentaron cerca de centenar y medio de comunicaciones, intervendrán también los profesores e investigadores Francisco Campos Freire, Miguel Túñez López y  Carlos Toural Bran, de la Universidad de Santiago de Compostela; Valentín Alejandro Martínez, de la Universidad de Coruña; e Iván Puentes Rivera, de la Universidad de Vigo, como integrantes  de la Red XESCOM, creada en 2014 por los grupos de investigación de Novos Medios de la USC, NECOM de Uvigo e iMARKA de Coruña, con la colaboración de media docena de equipos de investigación de varios países iberoamericanos, entre ellos los de las Universidades UTPL y  PUCESI de Ecuador. Por parte ecuatoriana intervendrán conferenciantes de medios de comunicación y profesores de Quito e Ibarra así como de la Universidad Técnica Particular de Loja, coordinadora del congreso.

El congreso se desarrollará a través de conferencias magistrales simultáneas y cuatro foros temáticos en paralelo sobre Gestión de Medios y Metamedios de Comunicación, Televisión Pública y Audiovisual, Comunicación Estratégica así como Gestión Empresarial y Responsabilidad Social Corporativa.  Seguidamente las comunicaciones enviadas al congreso, procedentes de España, Portugal y varios países latinoamericanos, serán presentadas y debatidas en varias mesas temáticas agrupadas en torno a los mismos ejes de los cuatro foros temáticos anteriores.

El objetivo de este evento es estudiar los cambios que se están produciendo actualmente a nivel global y local en los medios informativos, en las organizaciones empresariales y en la comunicación en general debido a la incorporación de nuevas tecnologías, la búsqueda de nuevos modelos de negocio, la formación de recursos humanos, la responsabilidad social ante los grupos de interés y las diversas formas de gobernanza.