Grupos de investigación en Comunicación

Esta lista de grupos de investigación pretende reunir nun documento as ligazóns a algúns dos principais grupos de investigación no campo da Comunicación que existen en España no inicio do ano 2022. Non están todos, pero todos os que figuran existen (polo menos, formalmente). A elaboración é aberta, polo que, se se detectan ausencias, agradécese que se envíe o nome do grupo e a ligazón para engadilo á lista (novosmedios@gmail.com).

A fin de ofrecer unha visión panorámica, inclúese unha relación de universidades que contan con grupos que investigan no campo da Comunicación e que teñen nas súas webs enlaces con eses grupos ou que contan con ligazóns a todos os grupos de investigación desas universidades.

A agrupación temática –Xornalismo Dixital e Comunicación Dixital, Comunicación Audiovisual, Publicidade e Historia da Comunicación– ás veces presenta dificultades para situar os grupos, polos que a súa inclusión nalgún destes apartados fíxose pola liña ou liñas de investigación preferentes ou nas que cultivaron máis recoñecemento por parte dos seus pares no campo científico. Varios grupos poderían estar en máis dun dos citados apartados.


Xornalismo Dixital e Comunicación Dixital

DIGIDOC
Universitat Pompeu Fabra
Grupo de Investigación en Documentación Digital y Comunicación Interactiva
https://www.upf.edu/web/digidoc

POCOM-GRP
Universitat Pompeu Fabra
Grupo de investigación en Comunicación Política, Periodismo y Democracia
https://www.upf.edu/web/polcom

GRECC
Universitat Pompeu Fabra
Grupo de investigación en Comunicación Científica
https://www.upf.edu/web/grecc

PCP – Periodismo, Comunicación y Poder
Universitat Jaume I
Grupo de investigación en Periodismo, Comunicación y Poder
https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=218

MediaCom UCLM
Universidad de Castilla-La Mancha
Observatorio de Comunicación en Castilla-La Mancha
https://blog.uclm.es/mediacom/

Novos Medios
Universidad de Santiago de Compostela
Grupo de investigación en Comunicación Digital
http://novosmedios.gal/

TECNOARCOM
Universidad de Sevilla
Grupo de investigación en Tecnología, Arte, Documentación y Comunicación
http://grupo.us.es/tecnoarcom/

COMPOLITICAS
Universidad de Sevilla
Grupo interdisciplinario de estudios de Comunicación, Política y Cambio Social
https://compoliticas.org/

DEMOC-MEDIA
Universidad de Sevilla
Grupo Medios, Políticas de Comunicación y Democracia en la Unión Europea
http://www.democmedia.com/

GICID
Universidad de Zaragoza
Grupo de investigación en Comunicación e Información Digital
https://gicid.unizar.es/
https://gicid.unizar.es/blog/

GCE – Gabinete Comunicación y Educación
Universidad Autónoma de Barcelona
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es

DNMRG – Digital News Media Research Group
Universidad de Navarra
https://www.unav.edu/web/grupo-investigadores/digital-news-media

MDCS – Mediación dialéctica de la Comunicación Social
Universidad Complutense de Madrid.
https://www.ucm.es/mdcs/lineas-investigacion

GRE – Grupo de Investigación en Comunicación, Medios y Sociedad
Universidad Internacional de Catalunya
https://www.uic.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion/ciencias-sociales-y-juridicas/gre-grupo-de-investigacion-en

DDT – Digital Dietetics Team
Grupo interuniversitario estatal
https://dieteticadigital.net/

Provuldig
Grupo interuniversitario (Madrid)
Programa de nuevos escenarios de vulnerabilidad digital
https://provuldig2.com/


Comunicación Audiovisual

UNICA – Unidad de Investigación en Comunicación Audiovisual
Universitat Pompeu Fabra
https://www.upf.edu/web/unica/investigadors

GRISS
Universitat Autònoma de Barcelona
Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis
https://griss.org/home_es/

GEA – Grupo de Estudos Audiovisuais
Universidad de Santiago de Compostela
https://estudosaudiovisuais.org/es/inicio-3/

ITACA-UJI
Universitat Jaume I
Cultura Visual. Análisis de los discursos.
http://www.culturavisual.uji.es/acerca-de-itaca-uji/

EGAUDIM – Equipo de Investigación en Géneros Audiovisuales e Imágenes
Universidad de Sevilla
http://grupo.us.es/egaudim/investigacion.html


Publicidade

GRECP – Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat Publicitàries
Universitat Ramon Llull, Facultat de Comunicació Blanquerna
http://www.blanquernafcri.com/recerca/grecprp/altres-textos/

Publiradio – Grup de Recerca en Publicitat i Comunicació Radiofònica
Universitat Autònoma de Barcelona
http://www.publiradio.net/

Educación Mediática

SMEMIU – Grupo de Investigación de Social Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubicua
UNED
http://portal.uned.es/portal/page_pageid=93,69877713&_dad=portal&_schema=PORTAL

ÁGORA
Universidad de Huelva
http://www.uhu.es/agora/

Grupo de Investigación en Educación y Comunicación (Educomunicación)
Universidad de Cádiz
https://hum818.uca.es/

ANIMA+D – Grupo de Investigación en Infancia y Comunicación
Universidad Villanueva.
http://infanciaycomunicacion.villanueva.edu/grupos-de-investigacion/

Historia de la Comunicación

https://www.ashiscom.org/index.php/investigacion/grupos-de-investigacion

IHPLA – Historia del Periodismo y las Lecturas Populares en Andalucía
Universidad de Sevilla
https://historiadelperiodismoenandalucia.wordpress.com/


Grupos que figuran nos sitios web das universidades españolas

Universidad de Málaga
Comunicación

Universidad de Sevilla
Periodismo I
Periodismo II
Comunicación audiovisual

Universitat Jaume I
Comunicación

Universidad Miguel Hernández – Elche

Comunicación

https://www.umh.es/contenido/Investigacion/:uor_1006_47/datos_es.html

https://comsalud.umh.es/

6.-Universidad Autónoma de Barcelona

Periodismo

7.-Universidad Complutense de Madrid

Comunicación

https://www.ucm.es/grupos/grupos-centros-orden/19

8.-Universidad Carlos III de Madrid

Comunicación

https://www.uc3m.es/investigacion/grupos-investigacion/humanidades-documentacion-comunicacion

https://www.uc3m.es/investigacion/grupos-investigacion

9.-Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Comunicación

https://gestion2.urjc.es/pdi/grupos-investigacion

https://gestion2.urjc.es/pdi/grupos-investigacion

https://gestion2.urjc.es/pdi/grupos-investigacion/ciberimaginario

10.-Universidad de Zaragoza

Grupos de investigación

https://sgi.unizar.es/lista-grupos-investigacion

11.-CEU San Pablo. Madrid

Comunicación

https://www.uspceu.com/investigacion/grupos-investigacion/id/escur?_adin=02021864894

https://www.uspceu.com/investigacion/grupos-investigacion/id/icoidi?_adin=02021864894

12.-Universidad Ramón Llull. Barcelona

Comunicación

https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2021/09/06/68/vri-mapa-grups-url.pdf

13.-Universidad Nebrija. Madrid

Comunicación

https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/grupos-investigacion.php

14.-Universidad Villanueva. Madrid.

Comunicación

http://infanciaycomunicacion.villanueva.edu/grupos-de-investigacion/

15.-Universidad de Castilla-La Mancha

Comunicación

https://www.uclm.es/misiones/investigacion/ofertacientificotecnica/gruposinvestigacion

https://www.uclm.es/Home/Misiones/Investigacion/OfertaCientificoTecnica/GruposInvestigacion/DetalleGrupo?idgrupo=261

https://www.uclm.es/cuenca/fcomunicacion/nuestrafacultad/investigacion

16.-Universidad de Navarra

Comunicación

https://www.unav.edu/investigacion/nuestra-investigacion/grupos-de-investigacion

17.-Universidad de Granada

Comunicación

http://infocom.ugr.es/pages/investigacion

18.-Universidad de Santiago de Compostela

Comunicación

https://www.usc.gal/es/departamento/ciencias-comunicacion/investigacion

19.-Universidad de Vigo

Comunicación

https://bidi.uvigo.gal/es/grupo/grupo-de-investigacion-en-comunicacion

20.-Universidad de A Coruña

Comunicación

https://comunicacion.udc.es/es/grupos_investigacion

https://investigacion.udc.es/es

21.-Universidad Pompeu Fabra

Comunicación

https://www.upf.edu/es/web/comunicacio/unitats-i-grups-de-recerca

22.-Universidad de Extremadura

Grupos de investigación

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/i-d-i/grupos-de-investigacion

23.-Universidad de Murcia

Comunicación

https://www.um.es/web/comunicacion/contenido/investigacion/grupos

24.-Universidad Católica de Murcia 

Comunicación

https://www.ucam.edu/estudios/grados/audiovisual-presencial/investigacion

https://investigacion.ucam.edu/grupos/GRUPO-DE-INVESTIGACION-EN-COMUNICACION-POLITICA-E-IMAGEN

https://investigacion.ucam.edu/grupos/digitalac/es/identificacion

https://investigacion.ucam.edu/grupos/comunicacion-y-menores/es/identificacion

25.-Universidad Internacional de La Rioja

Grupos de investigación

https://www.unir.net/universidad-online/vicerrectorados/vicerrectorado-investigacion/grupos-investigacion/

26.-Universidad de Girona

Grupos de investigación

https://www.udg.edu/es/investiga/la-recerca-a-la-udg/grups-de-recerca

27.-Universidad de Lleida

Grupos de investigación

http://www.filcef.udl.cat/es/recerca/pagina-2/

28.-Universidad de Vic

Grupos de investigación

https://www.uvic.cat/es/grupos-de-investigacion

29.-Universidad de Barcelona

Grupos de investigación

https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/index_cercador.html

30.-Universidad de La Laguna

Grupos de investigación

https://portalciencia.ull.es/grupos

31.-Universidad de Baleares

Grupos de investigación

https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/ECYCS/

32.-Universidad del País Vasco

Comunicación

https://www.ehu.eus/es/web/gizarte-komunikazio-zientzien-fakultatea/ikerketa-taldeak

33.-Universidad de Deusto

Comunicación

https://www.deusto.es/cs/Satellite/deustoresearch/es/inicio/centros-equipos-e-investigadores/equipos-de-investigacion/comunicacion/equipoinvestiga

34.-Universidad Pablo Olavide

Comunicación

https://www.upo.es/investiga/comintrad/

https://www.upo.es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/grupos-de-investigacion/

35.-Universidad de Alicante

Comunicación

https://dcps.ua.es/es/grupos-de-investigacion.html

36. UNED

Grupos de Investigación

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,549563&_dad=portal&_schema=PORTAL

37.-Universidad de Huelva

Grupos de Investigación

https://www.uhu.es/vic.investigacion/grupos.php


Instituto de Investigación en Comunicación / Centros de Investigación en Comunicación

Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura
https://www.uma.es/institutos-uma/info/126794/instituto-andaluz-de-investigacion-en-comunicacion-y-cultura/

Center for Internet Studies and Digital Life
https://networkofcenters.net/center/center-internet-studies-and-digital-life-school-communication-university-navarra

Center for Media and Political Communication Research
https://www.polcomm.org/

InCom-UAB
https://incom.uab.cat/

Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Organismo_C/1371206582518/1371206581851/Instituto_Interuniversitario_para_la_Comunicacion_Cultural


Fuentes para seguir a investigación e os grupos de investigación en España

Mapcom – Mapas de Investigación en Comunicación en las Universidades Españolas
https://mapcom.es/mapas/
http://maelenamelon.com/MapComII/MapComII_GruposInvestigacion/index.html

[Actualizando…]