Cibermedios nativos dixitais en España: formatos narrativos e estratexia móbil 

Versión en castellano

PROXECTO DE I+D+I DO PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN ORIENTADA AOS RETOS DA SOCIEDADE

  • Organismo: Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades
  • Referencia: RTI2018-093346-B-C33
  • Investigador principal 1: Xosé López García
  • Investigador principal 2: Berta García Orosa
  • Duración: 3 anos (2019-2021)
  • Forma de citar este proxecto: Este artículo elaborouse no marco do proxecto Cibermedios nativos digitales en España: formatos narrativos y estrategia móvil (RTI2018-093346-B-C33), do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Obxectivo

O obxectivo principal é a análise da influencia do xornalismo móbil e os formatos narrativos nos medios nativos dixitais, desde o punto de vista da produción, distribución e recepción de contidos, e as consecuencias deses procesos na reconfiguración do xornalismo na web e en soportes móbiles. Para abordar este obxectivo, dentro do proxecto coordinado Cibermedios nativos digitales en España: caracterización y tendencias, plantéxase: (1) determinar as características definitorias do xornalismo móbil nas redaccións dos cibermedios nativos dixitais de España: integración, alcance e perspectivas futuras; (2) identificar estratexias (produción/distribución/recepción) presentes no ecosistema mediático español do xornalismo móbil; (3) detectar singularidades nas estratexias asociadas aos medios nativos dixitais que os diferencian dos medios matriciais.

Proxecto coordinado

Cibermedios nativos digitales en España: caracterización y tendencias

  • Investigador coordinador principal 1: Ramón Salaverría Aliaga
  • Investigador coordinador principal 2: María del Pilar Martínez-Costa Pérez
  • Acrónimo do proxecto coordinado: DIGINATIVEMEDIA

Dende o sitio web Infotendencias realizaranse comunicacións puntuais sobre este proxecto.

Resultados

Artigos WoS/Scopus

García-Orosa, B.; López-García, X.; Vázquez-Herrero, J. (2020). Journalism in Digital Native Media: Beyond Technological Determinism. Media and Communication, 8(2). https://doi.org/10.17645/mac.v8i2.2702

Rodríguez-Vázquez, A. I.; Silva-Rodríguez, A.; Direito-Rebollal, S.; García-Orosa, B. (2020). Conventions and disruptions in the coverage of political events in linear and social TV. 2019 26M election night analysis. El profesional de la información, 29(2). https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.05

Sixto-García, J.; López-García, X.; Toural-Bran, C. (2020). Oportunidades para la cocreación de contenidos en los diarios nativos digitales. El profesional de la información, 29(5). https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.26

Costa-Sánchez, C.; López-García, X. (2020). Comunicación y crisis del coronavirus en España. Primeras lecciones. El profesional de la información, 29(3). https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.04

Gutiérrez-Caneda, B.; Pérez-Seijo, S.; López-García, X. (2020). Analysing VR and 360-degree video apps and sections. A case study of seven European news media outlets. Revista Latina de Comunicación Social, 75, 149-167. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2020-1420

López-García, X.; Silva-Rodríguez, A.; Vizoso, Á.; Canavilhas, J.; Westlund, O. (2019). Periodismo móvil: Revisión sistemátca de la producción científica. Comunicar, 59. https://doi.org/10.3916/C59-2019-01

García-Orosa, B. (2019). 25 años de investigación en comunicación organizacional digital. El profesional de la información, 28(5). https://doi.org/10.3145/epi.2019.sep.17

Vázquez-Herrero, J.; Vizoso, Á.; López-García, X. (2019). Innovación tecnológica y comunicativa para combatir la desinformación: 135 experiencias para un cambio de rumbo. El profesional de la información, 28(3). https://doi.org/10.3145/epi.2019.may.01

Vázquez-Herrero, J.; Negreira-Rey, M.-C., López-García, X. (2019). La innovación multimedia e interactiva en el ciberperiodismo argentino. Revista de Comunicación, 18(1). https://doi.org/10.26441/RC18.1-2019-A10

Soengas-Pérez, X.; López-Cepeda, A.-M.; Sixto-García, J. (2019). Dieta mediática, hábitos de consumo de noticias y desinformación en los universitarios españoles. Revista Latina de Comunicación Social, 74. 10.4185/RLCS-2019-1371-54

Túñez-López, J.-M., Toural-Bran, C., Valdiviezo-Abad, C. (2019). Automatización, bots y algoritmos en la redacción de noticias. Impacto y calidad del periodismo artificial. Revista Latina de Comunicación Social, 74. 10.4185/RLCS-2019-1391

Vázquez-Herrero, J.; López-García, X. (2019) When media allow the user to interact, play and share: recent perspectives on interactive documentary. New Review of Hypermedia and Multimedia, 25(4), 245-267. 10.1080/13614568.2019.1670270

Vázquez-Herrero, J.; Direito-Rebollal, S.; López-García, X. (2019). Ephemeral Journalism: News Distribution Through Instagram Stories. Social Media + Society, 5(4). https://doi.org/10.1177/2056305119888657

López-García, X.; Vizoso, Á.; Pérez-Seijo, S. (2019). Verification  initiatives in the scenario of misinformation. Actants for integrated plans with multi-level strategies. Brazilian Journalism Research, 15(3). 10.25200/BJR.v15n3.2019.1215

Gallur Santorum, S.; García-Orosa, B. (2019). El uso de las fuentes como estrategia de producción informativa en una agencia de noticias de género: El caso de CIMAC. Estudios sobre el mensaje periodístico, 25(3), 1421-1443. https://dx.doi.org/10.5209/esmp.66995

Libros

Costa-Sánchez, C.; López-García, X. (2019). Comunicación móvil. Barcelona: Editorial UOC. ISBN 978-8-491-80569-4

Vázquez-Herrero, J.; Direito-Rebollal, S.; Silva-Rodríguez, S.; López-García, X. (2020). Journalistic Metamorphosis: Media Transformation in the Digital Age. Cham: Springer. ISBN 978-3-030-36314-7.