Cibermedios nativos dixitais en España: formatos narrativos e estratexia móbil 

Versión en castellano

PROXECTO DE I+D+I DO PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN ORIENTADA AOS RETOS DA SOCIEDADE

  • Organismo: Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades
  • Referencia: RTI2018-093346-B-C33
  • Investigador principal 1: Xosé López García
  • Investigador principal 2: Berta García Orosa
  • Duración: 3 anos (2019-2021)
  • Forma de citar este proxecto: Este artículo elaborouse no marco do proxecto Cibermedios nativos digitales en España: formatos narrativos y estrategia móvil (RTI2018-093346-B-C33), do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Obxectivo

O obxectivo principal é a análise da influencia do xornalismo móbil e os formatos narrativos nos medios nativos dixitais, desde o punto de vista da produción, distribución e recepción de contidos, e as consecuencias deses procesos na reconfiguración do xornalismo na web e en soportes móbiles. Para abordar este obxectivo, dentro do proxecto coordinado Cibermedios nativos digitales en España: caracterización y tendencias, plantéxase: (1) determinar as características definitorias do xornalismo móbil nas redaccións dos cibermedios nativos dixitais de España: integración, alcance e perspectivas futuras; (2) identificar estratexias (produción/distribución/recepción) presentes no ecosistema mediático español do xornalismo móbil; (3) detectar singularidades nas estratexias asociadas aos medios nativos dixitais que os diferencian dos medios matriciais.

Proxecto coordinado

Cibermedios nativos digitales en España: caracterización y tendencias

  • Investigador coordinador principal 1: Ramón Salaverría Aliaga
  • Investigador coordinador principal 2: María del Pilar Martínez-Costa Pérez
  • Acrónimo do proxecto coordinado: DIGINATIVEMEDIA

Dende o sitio web Infotendencias realizaranse comunicacións puntuais sobre este proxecto.

Resultados

Artigos WoS/Scopus
Libros