Un día de traballo na edición dixital de La Voz de Galicia

Co gallo da celebración do 10º anirversario do seu nacemento, lavozdegalicia.es produce un especial que fai un percorrido polos seus dez anos de vida onde recolle os acontecementos máis destacados de cada ano, a evolución do deseño, datos de audiencias así como a aparición das redes sociais e a súa incorporación ao deseño do xornal. Unha das pezas que compoñen o especial é este vídeo no que se recolle como é o funcionamento diario da edición dixital de La Voz de Galicia.

Na busca de valor engadido no xornalismo: unha mirada ás redes sociais

A información deste texto relativa ao The New York Times e as opinións de Jennifer Preston están tiradas de dúas entrevistas publicadas en elpais.com e 233grados.com á social media editor do xornal norteamericano

Jennifer Preston é a editora de medios sociais do xornal The New York Times. Logo dunha longa traxectoria como xornalista no xornal norteamericano, en maio de 2009 nomeárona “social media editor”, posto que nos últimos tempos ten cobrado moita relevancia nos medios de comunicación. Puxeron nas súas mans todas aquelas cuestións que teñen quen ver co posicionamento e presenza do medio nas redes sociais. Como recoñece Preston, naquel momento sentiuse perdida ao ter que asumir o novo posto, pero pronto se decatou de que a vía de colaboración cos usuarios e lectores do The New York Times era o camiño polo que debían transitar. Deste xeito, por exemplo, no xornal da cidade de Nova Iork pasouse de administrarse unha única cunha conta xenérica do medio a ter 85 activas na acutalidade dedicadas a distintos temas que alimentan máis de 145 xornalistas.

O xornal busca un contacto necesario coa audiencia, facer que os usuarios e lectores se sintan parte do medio tendo en conta os seus comentarios en Twitter ou Facebook, facendo que as súas informacións e datos formen parte das historias que se contan no The New York Times. Obviamente, faise necesaria unha labor de selección que Preston considera esencial. Dende o seu equipo no xornal faise un seguemento dos distintos perfís dos usuarios que participan con comentarios nas contas propias do The New York Times, as súas achegas, os textos publicados nos seus perfís, etc. co obxectivo de poder identificar distintos niveis de confianza nas redes sociais á hora de investigar certos datos ou acudir a lugares indicados polos twitters ou usuarios de Facebook.

Esta estratexia de incorporar, a través do filtro do rigor e da selección, os usuarios á dinámica de funcionamento do medio mediante as estratexias postas en marcha a través das redes sociais ten como resultado un nivel de implicación por parte da audiencia co xornal moi alto (cando no medio se anuncia que se vai facer unha reportaxe sobre un tema determinado, o medio pode recibir centos de correos electrónicos aportando ideas, datos, localizacións, etc.). A clave do bo funcionamento e integración das redes sociais no traballo dos xornalistas de The New York Times é que estes entenderon, dende o primeiro momento, o que para Preston era unha evidencia: as redes sociais aportan un valor engadido esencial ao traballo xornalístico.

O futuro dos medios impresos xa está aquí, como afrontalo?

Non hai dúbida de que a prensa escrita se atopa nun momento de crise no que as ventas baixaron de xeito alarmante. A rápida e imparable penetración das TIC na sociedade e o uso intensivo que esta fai das novas ferramentas e conexións de banda ancha en mobilidade constrúen un panorama de reconfiguración para os medios impresos. Aquel futuro que os medios impresos vían lonxano non hai moitos anos xa chegou, e fíxoo coa mesma velocidade coa que as novas tecnoloxías se instalaron entre nós. Así, futuro é presente e comeza a ser pasado e os medios impresos proban modelos que os deben levar a reinventarse neste novo contexto.

Presentamos dúas reportaxes. Na primeria, “I tu quin diari compres?” -documental realizado pola Televisió de Catalunya- analízase a crise dos medios impresos que ven como, paradoxicamente, moitos diarios se atopan ante a difícil decisión de ter que pechar as súas redaccións nun contexto coma o actual, onde se consumen máis noticias e información ca nunca.

A segunda reportaxe foi emitida por TVE a través do seu programa Informe Semanal (27/02/2010) e, baixo o título “La tormenta de papel”, analiza a situación de crise que viven os medios impresos da man dos directores dos principais medios impresos e dixitais españois, que aportan acertadas visións e apuntan modelos de negocio cos que esperan poder adaptarse á reconfiguración dos ecosistema mediático.

Enlace: pincha aquí.

Xa se pode consultar a hemeroteca da Biblioteca Británica na rede

A Biblioteca Británica vén de dar acceso aos seus arquivos hemerográficos a través da rede. Máis de dous millóns de páxinas de 49 xornais británicos dó século XIX e de principios do XX están a disposición de todo aquel que queira consultalas. Se ben a busca de textos é gratuita, aquelas persoas que queiran acceder aos artigos deberán acudir a institucións que estean suscritas ou aterse a unha das fórmulas de pago individual:

– 6’99 libras (8’20 euros) o acceso a 100 artigos durante 7 días
– 9’99 libras (11’73 euros) o acceso a 200 artigos durante 7 días

Resulta interesante, sen dúbida, poder acceder ás páxinas dos xornais que describiron algúns dos acontecementos máis importantes da época e que fixeron, a través dos seus artigos, unha radiografía da sociedade do momento.

Unha conversa sobre gráficos e multimedia no New York Times

Na viaxe que realizamos recentemente aos Estados Unidos, tivemos a oportunidade de visitar o New York Times e entrevistarnos con dúas persoas claves para comprender o actual liderazgo en innovación do nytimes.com, a edición electrónica do emblemático e influínte xornal. Tratábase de Steve Duenes, editor de Gráficos e Andrew DeVigal, o editor de multimedia, mercé á intercesión de Xaquín González, Xocas, un infografista que está a traballar na área de gráficos do NYT, adaptando os gráficos de papel ao contorno web. Desa experiencia, editamos 17 minutos de vídeo con fragmentos relevantes que te poden interesar.

Nas interesantísimas e longas entrevistas con Duenes e DeVigal, puidemos reflexionar con eles sobre este proceso de cambio dun xornal tan complexo coma o New York Times. Nos últimos tres anos, a redacción comezou a vivir un interesante proceso de transformación: elimináronse xerarquías intermedias e todas as áreas comezaron a traballar dunha forma máis aberta e descentralizada, por unha banda, e pola outra entrou na redacción numerosa xente nova de perfís non xornalísticos, senón máis ben técnicos: programadores, especialistas en deseño web, etc. Ese proceso tivo dúas consecuencias para o xornal: a primeira foi un incremento de produción en todas as áreas máis artesanas (e multimedia, gráficos e a web o son) ata niveis moi elevados. “Somos capaces de publicar multimedia”, dinos DeVigal, “de xeito habitual, diaria ou semanalmente”. Pero tamén tivo contrapartidas, como nos sinalou Steve Duenes: toda a xente con eses novos perfís carece de formación xornalística e iso limita bastante a execución dalgunhas historias. Unha pura historia das consecuencias da evolución dos medios, cos seus achados e contradicións.

Duenes e DeVigal afrontan cunha receita clásica e moita apertura de miras o futuro do xornalismo. “It’s all about content”, asegura DeVigal cando se lle pregunta que é o que distinguirá aos medios nun contexto de sobreabundancia informativa. Os multimedias do New York Times fanse con xornalistas radiofónicos, reclutados na radio pública, que a base de Audacity, editan, reeditan e traballan o audio para conseguir un discurso directo, sinxelo e claro nas fontes. Pura paciencia. Pero os cambios, benvidos sexan: “Os programadores están a cambiar a nosa visión da narración de historias”. Para o futuro inmediato, DeVigal ve dúas direccións: a sala de estar e o teléfono móbil. “Xa estamos deseñando historias para ser vistas nunha televisión interactiva, nunha sala de estar”, asegura DeVigal, “pero tamén queremos velas aquí [sinala o seu iPhone], malia que aínda non teñamos un xeito de facer economicamente sustentábel as experiencias móbiles. Sei que hai diñeiro, pero aínda non sabemos onde”.

[lang_gl]PolitiFact.com faise co primeiro Pulitzer para un medio dixital[/lang_gl][lang_es]PolitiFact.com se hace con el primer Pulitzer para un medio digital[/lang_es][lang_en]PolitiFact.com wins Pulitzer[/lang_en]

[lang_gl]O xornal de Florida, St Petersburg Times, propiedade do Instituto Poynter, obtivo este recoñecemento na categoría “reporterismo nacional” pola súa web PolitiFact.com, desenvolvida para a última campaña presidencial estadounidense.[/lang_gl] [lang_es] El periódico de Florida, St Petersburg Times, propiedad del Instituto Poynter, ha obtenido este reconocimiento en la categoría “reporterismo nacional” por su web PolitiFact.com, desarrollada para la última campaña presidencial estadounidense. [/lang_es] [lang_en]The newspaper of Florida, St Petersburg Times, property of the Poynter Institute, obtained this recognition by its web PolitiFact.com, developed for the last American presidential campaign. [/lang_en]

[lang_gl]Rocky Mountain News, outro xornal ao que a crise afoga[/lang_gl]The crisis drowns the Rocky Mountain News[lang_es]Rocky Moutain News, otro periódico al que la crisis ahoga[/lang_es][lang_en][/lang_en]


Final Edition from Matthew Roberts on Vimeo.

[lang_gl]O Rocky Mountain News, a cabeceira máis vella de Colorado, nos Estados Unidos, pechou o pasado 27 de febreiro logo de 149 anos e 311 días de existencia. A empresa Scripps, propietaria do xornal de Denver, decidiu poñelo en venta ante a imposibilidade de facer fronte ás perdidas acumuladas de máis de 16 millóns de dólares no ano 2008, pero non atopou comprador. Matthew Roberts, editor multimedia do xornal, elaborou este vídeo que recolle entrevistas a algúns lectores, xornalistas e editores e serve de despedida dun dos símbolos da crise da prensa.[/lang_gl] [lang_es]El Rocky Mountain News, la cabecera más vieja de Colorado, en los Estado Unidos, cerró el pasado 27 de febrero después de 149 años y 311 días de existencia. La empresa Scripps, propietaria del periódico de Denver, decidió ponerlo a la venta ante la imposibilidad de hacer frente a las pérdidas acumuladas de más de 16 millones de dólares en el año 2008, pero no encontró comprador. Matthew Robers, editor multimedia del periódico, ha producido este vídeo que recoge las entrevistas a algunos lectores, periodistas y editores y sirve de despedida de uno de los símbolos de la crisis de la prensa.[/lang_es] [lang_en]The Rocky Mountain News, the oldest newspaper of Colorado, in the United States of America, closed last February 27 after 149 years and 311 days of existence. The company Scripps, owner of the newspaper of Denver, decided to put it to the sale before the inability to face to the losses accumulated of more than 16 million dollars in the year 2008, but nobody bought it. Matthew Robers, multimedia editor of the newspaper, has produced this video that gathers the interviews to some readers, journalists and editors and uses as farewell as one as the symbols of the crisis of the press.[/lang_en]

Localizar novas cadeas de valor para os contidos nos cibermedios

O programa Shaping the future of the Newspaper da Asociación Mundial de Editores de Periódicos produciu en marzo un interesante informe: The value of news content (aquí pódese descargar o resumo executivo). “O hipercompetitivo escenario de medios e un mercado conducido polo consumidor están a crear unha oportunidade para que as compañías de xornais maximicen a Cadea de Valor do contido para ser máis eficiente e obteña beneficio”, advirten os redactores. O informe contén algunhas recomendacións ben interesantes sobre o escenario actual: están moi orientadas ás grandes compañías de comunicación pero teñen reflexións interesantes tamén en pequenas e medianas empresas e medios, especialmente no caso de pequenos ecosistemas mediáticos nos que as institucións públicas teñen un importante peso comunicativo. Vin tres ideas suxestivas:

1. Novo ecosistema de medios, e a capa básica de información

O máis interesante do informe é as advertencias que fai nas transformacións do Ecosistema de Medios. No novo ecosistema, hai un fluxo de información e contidos xeral, mil veces replicado en todo tipo de plataformas e que usuario topa continuamente e sen dificultade. É a “commoditized information“, a materia prima de alto consumo e alta dispoñibilidade. No novo contexto de Internet esta capa está asegurada por múltiples puntos e os medios que aspirasen a incrementar a súa cadea de valor deberan dala, principalmente, por suposta e asumir que carece, practicamente, de valor de mercado e retorno económico. É dicir, toda a maraña de notas de prensa, notas de axencia, comunicados oficiais e titulares replicados ao longo dos medios.

A diferencia, para o informe, está noutro tipo de información especializada no usuario final. Se no modelo anterior o “xuízo das noticias”, a súa avaliación e estimación por parte dos profesionais do xornalismo, conducía o desenvolvemento do contido, no novo modelo este papel descende, e é o enfoque na audiencia o que orienta a produción de contido.

A plasmación é bastante máis operativa, e baséase nunha maior especialización e diferenciación nun contexto de réplicas case instantáneas de determinados contextos informativos. Segundo o informe, é preciso achegarse máis ao concepto de información personalmente relevante. Por suposto, traballar nun cibermedio con conceptos persoais require unha reestruturación moi delicada da arquitectura da información do sitio e do xeito no que traballan os xornalistas.

2. Valores, lealdade e percepción de cibermedios alén do consumo de contidos

O informe ademáis inclúe referencias a unha investigación levada a cabo por The Readership Institute da Universidade de Northwestern na que se busca saber que é o que traslada o cibermedio alén da propia satisfacción da lectura do seu contido, é dicir, que experimenta o usuario que acude fielmente a unha cabeceira. Entre as respostas, os investigadores identificaron varios temas recurrentes:

  • O sitio tócame e expande a miña visión
  • Conéctame con outros
  • Paga a pena gardalo e compartilo
  • Faime máis smarter (listo, espabilado)
  • Entretenme e absórbeme
  • Está adaptado a min

3. Consolidación de novos formatos, posibilidades e conceptos nos cibermedios máis destacados:

Segundo un informe de The Bivings Group, determinados conceptos e formatos están a consolidarse nos cibermedios, comezando a formar un estándar que achega unha radiografía moi valiosa da estrutura dos cibermedios actuais:

Manuel Gago

[lang_es]Suecia será la sede de la 61ª edición del Congreso Mundial de Periódicos [/lang_es][lang_en] Sweden will host the 61 th edition of the World Newspaper Congress [/lang_en][lang_gl]Suecia será a sé da 61ª edición do Congreso Mundial de Xornais[/lang_gl]

[lang_es]El Congreso Mundial de Periódicos, que se celebrará en Suecia el próximo mes de junio (desde el día 1 hasta el día 4), se considera un evento “integral” de la prensa que reúnirá a editores, directores ejecutivos, directores generales y a los dirigentes más emprendedores de todos los niveles de la industria procedentes de, al menos, 110 países.

Coincidiendo con este evento, se celebrará el 15° World Editors Forum, en el que el tema central será la integración de las redacciones de los medios de comunicación. Tal y como se informa en la página web, “muchos periódicos ya han empezado el proceso de la integración entre la edición en papel y online” mientras que “otros consideran que sigue siendo preferible mantener dos redacciones separadas”.

Por ello, el Foro de 2008 ayudará a los directores a elegir la fórmula que les resulte más adecuada. Además, la conferencia examinará también cuestiones como el diseño de las redacciones, la capacitación en los nuevos medios, las noticias por telefonía móvil, las tendencias a la información local, así como dilemas de tipo ético.

Para más información sobre este evento puede ir a la siguiente página[/lang_es] [lang_en]The World Newspaper Congress, that will be in Sweden next June (from 1 to 4), is seen as a “total” newspaper event bringing together over 1,500 publishers, chief executives, managing directors – and the most ambitious managers from all levels of the industry, from at least 110 countries.

At the same time, 15° World Editors Forum will be celebrated. Integration will be the Forum’s key word. Many newspapers have already begun the process of integrating print and online. Others consider that two separate newsrooms is still better. The 2008 Forum will help editors-in-chief to choose the formula that fits.
For that reason, the Forum of 2008 will help the directors to choose the most suitable formula.

In addition, the conference will also examine questions as newsroom design, new media training, user-generated content, mobile news, trends in hyper-local information and ethical dilemmas.

For more information on this event, check the next page [/lang_en] [lang_gl]O Congreso Mundial de Xornais, que se celebrará en Suecia o próximo mes de xuño (desde o día 1 ata o día 4), considérase un evento “integral” da prensa que reúnirá a editores, directores executivos, directores xerais e aos dirixentes máis emprendedores de tódolos niveis da industria procedentes de, polo menos, 110 países.

Coincidindo con este evento, celebrarase o 15° World Editors Forum, no que o tema central será a integración das redaccións dos medios de comunicación. Tal e como se informa na páxina web, “moitos xornais xa empezaron o proceso da integración entre a edición en papel e online” mentres que “outros consideran que sigue sendo preferible manter dúas redaccións separadas”.

Por iso, o Foro de 2008 axudará aos directores a elixir a fórmula que lles resulte máis axeitada. Ademais, a conferencia examinará tamén cuestións como o deseño das redaccións, a capacitación nos novos medios, as noticias por telefonía móbil, as tendencias á información local, así como dilemas de tipo ético.

Para máis información sobre este evento pode ir á seguinte páxina[/lang_gl]