Curso de Doutoramento sobre Sistemas de Información para a Inclusión Social

Programa de Doutoramento en Comunicación e Información Contemporánea
Matrícula: 5-15 de febreiro de 2018: Secretaría Virtual para Estudantes Curso: 22 de febreiro, 16-20 horas
 
Denominación actividade: Investigar os sistemas e aplicacións das tecnoloxías da información para o desenvolvemento e a inclusión social.
Directores: José Miguel Túñez López y Carlos Ferrás Sexto.
Entidade organizadora ou coordinadora: Programa de Doutoramento en Comunicación e Información Contemporáneas. Colaboran: Grupo de Investigación Novos Medios, Gist. IDEGA, Asociación Ibérica de Sistemas e Tecnoloxías da Información AISTI.

Profesorado: Carlos Ferrás Sexto. Universidade de Santiago de Compostela. María Yolanda García Vázquez. Universidade de Santiago de Compostela/University of California. Berkeley.

Datas e horario de impartición: xoves 22 de febreiro, 16:00 a 20:00 horas, sala de doutoramento, Facultade de Ciencias da Comunicación.

Nº de prazas: Máximo 10/ Mínimo 2.

Matrícula do 5 ao 15 de febreiro de 2018Secretaría Virtual para Estudantes

Contidos: 1. Tecnoloxías da Información e Comunicación para o desenvolvemento económico e social. Fundamentos teóricos e metodolóxicos. 2. Deseño dun e-xornal comunitario en espazos vulnerables como estratexia de desenvolvemento. 3. Deseño dun sistema de comunicación remoto con teléfonos móviles para a inclusión de grupos sociais vulnerables. 4. Resultados de estudio de caso con grupo de mulleres desempregadas de longa duración.

Competencias e habilidades: a) Reforzar a capacidade de investigación a través da actualización de coñecementos interdisciplinares b) Promover competencia no deseño metodoloxico para a investigación en comunicación, tecnoloxía e desenvolvemento c) Promover habilidades de comunicación para a investigación interdisciplinar.

Observacións: O curso enfócase na presentación de resultados do proxecto de investigación interdisciplinar actualmente en marcha no que participan a USC, a University of California. Berkeley e a Universidade de Coimbra, co apoio económico e loxístico do Programa de Postdoutoramento da Xunta de Galicia, do programa Salvador de Madariaga do Ministerio de Educación e Ciencia, da Dirección Xeral de Inclusión Social da Xunta de Galicia e da Asociación Ibérica de Sistemas e Tecnoloxías da Información AISTI.

Máis información

Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados da USC (CIEDUS)

Gis-T IDEGA

III Simposio Internacional XESCOM na Coruña

A Rede Internacional de Investigación de xestión da Comunicación organiza o III XESCOM, Simposio Internacional sobre Xestión da Comunicación. A Innovación da Innovación: Do Medio ao Contenido Predictivo, que se celebrará os próximos 22 e 23 de marzo de 2018 na Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña (España).

Call for Papers

Máis información

Comunicar CFP “Medios móviles emergentes”

Comunicar 59 (2019-2):
Medios móviles emergentes. Convergencia comunicativa en el nuevo escenario mediático

Editores Temáticos
Dr. Xosé López, Universidad de Santiago de Compostela (España)
Dr. João Canavilhas, Universidad de Beira Interior (España)
Dr. Oscar Westlund, Universidad de Gotemburgo (Suecia)

Fecha inicial de llamada: 01-04-2018
Fecha final de llamada: 30-09-2018

Más información

EPI CFP “Infomediación y automatización”

Infomediación y automatización
v. 27, n. 4, julio-agosto de 2018

La infomediación o intermediación en la información y la comunicación ha adquirido renovadas dimensiones en la sociedad red, ahora multiplicadas por los procesos de automatización que alimentan el ecosistema de la información y la comunicación digital.

Plazo de entrega: 10 de marzo de 2018

Más información