Guía de linguaxe inclusiva para o traballo xornalístico

Os profesores de Novos Medios José Casás e Xosé López coordinaron a elaboración dunha Guía de linguaxe inclusiva que achega recomendacións para combater o emprego de linguaxes discriminatorias na elaboración de pezas xornalísticas. O documento, realizado polos alumnos de Redacción Informativa do grao en Xornalismo, na Facultade de Ciencias da Comunicación, foi o resultado do proxecto de Innovación Educativa e Aprendizaxe-Servizo ‘Xornalismo colaborativo e transmediático contra a discriminación social’. Na realización deste programa de innovación educativa, amais dos profesores e alumnos de Redacción Informativa, colaboraron o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e investigadores da Facultade de Ciencias da Educación.

A elaboración da guía tivo como punto de partida e referencia o traballo profesional e os textos do blog de Nacho Mirás, brillante xornalista e profesor no Departamento de Ciencias da Comunicación desaparecido prematuramente.

Máis información: https://xornalismoinclusivo.wordpress.com/

Doctoral Summer School: presente e futuro da investigación ciberxornalística

Trinta doutorandos chegados dende diferentes partes de España, Portugal e Latinoamérica déronse cita na primeira edición da Doctoral Summer School, promovida pola Rede de Excelencia en Periodismo Dixital e Converxencia Mediática.

As instalacións da Facultade de Comunicación da Universidad de Navarra acolleron do 2 ao 4 de xullo a primeira edición da Doctoral Summer School. O evento buscaba poñer en relación a longa carreira académica de recoñecidos investigadores na área do ciberxornalismo con investigadores e investigadoras noveis que están iniciando o seu percorrido a través da realización dunha tese de doutoramento.

A inauguración das xornadas contou coa presenza de Jane B. Singer, profesora da University of London e pioneira no estudio da comunicación e o xornalismo na rede. A intervención da profesora Singer versou fundamentalmente sobre a adaptación das rutinas xornalísticas aos novos escenarios que xorden das mudanzas tecnolóxicas, realidade sobre a que ten investigado moito ao longo da súa ampla carreira.

Jane B. Singer e Javiar Díaz Noci no transcurso da conferencia inaugural. Imaxe: Alejandro Morales Vargas.

Logo da clase maxistral inaugural, os asistentes ao acto puideron tomar parte no debate e poñer en común as súas ideas, dúbidas e preguntas con investigadores con grande experiencia. Foi no marco dos debates teóricos e metodolóxicos propostos pola organización, nos que os doutorandos e doutorandas debían expor algunhas das preguntas que lles están a xurdir durante a realización das súas investigacións. Ditas preguntas foron debatidas e respondidas por expertos como Ramón Salaverría, Javier Díaz Noci, José Alberto García Avilés, Pere Masip, Guillermo López García e Carlos Toural, este último membro do Grupo Novos Medios.

Ademais, os participantes puideron asistir a un obradoiro de publicación académica con Lluís Codina. O profesor da Universitat Pompeu Fabra fixo fincapé nas claves máis importantes para a elaboración dun artigo con maiores posibilidades de éxito no proceso de revisión por pares das revistas científicas. De xeito complementario, tivo lugar un seminario sobre a ética na investigación en comunicación conducido pola profesora Elvira García de Torres da Universidade CEU Cardenal Herrera. Nel salientáronse as necesidades que debe cumprir unha investigación en comunicación para a protección dos datos obtidos ou o mantemento da privacidade dos suxeitos investigados entre outras realidades a ter moi presentes cando un investigador inicia as súas pesquisas.

Ramón Salaverría explicando a historia das teses sobre ciberxornalismo en España durante a derradeira xornada. Imaxe: Alejandro Vargas Morales.

A xornada final comezou cunha exposición da historia das teses de doutoramento centradas no ciberxornalismo, un percorrido iniciado no ano 1998 que deu xa como resultado 104 teses —o 8,1% do total de traballos realizados na área de comunicación durante o período analizado—. Estes datos foron achegados polo anfitrión, o profesor Ramón Salaverría, como antesala da presentación das teses das alumnas e alumnos participantes nesta primeira Doctoral Summer School.

Así, os participantes dispuxeron dun tempo de exposición dos aspectos máis relevantes da tese que están a levar a cabo, deixando un espazo ao final para o debate das ideas mostradas e o intercambio de experiencias cos demais participantes. Estas sesións de presentación estiveron moderadas por Pere Freixa —Universitat Pompeu Fabra—, Koldo Meso e Ainara Larrondo —Universidad del País Vasco— e Eva Campos —Universidad de Valladolid— que non só dirixiron as intervencións senón que aportaron ideas para a mellora das investigacións ou a solución de posibles dificultades apoiados na súa experiencia investigadora.

Á conclusión das tres xornadas de traballo e intercambio de experiencias que contaron coa participación dos investigadores en formación do grupo Novos Medios Sara Pérez Seijo e Ángel Vizoso, docentes e alumnos coincidiron en sinalar o éxito das mesmas. Esta primeira edición da Doctoral Summer School supuxo sen dúbida un éxito da organización, liderada por Alicia Arza e Silvia Corzo —alumnas de doutoramento da Universidade de Navarra— e sentou as bases para futuras edicións nas que investigadores e investigadoras en ciberxornalismo de diferentes partes do mundo poñan en común as súas experiencias.

SARA PÉREZ SEIJO, ÁNGEL VIZOSO GARCÍA

Doctoral Summer School: xornalismo dixital e converxencia mediática

A Rede de Excelencia en Xornalismo Dixital e Converxencia Mediática ( http://www.onlinejournalismresearch.com/ ) convoca a súa primeira Doctoral Summer School, dirixida a estudantes de doutoramento e de máster interesados pola investigación sobre ciberxornalismo, converxencia de medios e comunicación dixital en xeral. Será albergada polo Center for Internet Studies and Digital Life da Universidad de Navarra.

Doctoral Summer School
Periodismo digital y convergencia mediática: teorías y metodologías
Pamplona, 2-4 julio 2018
Web:
http://www.onlinejournalismresearch.com/doctoral-summer-school/

La Red de Excelencia en Periodismo Digital y Convergencia Mediática ( http://www.onlinejournalismresearch.com/ ) convoca su primera Doctoral Summer School, dirigida a estudiantes de doctorado y de máster de cualquier país, interesados por la investigación sobre ciberperiodismo, convergencia de medios y comunicación digital en general. La Red de Excelencia está conformada por expertos investigadores de diez universidades españolas, que participarán en el evento como instructores.

Esta actividad de formación predoctoral se enmarca en el proyecto “Hacia un periodismo inclusivo. Convergencia y rol del periodismo español en el escenario de la comunicación global” (ref.: CSO2016-81882-REDT), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno de España).  La Doctoral Summer School será albergada por el Center for Internet Studies and Digital Life de la Universidad de Navarra.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Los estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores participantes asistirán a sesiones plenarias, debates teóricos, debates metodológicos y talleres con expertos en diversas disciplinas del ciberperiodismo y la comunicación digital. El curso contará asimismo con una ponencia invitada a cargo de la prestigiosa profesora británica Jane Singer (City University, Londres).

Los estudiantes que asistan estarán invitados a presentar un sumario de su tesis doctoral. Si lo desean, recibirán asimismo orientaciones para la mejora de su investigación por parte de los investigadores sénior participantes.

Las lengua de actuación será principalmente el español, aunque la conferencia inaugural será en inglés. Se admitirán presentaciones en portugués.

INSCRIPCIÓN Y CUOTA

La Doctoral Summer School tiene un número limitado de plazas que se asignarán teniendo en cuenta la propuesta de investigación presentada y el orden de solicitud. Los estudiantes de doctorado que deseen participar deberán enviar los documentos descritos en el apartado “Solicitud de plaza” de la página web de la convocatoria.  El plazo para el envío de concluirá el 15 de junio de 2018 .

La cuota de inscripción da derecho a la participación en todas las sesiones, certificado de asistencia,  material de trabajo, coffee-breaks, comidas de los días 3 y 4 de julio, y cena del día 3. La inscripción anticipada (hasta el 15 de mayo) tiene un coste de 60€ y la inscripción normal son 75€

Más información y matrícula en: http://www.onlinejournalismresearch.com/doctoral-summer-school/

___________________________________________________________________

Doctoral Summer School
Digital Journalism and Media Convergence: theories and methodologies
Pamplona, 2-4 julio 2018
Web:
http://www.onlinejournalismresearch.com/doctoral-summer-school/

The Digital Journalism and Media Convergence Excellence Network ( http://www.onlinejournalismresearch.com/ ) announces its first Doctoral Summer School, directed to PhD and Master Students from all over the world interested in Cyberjournalism, media convergence and digital communication research in general.  Highly qualified researchers from ten different Spanish universities make up the excellence network and will take part in the event as instructors.

This pre-doctoral formative activity belongs to the project “Towards an inclusive Journalism.  Convergence and role of Spanish Journalism in the Global Communication Scenario” (ref.: CSO2016-81882-REDT), funded by the Ministry of Economy and Competitiveness (Spanish Government). The Doctoral Summer School will be by the Center for Internet Studies and Digital Life from the University of Navarra.

PROGRAMME OF ACTIVITIES

PhD Students and young researchers participating will attend plenary sessions, theoretical debates, methodological debates and workshops with experts from various cyberjournalism and digital communication disciplines. In addition, the course will have the privilege to have a guest talk by British renowned professor Jane Singer (City University, London).

Attending students will be invited to present a summary of their PhD dissertation. And, if they want to, they will also receive guidance from participating senior researchers in order to improve their research.

Activities will be carried out mainly in Spanish, although the opening session will be in English. Presentations in Portuguese will be accepted.

APPLICATION AND FEES

The Doctoral Summer School has a limited number of available spots that will be assigned taking into account the research proposal submitted and the order of application. PhD Students aiming to participate will need to send the described documents in the “Solicitud de plaza” section in the call for participants’ website. The application deadline is June 15th, 2018.

Registration fee gives right to take part in all sessions, attendance’s certificate, work material, coffee-breaks, lunch of days 3rd and 4th of July and dinner on July 3rd.   Advance registration (prior to the 15th of May) costs 60€ and regular registration costs 75€.

For further information and registration, please visit: http://www.onlinejournalismresearch.com/doctoral-summer-school/

Curso de Doutoramento sobre Sistemas de Información para a Inclusión Social

Programa de Doutoramento en Comunicación e Información Contemporánea
Matrícula: 5-15 de febreiro de 2018: Secretaría Virtual para Estudantes Curso: 22 de febreiro, 16-20 horas
 
Denominación actividade: Investigar os sistemas e aplicacións das tecnoloxías da información para o desenvolvemento e a inclusión social.
Directores: José Miguel Túñez López y Carlos Ferrás Sexto.
Entidade organizadora ou coordinadora: Programa de Doutoramento en Comunicación e Información Contemporáneas. Colaboran: Grupo de Investigación Novos Medios, Gist. IDEGA, Asociación Ibérica de Sistemas e Tecnoloxías da Información AISTI.

Profesorado: Carlos Ferrás Sexto. Universidade de Santiago de Compostela. María Yolanda García Vázquez. Universidade de Santiago de Compostela/University of California. Berkeley.

Datas e horario de impartición: xoves 22 de febreiro, 16:00 a 20:00 horas, sala de doutoramento, Facultade de Ciencias da Comunicación.

Nº de prazas: Máximo 10/ Mínimo 2.

Matrícula do 5 ao 15 de febreiro de 2018Secretaría Virtual para Estudantes

Contidos: 1. Tecnoloxías da Información e Comunicación para o desenvolvemento económico e social. Fundamentos teóricos e metodolóxicos. 2. Deseño dun e-xornal comunitario en espazos vulnerables como estratexia de desenvolvemento. 3. Deseño dun sistema de comunicación remoto con teléfonos móviles para a inclusión de grupos sociais vulnerables. 4. Resultados de estudio de caso con grupo de mulleres desempregadas de longa duración.

Competencias e habilidades: a) Reforzar a capacidade de investigación a través da actualización de coñecementos interdisciplinares b) Promover competencia no deseño metodoloxico para a investigación en comunicación, tecnoloxía e desenvolvemento c) Promover habilidades de comunicación para a investigación interdisciplinar.

Observacións: O curso enfócase na presentación de resultados do proxecto de investigación interdisciplinar actualmente en marcha no que participan a USC, a University of California. Berkeley e a Universidade de Coimbra, co apoio económico e loxístico do Programa de Postdoutoramento da Xunta de Galicia, do programa Salvador de Madariaga do Ministerio de Educación e Ciencia, da Dirección Xeral de Inclusión Social da Xunta de Galicia e da Asociación Ibérica de Sistemas e Tecnoloxías da Información AISTI.

Máis información

Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados da USC (CIEDUS)

Gis-T IDEGA

A UIMP organiza en outubro un curso en Aciveiro sobre política, economía e comunicación na era dixital

O mosteiro de Aciveiro, en Forcarei, acollerá en outubro, os días 21 e 22, un curso que, baixo o título “Comunicarlacomplejidad.com”, analizará o escenario político, económico e comunicacional no marco da Unión Europea. Esta actividade, que se enmarca na programación das actividades da sede galega da Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), contará coa participación de coñecidos investigadores de varias universidades europeos e políticos con experiencia na vida parlamentaria da Europa comunitaria. Nos debates e reflexións poderán participar todos os alumnos interesados, que xa poden formalizar a súa matrícula.

Descarga o programa

Comeza o curso sobre a crise da comunicación en tempos de recesión económica

O curso ten lugar no Mosteiro de Aciveiro (Forcarei, Pontevedra) durante hoxe e mañá.

Ás 9:30h quedaba inaugurado o curso titulado “La crisis de la comunicación en tiempos de recesión económica”. Dirixido polo catedrático da Universidade de Santiago de Compostela Xosé López e organizado no marco dos cursos de verán ofrecidos pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo, este evento trata de ser, en palabras do seu director, “un foro de debate onde se analice o panorama actual do ámbito comunicativo no contexto da crise económica” así como se “reflexionará sobre os datos que aportan as empresas mediáticas en termos de negocio así coma sobre os modelos que adoptan para solucionar os problemas nos que están inmersas”.

Na inauguración tamén participaron o Secretario Xeral de Medios da Xunta de Galicia, Alfonso Cabaleiro, que fixou a atención dos presentes enfatizando a importancia histórica dun sistema mediático, o galego, que na actualidade “supón 200 millóns de euros de negocio ao ano e dá emprego a máis de 1.600 traballadores”.

Xosé Luis Barreiro Rivas (director da UIMP en Galicia), Ramón Villares (presidente do Consello da Cultura Galega) e David Raposeiras (alcalde do concello de Forcarei) deron a benvida aos asistentes ao curso e dispuxéronse a participar activamente no foro que tentará estudar a situación actual do sistema mediático, a influencia que ten nel a crise e as posibles medidas que os medios poden tomar para afrontar a coxuntura de recesión pola que atravesan.

É o tempo agora de que os relatores (entre os que se atopan persoeiros de relevancia coma Ramón Villares, Xosé Luis Barreiro Rivas, Ramón Reig, Marcial Murciano, Rosario de Mateo, Alfonso Sánchez Tabernero, Francisco Campos, Francisco Esteve, Fernando Salgado, Alfonso Sánchez Inzquierdo, Rosa Franquet, José Luis Dader e Ramón Salaverría) poñan enriba da mesa a problemática existente no eido mediático e provoquen o debate do que se esperan conclusións positivas para a análise e definición da crise dos medios e as medidas a adoptar para poñerlle remedio.

100 interesantes blogs sobre xornalismo

O sitio Bachelor’s Degree Online publica un listado cos que considera os 100 mellores blogs sobre para os estudantes de xornalismo. Sen dúbida, trátase dalgunhas das máis interesantes bitácoras sobre xornalismo categorizadas segundo o público obxectivo (categoría para educadores, por exemplo) ou segundo a temática (categoría dedicada aos novos medios).

Para acceder ao listado non tedes máis que premer neste enlace.

[lang_gl]Foro de Debate: ‘Galicia na Sociedade do Coñecemento’ [lang_es]Foro de Debate: ‘Galicia en la Sociedad del Conocimiento’ [lang_en]Forum: ‘ Galicia in the Knowledge Society ‘

[lang_gl]O Consello da Cultura Galega organiza este encontro que pretende facer unha achega á situación de Galicia na sociedade do coñecemento

O foro de debate ‘Galicia na Sociedade do Coñecemento’ abordará a situación de Galicia na sociedade do coñecemento dende tres perspectivas: económica, sociolóxica e tecnolóxica. Seguindo eses puntos de vista, o encontro organízase arredor de tres temas centrais: Galicia e a globalización, os cidadáns na sociedade da información, Galicia e as tecnoloxías da información e do coñecemento.

O encontro celébrase nun momento no que a sociedade do coñecemento convértese cada vez máis nun elemento central da vida das sociedades desenvolvidas contemporáneas, tanto nos aspectos sociais como nos económicos e culturais. Na base deste fenómeno está a gran revolución tecnolóxica da información producida nas últimas tres décadas, período en que a extraordinaria multiplicación da capacidade de distribuír fluxos de información foi proporcional á división dos seus custos. A chamada globalización económica e súa principal manifestación, a financeira, non se explican sen ese dato, o mesmo que ocorre co cambio nos costumes e hábitos de amplos sectores da poboación.

O foro, coordinado por Domingo Docampo, celébrase na sede do Consello da Cultura Galega os vindeiros días 3 e 4 de abril. A asistencia é gratuíta previa inscripción na páxina web do Consello: http://www.consellodacultura.org/

[lang_es]El Consello da Cultura Galega organiza este encuentro que pretende servir de acercamiento a la situación de Galicia en la sociedad del conocimiento

El foro de debate ‘Galicia en la Sociedad del Conocimiento’ abordará la situación de Galicia en la sociedad del conocimiento desde tres perspectivas: económica, sociológica y tecnológica. Siguiendo esos puntos de vista, el encuentro se organiza alrededor de tres temas centrales: Galicia y la globalización, los ciudadanos en la sociedad de la información, Galicia y las tecnologías de la información y del conocimiento.

El encuentro se celebra en un momento en el que la sociedad del conocimiento se convierte cada vez más en un elemento central de la vida de las sociedades desarrolladas contemporáneas, tanto en los aspectos sociales como en los económicos y culturales. En la base de este fenómeno está la gran revolución tecnológica de la información producida en las últimas tres décadas, período en que la extraordinaria multiplicación de la capacidad de distribuir flujos de información fue proporcional a la división de sus costes. La llamada globalización económica y su principal manifestación, la financiera, no se explican sin ese dato, lo mismo que ocurre con el cambio en las costumbres y hábitos de amplios sectores de la población.

El foro, coordinado por Domingo Docampo, se celebra en la sed del Consello da Cultura Galega los próximos días 3 y 4 de abril. La asistencia es gratuita previa inscripción en la página web del Consello: http://www.consellodacultura.org/

[lang_en]The Consello da Cultura Galega organizes this meeting that tries to be an approximation to the situation of Galicia in the knowledge society .
The forum ‘ Galicia in the Society of the Knowledge ‘ will approach the situation of Galicia in the knowledge society from three perspectives: economic, sociological and technological. Following these points of view, the meeting organizes three central topics: Galicia and the globalization, the citizens in the information society , Galicia and the information and knowledge technologies .

The meeting is celebrated in a moment in which the knowledge society turns increasingly into a central element of life of the developed contemporary societies, so much into the social aspects as in economic and cultural. In the base of this phenomenon there is the great technological revolution of the information produced in the last three decades, period in which the extraordinary multiplication of the aptitude to distribute flows of information was proportional to the division of hiscosts. The so called economic globalization and his principal manifestation, the financier, do not explain without this information the same as it happens with the change in the customs and habits of wide sectors of the population.
The forum coordinated by Domingo Docampo, is celebrated next 3rd and 4th of April. The assistance is free previous inscription in the web page of the Council: http:// www.consellodacultura.org/

[lang_gl]Os novos espazos de comunicación precisan de novos modelos productivos[lang_es]Los nuevos espacios de comunicación necesitan de nuevos modelos productivos[lang_en]New communication spaces needed for new production models

[lang_gl]A Universidade Autónoma de Barcelona abre o prazo para a 4º edición do Máster Internacional en Deseño e Xestión da Produción Audiovisual dirixido a licenciados con interese no campo da produción tanto en cine, televisión ou multimedia

Na súa cuarta edición o máster pretende novamente dar a coñecer os modelos produtivos que atendan ás necesidades do mercado e se proxecten dende novos espazos audiovisuais comerciais ou alternativos.
O máster está dirixido a profesionais do sector da comunicación audiovisual e a produción multimedia interesados en xestionar con eficiencia os seus recursos e actualizar os seus coñecementos.

Para máis información: http://www.produccionaudiovisual.net/matricula.htm

[lang_es]La Universidad Autónoma de Barcelona abre el plazo de matrícula para la 4º edición del Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Producción Audiovisual dirigido a licenciados con interés en el campo de la producción tanto en cine, televisión o multimedia

En su cuarta edición el Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Producción Audiovisual pretende nuevamente dar a conocer los modelos productivos que atiendan a las necesidades del mercado y se proyecten desde nuevos espacios audiovisuales comerciales o alternativos.
El máster está dirigido a profesionales del sector de la comunicación audiovisual y la producción multimedia interesados en gestionar con eficiencia sus recursos y actualizar sus conocimientos.

Para más información: http://www.produccionaudiovisual.net/matricula.htm 

[lang_en] The Universidad Autónoma de Barcelona opened the registration period for the 4 th edition of the International Master in Design and Management of Audiovisual Production target to graduate with an interest in field of production both in film, television or multimedia

In its fourth year of the Master seeks again to publicize the production models that address the needs of the market and are projected from new audiovisual trade or alternative spaces.
The Master is aimed at professionals in the field of audiovisual communication and multimedia production companies interested in managing its resources efficiently and update their knowledge.

For further information:http://www.produccionaudiovisual.net/matricula.htm

A facultade de comunicación de Santiago acolle un curso sobre xornalismo económico

Os 18 e 19 de xaneiro, aqueles que estean interesados poden asistir a un curso sobre xornalismo económico que terá lugar na Facultade de Ciencias da Comunicación en Santiago de Compostela.

En horario de tarde o venres e de mañá o sábado, están programadas varias charlas que impartirán o catedrático de Economía Aplicada Luis Caramés, e os xornalistas Luis Vázquez-Pena e Manuel Vázquez Sola.

A especialización na área de Economía require dunha base de coñecementos previos que poden adquirirse en diversas actividades formativas deste tipo. Para coñecer de preto o programa e o modo de inscrición, podedes clickar aquí.